Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Fokus grupa “Transparentnost medijskog vlasništva u BiH”

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini

  organizuje

  diskusiju - Fokus grupa „Transparentnost medijskog vlasništva u BiH“
  u okviru projekta “Mediji i javni ugled”

  24. aprila/travnja 2018. godine
  Hotel Bristol, Mostar, 11:30h - 13:45h

   

  Transp A4 polozeni podloga 1

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje diskusiju u okviru projekta “Mediji i javni ugled” - Fokus grupa pod nazivom “Transparentnost medijskog vlasništva u BiH”, koja će se održati u utorak, 24. aprila/travnja 2018. g. u Mostaru, Hotel Bristol.

  Fokus grupa se realizuje u okviru projekta „Mediji i javni ugled“, koji sprovodi Konzorcij od četiri organizacije u BiH, uz podršku EU Delegacije u BiH: Vijeće za štampu u BiH, Media centar, JaBiHuEU i Udruženje/udruga BH novinari.

  Diskusiji će prisustvovati novinari, medijski stručnjaci, predstavnici institucija vlasti i akademske zajednice.
  Cilj Fokus grupe jeste da urednici, novinari, predstavnici akademske zajednice i institucija vlasti kroz diskusiju identificiraju probleme koji postoje zbog nepostojanja zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, finansiranja medija i oglašavanja u BiH, te da daju svoje odgovore na pitanja koja bi mogla dovesti do mogućih rješenja ovog problema.

  Projekat “Mediji i javni ugled” je usmjeren na pripremu zakonskog okvira za regulaciju transparentnosti medijskog vlasništva, finansiranja medija i oglašavanja u BiH. Ove oblasti su od posebnog značaja za slobodu izražavanja, zaštitu novinara i sprečavanje pritisaka na medije i novinare, a motivisani su političkim i finansijskim razlozima. Istovremeno, projekat slijedi EU standarde transparentnosti medijskog vlasništva i medijskog pluralizma, i zaštitu vrijednosti novinarske profesije i ugleda u javnosti.
  Problemi koji su do sada prepoznati podrazumijevaju: Manjak transparentnosti zvaničnih podataka o medijskom vlasništvu; Veliki broj online medija koji funkcioniraju kao medijska preduzeća a nisu tako registrovani ili uopće nisu registrovani; Nepostojanje pravnih mehanizama za utvrđivanje tokova kapitala i stvarnih vlasnika medija; Strano vlasništvo nad medijima u BiH; Politički uticaji na medije; Koncentracija medijskog vlasništva i direktni uticaj lokalnih zajednica/institucija na sadržaje lokalnih medija kroz direktno finansiranje.
  U novembru 2017. predstavljen je Izvještaj o transparentnosti medijskog vlasništva i finansiranja medija, sa pregledom aktuelnih regulativa u svijetu i našoj Regiji, te prijedlogom supstancijalnih preporuka unaprjeđenja pravnog okvira i politika u Bosni i Hercegovini.

  Vjerujemo kako će prijedlozi i preporuke medijskih profesionalaca i onih koji će odlučivati o donošenju adekvatne regulative i zakona u ovoj oblasti, omogućiti kreiranje zakonskih propisa o transparentnosti i radu medija u interesu javnosti, a u perspektivi doprinijeti jačanju medijskog integriteta i pluralizma.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.