Press-konferencija, Kampanja "STOP! Govor mržnje 2018"

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH
organizuje 
PRESS-KONFERENCIJU
KAMPANJA: "STOP! GOVOR MRŽNJE 2018" U ONLINE MEDIJIMA
11.30 - 12.30h, Četvrtak, 13. septembra/rujna 2018. godine
Sarajevo, Hotel Europa, Atrij sala

 

U prvih 25 dana Kampanje na sedam Internet portala registrirana 838 komentara sa sadržajima govora mržnje, izdato 612 upozorenja, trajno banovano 125 korisnika, a 140 na određeni vremenski period.


Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u BiH, u saradnji sa Institutom za izvještavanje o ratu i miru - IWPR i Media Content Management - MCM, organizuje Press-konferenciju na kojoj će biti predstavljena Kampanja - "STOP! Govor mržnje 2018". 

Podršku Kampanji daju Međunarodna organizacija za migracije - IOM i USAID. Kampanja traje od 17. augusta do 18. novembra 2018. U Kampanju je aktivno uključeno sedam online medija: klix.ba, nezavisne.com, oslobodjenje.ba, radiosarajevo.ba, SportSport.ba, dnevnik.ba i vijesti.ba.

Cilj projekta je zaštita slobode govora i slobode izražavanja, metodom praćenja i sprječavanja širenja govora mržnje u komentarima posjetilaca. To je jedan od velikih problema sa kojim se susreću online mediji u BiH. Također je jedan od ciljeva i edukacija posjetilaca online medija da sloboda izražavanja i sloboda govora ne podrazumijeva i slobodu širenja govora mržnje, huškanja ili upućivanja prijetnji, što su krivična djela.

Uz punu podršku urednika odabranih online medija, monitori Vijeća za štampu u BiH prate komentare posjetilaca portala, postavljajući znak "Stop! Govor mržnje" ispod komentara sa sadržajima prepoznatim kao huškački govor, govor mržnje, ili prijetnje, uz opomenu da je govor mržnje krivično djelo, a ne sloboda govora, i da osobe koje šire govor mržnje ili upućuju prijetnje, mogu biti krivično gonjene i tužene u skladu sa Krivičnim zakonima u BiH. Drastični sadržaji sa govorom mržnje se odmah uklanjaju, a postavljači takvih komentara se banuju na određeni vremenski priod ili trajno. U nekim slučajevima te osobe će biti prijavljene policiji.

Ukupan broj komentara sa neprimjerenim sadržajima, za vremenski period od 17.08. - 10.09.2018. iznosi 838, a ukupni broj izdatih upozorenja je 612, trajno je banovano 125 korisnika, a 140 na određeni vremenski period.

Uspoređujući rezultate prve Kampanje rađene u predizbornom periodu 2014. u kojoj su praćeni komentari na 42 Internet portala, već u ovoj početnoj fazi ovogodišnje Kampanje na samo 7 portala uočeno je da su broj i brutalnost govora mržnje koje građani ispoljavaju u prostoru koji im je dat za slobodno izražavanje, dramatično porasli. Ono što nije ranije bilo uočeno sada se pojavljuje u velikom broju, a to su prijetnje upućene novinarima i ženama, u ovom periodu izrečeno je čak 57 takvih prijetnji.