Objavljen UNESCO/EC Izvještaj "Potrebe i izazovi uspješne samoregulacije medija"

Štampa

22.07.2015.

Objavljen UNESCO/EC Izvještaj

"Potrebe i izazovi uspješne samoregulacije medija"

Samoregulacija medija podrazumijeva sistem odgovornosti medija za svoj rad kroz dobrovoljno upravljanje i monitoring vlastitih profesionalnih standarda. Sistem poput ovoga može pomoći da se izgradi povjerenje javnosti u medije, što je naročito potrebno u regiji Jugoistočne Europe. Samoregulacija također može osnažiti novinare da budu otporniji na neformalne ekonomske i političke pritiske.

Jačanje kapaciteta vijeća za štampu je dio šire UNESCO/EC strategije za promociju medijskih sloboda i odgovornosti u Jugoistočnoj Europi.

Novi UNESCO/EC Izvještaj "Potrebe i izazovi uspješne samoregulacije medija" analizira potrebe pet postojećih vijeća za štampu u Jugoistočnoj Europi i daje preporuke kako bi podstakao njihovu unaprijeđenu funkcionalnost i održivost. Izvještaj također nudi sveobuhvatan pregled rada ovih peti naglašava teške okolnosti u kojima ovih pet vijeća u regionu radi. Izazovi uključuju kombinaciju ekonomskih i političkih uslova, ograničeno održivo finansiranje and visoka vanjska očekivanja da se bave složenim regulatornim problemima. Izvještaj se oslanja na informacije dobijene iz različitih izvora i predstavlja mješavinu desk istraživanja, prepiske i sastanaka sa predstavnicima svakog vijeća kao i neformalne konsultacije sa vanjskim akterima.

Izvještaj pokazuje da je svako vijeće jedinstveno. Posebni izazovi za svakog pojedinačno su izdvojeni u izvještaju, uključujući detaljnu prezentaciju činjenica o poslovanju vijeća. Međutim, jedan broj sveobuhvatnih pitanja zajednički je za svih pet organizacija:
- Nedostatak finansijske samoodrživosti
- Ograničeni vlastiti resursi
- Ograničena saradnja sa nekim medijima
- Porast online medija

Ova pitanja predstavljaju osnov za izradu budućih UNESCO/EC programa kada je u pitanju saradnja sa vijećima za štampu.

Izvještaj je urađen za potrebe UNESCO Sektora za slobodu izražavanja i razvoj medija, koji je početkom 2013. godine ustanovio projekat namijenjen jačanju sistema održivosti medija u Jugoistočnoj Europi. Cilj projekta samoodrživosti medija u Jugoistočnoj Europi, koji finansira Europska komisija, jeste promocija medijskih sloboda i održivosti kroz jačanje etičkih i profesionalnih standarda u novinarstvu. Projekat promoviše koncept samoregulacije medija između medija i ostalih sudionika, te radi na podizanju svijesti civilnog društva o pitanjima koja se odnose na medijsku odgovornost uopćeno.

Više informacija o izvještaju možete pročitati ovdje.