Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan Masterclass I "Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva", 9-10. juni/lipanj 2016.

   leterhead-top-600

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  u suradnji sa UNESCOm i Europskom Unijom

  organizovalo regionalni edukativni skup

  Masterclass I
  “Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva”
  9-10. juni/lipanj 2016. godine, Konjic

  Vijeće za štampu u BiH uspješno je realizovalo regionalni edukativni skup “Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva”, u Konjicu, 9. i 10. juna/lipnja 2016. godine, za predstavnike samoregulacijskih tijela iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske. Dvodnevni skup je realizovan uz finansijsku podršku UNESCOa/Europske unije.

  Digitalne tehnologije dramatično mijenjaju medijske ekosisteme i način na koji se vijesti i informacije prikupljaju, razmjenjuju i konzumiraju. Ove promjene su izazvale i redefinirale prirodu i prakse tradicionalnog novinarstva, kao i odnos između medija i čitalaca. Profesionalni novinari i tradicionalni mediji sada dijele scenu sa tviterašima, blogerima, građanima – novinarima i korisnicima društvenih mreža. Također, prijelaz sa offline na online novinarstvo stvorio je bezbroj profesionalnih, pravnih i etičkih izazova za novinare.

  Dvodnevni edukativni skup pružio je priliku učesnicima iz zemalja regiona i Turske da diskutiraju o etici u online medijima, položaju tradicionalnih u odnosu na nove medije, te o mogućnostima rješavanja problema web portala bez vidljivog impressuma i zloupotrebe slobode izražavanja kroz govor mržnje i diskriminirajuće sadržaje u komentarima posjetilaca internet portala.

  Uz riječi dobrodošlice, skup su otvorili gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH i g. Dario Novalić, Predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH. 
  “Nadamo se da će vam ovaj skup pomoći u rješavanju svakodnevnih problema. Imamo izvrsne predavače koji su došli da podijele sa vama uvid u etiku novih medija. Upoznaćemo se i sa kolegama te razgovarati o problemima i dilemama sa kojima se suočavamo”, prisutnima je poručila gđa Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća.

  Gđa Adeline Hulin, Program konsultantica UNESCO Odjela za slobodu izražavanja i razvoj medija, predstavila je Projekat “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj”, koji se realizira u Bosni i Hercegovini, Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Lider projekta je Vijeće za štampu u BiH, prvo samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u regiji Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe. Cilj projekta je jačanje slobode izražavanja, slobodnog i pravovremenog pristupa informacijama, te jačanje kapaciteta slobodnih, profesionalnih medija i medijskog pluralizma. To je osnov na kojem bi novinari i medijske organizacije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj trebalo da budu prepoznati kao ključni pokretači demokratskog, održivog i mirnog razvoja u regionu.

  Skup je okupio predstavnike Vijeća za štampu u BiH, Saveta za štampu Srbije, Medijskog savjeta za samoregulaciju Crne Gore, Vjeća za štampu Kosova, Savjeta za medijsku etiku Makedonije, Vijeća za štampu Turske, Ombudsmenku “Vijesti” iz Crne Gore, te predstavnike novosnovanog Vijeća za štampu Albanije, koji su sa iskusnijim kolegama podijelili probleme sa kojima se suočavaju i buduće planove.

  “Samoregulacija je dug, ali siguran proces. Moramo biti strpljivi jer je ovo promjena svijesti o profesiji, a ne nametanje pravila. Novinar mora biti svjestan da je prihvatanje etičkih pravila osnov novinarske profesije”, rekla je gđa Zurovac.

  O osnovama digitalnog novinarstva, pravnim, regulatornim i etičkim aspektima novinarstva u digitalnom dobu, pravnim pitanjima i pravnim definicijama novinara, odgovornosti posrednika i ključnim etičkim pitanjima u digitalno doba, govorili su Gilian Philips, Direktorica Uredničko – pravne službe lista “Guardian”, Ujedinjeno Kraljevstvo, Dean Starkman, dobitnik Pulitzerove nagrade za istraživačko novinarstvo i bivši urednik Columbia novinarske revije, Mađarska, Nevena Krivokapić, Članica Žalbene komisije Saveta za štampu Srbije, Srbija i Amy Brouillette, Direktorica europskog Media projekta, Centar za medije i društvo, CEU, Mađarska.

  U okviru panela “Regionalna saradnja – unaprjeđenje profesionalizma u medijima”, učesnici su razgovarali o temama: “Šta možemo zajedno učiniti na poboljšanju medijske etike u našim zemljama”, “Smjernice za online medije – potrebe, problemi i ideje”, “Novi mediji – nova etika”. Panelisti su bili Gordana Novaković, Generalna sekretarka Saveta za štampu Srbije, prof. Dejan Donev iz Makedonije te članovi Media NEThics – Regionalne mreže samoregulacijskih tijela.

  Program je obuhvatio i praktičan rad – simulaciju rada Žalbene komisije Vijeća za štampu, kroz analizu žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija. Posljednjeg dana edukativnog skupa, učesnici su posjetili Muzej Titov Bunker.

  Učesnici su zaključili da je neophodno nastaviti sa razmjenom iskustava kako bi se pronašla rješenja za sve veće izazove koje stvaraju digitalne tehnologije, poput moderacije komentara posjetilaca internet portala, ispravki online objavljenih tekstova, “prava na zaborav”, preuzimanja sadržaja sa društvenih mreža, zaštite autorskih prava, audio-video sadržaja koje objavljuju online mediji te primjene i prilagođavanja postojećih profesionalnih Kodeksa na nove medije.

  Edukativni skup je realizovan u okviru UNESCO/EU projekta - “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj”.

  Press clipping medijskih objava možete pročitati ovdje.

  leterhead-bottom-600

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.