Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Smjernice za policiju u ophođenju s medijima


  OSCE MISIJA U BOSNI I HERCEGOVINI


  SMJERNICE ZA POLICIJU U OPHOĐENJU S MEDIJIMA


  I policija i mediji imaju legitimne, profesionalne ciljeve i zadatke koje obje strane moraju poštivati i cijeniti da bi se postigla uspješna i uzajamno korisna radna saradnja. 

  I Policija i mediji se moraju ponašati u skladu sa zakonom.

  1. Policija bi trebala poznavati prava novinara, uključujući i:

  • pravo na slobodu izražavanja
  • pravo na slobodu kretanja, kao i slobodu da bez ometanja putuje kroz zemlju. Novinari ne mogu i ne smiju biti uhapšeni bez određenog legitimnog razloga
  • pravo da štampa, distribuira i prodaje publikacije te da emituje program bez kazne ili miješanja od strane policije i vlasti.

  2. Policija ne može tražiti od novinara da se kod njih registruje tokom obavljanja svog posla osim ako nije potrebna posebna dozvola (npr. mjesto zločina). Novinari ili građani ne smiju prilaziti mjestima koja su legitimno i jasno ograđena ili obilježena.

  3. Policija se ne može miješati ili kazniti novinara tokom obavljanja njihovih profesionalnih zadataka. “Novinari imaju pravo da fotografišu, snimaju, prave bilješke, posmatraju, rade intervjue i/ili prave izvještaje a da pri tom ne moraju tražiti dozvolu od vlasti ili policije.”

  4. Policija ne može novinarima oduzimati opremu ili materijale osim ako nije riječ o sudskoj naredbi ili nalogu. Materijali koji se konfiskuju pod Krivičnim zakonom ili koji mogu poslužiti u sudskom pocesu se mogu privremeno oduzeti i predati sudu na čuvanje.

  5. Policija može od novinara zahtjevati da otkrije samo svoju novinarsku karticu kada traži pristup mjestima ili događajima koji su otvoreni za novinare, ali zatvoreni za javnost. Profesionalna kartica koja sadrži ime, fotografiju, kao i naziv, adresu, logo i službeni pečat medija je dovoljna da se utvrdi profesionalni identitet.

  6. Identitet policajca se treba dati na uvid bilo kome ko to zatraži. Svi lokalni policajci i osobe privremeno ovlaštene da obavljaju posao policajca, moraju nositi identifikacijsku karticu izdatu od strane njihove stanice.

  7. Policija ne može prisiliti novinara da otkrije povjerljive izvore informacija.

  8. Policija treba posebno paziti da istraži sve činjenice, bilo stvarne ili potencijalne, o nasilju, zastrašivanju ili napastvovanju osoblja zaposlenog u mediju ili ukoliko je riječ o uništavanju opreme u mediju.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.