Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Smjernice za medije u ophođenju s policijom

  OSCE MISIJA U BOSNI I HERCEGOVINI


  SMJERNICE ZA MEDIJE U OPHOĐENJU S POLICIJOM


  I policija i mediji imaju legitimne, profesionalne ciljeve i zadatke koje moraju poštivati i cijeniti da bi se postigla uspješna i uzajamno korisna radna saradnja.

  I policija i mediji se moraju ponašati u skladu sa zakonom.

  1. Novinari trebaju biti spremni da otkriju svoj identitet u službenom kontaktu s policijom.

  2. Novinari trebaju sa sobom nositi novinarsku karticu tokom obavljanja profesionalnih dužnosti. Obično je dovoljna kartica s imenom, fotografijom, te nazivom, adresom, logom i pečatom medija.

  3. Novinari trebaju poštovati policijske procedure kada prilaze mjestima s ograničenim pristupom.

  4. Od novinara se može zahtijevati da od policije ili drugih nadležnih organa traže dopuštenje za pristup posebnim mjestima (npr. mjesto zločina ili sigurnosni uređaji), i mogu biti podvrgnuti posebnim organičenjima ponašanja (npr. bez fotografisanja). U najgorem slučaju, uslovi pristupa se trebaju unaprijed utvrditi.

  5. Novinari se trebaju pridržavati Kodeksa za štampu u obavljanju svojih profesionalnih zadataka, uključujući i slučajeve gdje je upletena policija.

  6. Novinari trebaju posebno paziti da istinito izvještavaju, i da izbjegavaju da namjerno i svjesno objavljuju netačne, iskrivljene ili varljive informacije. Novinari trebaju izbjegavati da namjerno ili svjesno objavljuju materijale koji će ugroziti policijski rad i/ili istragu.

  7. Novinari imaju obavezu da štite povjerljive izvore informacija ukoliko budu predmet policijskog ispitivanja. Novinari, kao i građani, imaju pravo angažirati advokata, tokom policijskog ispitivanja.

  8. Novinari snose odgovornost u slučaju otkrivanja identiteta žrtve nasilja. Identitet djece ispod 18 godina, bile to žrtve ili počinioci krivičnog djela, se treba čuvati dok policija ne otkrije imena. Identitet žrtava zločina počinjenog iz mržnje, a naročito žrtava silovanja, se ne smije otkriti bez žrtvinog dopuštenja. Identitet preminulih žrtava se smije otkriti tek kada se dobije dopuštenje od uže porodice, ili nakon formalne identifikacije.

  9. Ukoliko se od novinara traži da preda materijale koje je napravio legitimnim novinarskim putem, oni mogu tražiti ovlaštenje na uvid. Ukoliko policija posjeduje ovlaštenje, tada mogu privremeno oduzeti materijale koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Ovi materijali se moraju predati Sudu na čuvanje, ili čuvanje na neki dugi način utvrđen sudom. U svakom slučaju, taj materijal se ne bi trebao upotrebljavati za izvještavanje, dok se ne dobije pravno mišljenje.

  10. Novinari se pozivaju da sve slučajeve prijetnji, zlostavljanja, i/ili zastrašivanja prijave policiji, IPTF, OSCE, da bi ih oni mogli riješiti ili vršiti monitoring.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.