Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Preporuke za medije - Tretiranje rodnih sadržaja u medijima

   

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini
  Udruženje/Udruga BH novinari, Društvo novinara BiH,
  Udruga hrvatskih novinara u BiH, Udruženje novinara RS

   

  P R E P O R U K E   ZA  M E D I J E
  o tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima Bosne i Hercegovine

   

  Ove Preporuke su usvojene na sjednici održanoj 24. avgusta 2006. godine, u saradnji s Udruženjem Q, Gender centrima Vlada RS i FBiH, te Agencijom za ravnopravnost polova BiH

  Urednici i urednički kolegiji štampanih i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini će, kroz uređivačku politiku, nastojati da osiguraju poštivanje ravnopravnosti na osnovu pola, roda, polnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i seksualne orijentacije, kroz..:  1. ..prikazivanje pozitivnih primjera nediskriminacije i poštivanja ljudskih prava u javnoj i privatnoj sferi života

  2. ..prikazivanje svih osoba na ravnopravan i nestereotipan način, s punim poštivanjem njihove osobenosti i ljudskog dostojanstva

  3. ..podizanje svijesti o ravnopravnom učešću žena i muškaraca u ekonomskom i društvenom razvoju

  4. ..eliminisanje seksizma, rodofobije, homofobije, bifobije, transfobije i drugih predrasuda i stereotipa u medijskom jeziku

  5. ..označavanje funkcija, zvanja i titula osoba o kojima se piše ili govori, korištenjem rodno osjetljivog jezika

  6. ..podizanje svijesti javnosti o problemu seksualnog nasilja, incesta, obiteljskog nasilja, ekonomskog nasilja, trgovine ljudskim bićima i posljedicama toga nasilja na žrtve i društvo u cjelini

  7. ..podizanje svijesti javnosti o prisutnosti različitih oblika nasilja na osnovu spola, roda i seksualne orijentacije, te pogubnog uticaja toga nasilja na žrtve

  8. ..edukaciju novinara i novinarki o ravnopravnosti na osnovu pola, roda, polnoga identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja, seksualne orijentacije, te o upotrebi rodno osjetljivog jezika u svakodnevnoj novinarskoj praksi

  9. ..promovisanje ravnopravnoga učešća i zastupljenosti osoba različitih polnih i rodnih  identiteta na pozicijama odlučivanja u medijima, naročito u upravljačkim, programskim i regulatornim tijelima

  Preporuke su usvojene na osnovu opšteprihvaćenih etičkih i profesionalnih standarda novinarstva, te  međunarodnih i bosanskohercegovačkih akata o ljudskim pravima i ravnopravnosti polova:

  - Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i Protokol 12
  - Međunarodni  pakt o građanskim i političkim pravima (1966.) i Opcioni protokoli (1966. i 1989.)
  - Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966.)
  - Konvencija o pravima djeteta (1989.)
  - CEDAW, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama
  - Pekinška deklaracija i platforma za akciju
  - Deklaracija o ravnopravnosti žena i muškaraca Vijeća Evrope
  - EU Gender Mapa puta i Gender akcioni plan BiH
  - Zakon o ravnopravnosti polova BiH
  - Aneks 1 Daytonskoga mirovnoga sporazuma

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, www.vzs.ba Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +387 33 272 270  +387 33 272 271

  Udruženje/Udruga "BH novinari", www.bhnovinari.ba   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. +387 33 223 818

  Društvo novinara BiH, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. +387 33 559 200

  Udruženje novinara Republike Srpske, www.novinarirs.com Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. +387 51 215 480

  Udruga hrvatskih novinara u BiH, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.