Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sekretarijat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini- 2007.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  Hronologija
  SEKRETARIJAT 

  2007. godina


  23. novembar

  Primljena donacija od organizacije FES - Friedrich Ebert Stiftung za organizovanje Konferencije o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od klevete FBiH i RS. Iznos donacije 4.000 KM.

  17. novembar

  Uplata donacije od OSCE-a za organizovanje seminara za studente novinarstva na četiri fakulteta u BiH, te organizovanje zajedničke sesije u Parlamentarnoj Skupštini BiH gdje će se studentima obratiti i ambasador Misije OSCE-a u BiH, H.E. Douglas Davidson. Iznos donacije 750 KM.

  13. novembar

  Primljena pomoć od organizacije CIM -Centrum fur International Migration und Entwicklung u vidu tehničke opreme - laptop sa pratećim programima i printer. Ovo je dio opreme koju CIM planira donirati Vijeću za štampu u BiH u narednom periodu. Iznos donacije je 2.600 KM.

  13. novembar

  Ured KAS-a iz Brisela informisao Vijeće za štampu u BiH o odobravanju donacije za projekat  "Jačanje samoregulacije u medijima zemalja Zapadnog Balkana". Odobren traženi iznos od 8.000 Eura.

  12. novembar

  Primljena donacija od Općine Ilidža u iznosu od 500 KM za pokrivanje troškova organizacije Konferencije izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od klevete u FBiH i RS, kao nastavka dijaloga sa novinarima i sudijama iz BiH, započetog u julu mjesecu 2007. godine.

  oktobar

  Razgovori sa predstavnicima organizacije ZIVIK iz Njemačke o mogućem finansiranju projekta rada sa sudijama i studentima novinarstva.

  oktobar

  Razgovori sa predstavnicima GTZ iz Njemačke o pružanju edukacije iz područja "javnog privatnog partnerstva".

  oktobar

  Sastanak sa gđom Anom Pribičević iz organizcije Norway People Aid, Beograd. Razgovor o regionalnim projektima koje Vijeće za štampu planira za 2008. godinu.

  5. oktobar

  Poslat projekat fondaciji Konrad Adenauer Stiftung za finansiranje regionalnih i lokalnih aktivnosti u 2008. godini. Traženi iznos 8.000 KM.

  1. oktobar

  Sastanak sa g. Edhemom Mušikićem, koordinatorom programa nacionalnih projekata organizacije FES-Friedrich Ebert Stiftung.  Dogovori o finansiranju druge konferencije o Zakonu o zaštiti od klevete, predviđene kao nastavak neumske konferencije na istu temu, te razmatranje moguće saradnje u 2008. godini. Iznos donacije za pokrivanje troškova održavanja konferencije je 4.000 KM.

  1. oktobar

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta saradnje sa organizacijom CIM - Centar za migracije i pomoć zemljama u tranziciji (Centrum fur International Migration und Entwicklung), angažovalo međunarodnu konsultanticu, gđu Isabellu Kurkowski. Tokom svog dvogodišnjeg boravka u Bosni i Hercegovini, gđa Kurkowski će biti angažovana na kreiranju projekata za naredni period, te osiguranja bolje finansijske podrške kod donatora europskih zemalja, posebno kod njemačkih fondacija.

  13. septembar

  Sastanak sa Dr. Christinom Catherine Krause, direktoricom Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu. Razgovor o saradnji Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini i fondacije Konrad Adenauer Stiftung u 2008. godini, te planiranim projektima za ovu godinu.

  12. septembar

  Posjeta predstavnika organizacije CIM - Centar za migraciju i pomoć zemljama u tranziciji (Centrum fur Internationale Migration und Entwicklung) i dogovor o angažovanju međunarodnog konsultanta koji bi za potrebe Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini obavljao aktivnosti predviđene Strategijom Vijeća za štampu, koje se odnose na lobiranje kod međunardonih donatora i pripreme projekata planiranih za 2008. godinu.

  25. august

  Poslat projekat NED organizaciji iz S.A.D. - National Endowment for Democracy za finansiranje projekata Vijeća za štampu u 2008. godini. Projekti pod nazivom "Jačanje samoregulacije štampanih medija u Bosni i Hercegovini, kao osnove za uspostavljanje medija kao četvrte sile u demokratskom društvu" podrazumijevaju održavanje radionica, konferencija, lokalnih i regionalnih, te info sastanaka sa brojnim relevantnim činiocima medijske scene u BiH i regionu.

  25. august

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini primilo donaciju Central Profit Banke, članice UniCredit Grupe, predviđenu za pokrivanje dijela troškova boravka članova Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini na godišnjoj Skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope u Edinburgu, U.K. Iznos donacije je 1.500 KM.

  24. august

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini primilo drugi dio donacije SHC- Švedskog helsinškog komiteta (Swedish Helsinki Committee) namjenjene za finansiranje operativnih troškova Vijeća za štampu. Iznos drugog dijela donacije je 19.400 Eura.

  23. august

  Poslat prvi nacrt projekta organizaciji NPA - Norwegian People's Aid za finansiranje projekta "Saradnja sa samoregulatornim tjelima u Regiji", planiran za 2008. godinu.

  17. august

  Izdato rješenje o registraciji Vijeća za štampu na nivou države Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečnog preciziranja formulacija u dokumentima potrebnim za registraciju Vijeća na nivou države, izdato rješenje Ministarstva pravde BiH o registrovanju udruženja sa zvaničnim nazivom  na tri jezika: "Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini/Vijeće za tisak u Bosni i Hercegovini/ Savjet za štampu u Bosni i Hercegovini" i engleskim nazivom "Press Council in Bosnia-Herzegovina".

  17. august

  Zagrebačka Banka, članica UniCredit Grupe, uplatila donaciju za pokrivanje dijela troškova boravka članova Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini na godišnjoj Skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope u Edinburgu, U.K. Donacija u iznosu od 1.500 KM.

  14. august

  Predati svi dokumenti potrebni za registraciju Vijeća za štampu na nivou države BiH u Ministarstvo pravde BiH.

  8. august

  Potpisan ugovor sa članicama UniCredit Grupe - Central Profit Bankom i Zabrebačkom Bankom za finansiranje dijela troškova boravka članova Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini na godišnjoj Skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe. Ukupan znos donacije 3.000 KM.

  27. juli

  Primljeni odgovori od BH Telecoma i UniCredit Grupe o finansiranju učešća predstavnika Vijeća za štampu na godišnjoj Skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope koja se održava u Edinburgu, U.K. BH Telecom je potvrdio sponzorstvo u iznosu od 2.500 KM, precizirane su obaveze, ali se nikada nisu javili kako bi finalizirali dogovor. UniCredit Grupa odobrila donaciju u iznosu od 3.000 KM.

  19. juli

  Sekretarijat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini uputio projekat Odjelu za demokratizaciju OSCE Misije u BiH koji predviđa odražavanje nekoliko radionica za studente bosansko-hercegovačkih fakulteta novinarstva, u kojima bi se studenti upoznali sa prakičnim radom uz učenje kroz konkretne primjere koje je Vijeće za štampu do sada razmatralo. Planirana je, također, i zajednička sesija u Parlamentaroj Skupštini u kojoj bi studenti iz svih krajeva Bosne i Hercegovine prisustvovali predavanju ambasadora OSCE Misije u Bosni i Hercegovini na temu "Mediji kao četvrta sila u demokratskom društvu".  Od planiranih 8.000 KM donacije, OSCE odobrio 3.800 KM.

  18. juli

  Na osnovu javnog poziva za nevladine organizacije, Sekretarijat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini uputio projekat Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u iznosu od 8.000 KM. Također, upućen projekat Općini Ilidža u iznosu od 2.000 KM za finansiranje dijela konferencije o Zakonu o zaštiti od klevete.
  Po javnom pozivu za NVO, upućen projekat Ministarstvu civilnih poslova (Vijeće ministara) u iznosu od 8.500 KM. Dobijeno 5.000 KM.

  17. juli

  Odobrena donacija OSI - Open Society Institute i PCC-a Press Complaints Commission of U.K. za finansiranje boravka članova Vijeća za štampu u Bosni i Herecegovini na redovnoj sjednici Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope koja će se održati u septembru mjesecu u Edinburgu, U.K. Iznos donacije 2.308 Eura.

  12. juli

  Po javnom pozivu za NVO, upućen projekat i Općini Novo Sarajevo u iznosu od 6.350 KM. Projekat odbijen, uz objašnjenje da nije u prioritetu potreba stanovnika ove općine.

  3. juli

  Informativni sastanak sa dr. Dirkom Forgerom, rukovodiocem regionalnog programa Mediji u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer Stiftung, sa sjedištem u Sofiji. Razgovor o mogućnostima saradnje u regionu na uspostavi Vijeća za štampu u drugim zemljama.

  27. juni

  Godišnji izvještaj za 2006. godinu poslat Švedskom helsinškom komitetu SHC (Swedish Helsinki Committee).

  3. maj

  Posjeta predstavnika Švedskog helsinškog komiteta SHC (Swedish Helsinki Committee) Sekretarijatu Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini.

  25. april

  Prihvaćen projekat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini upućen njemačkoj organizaciji CIM - Centrum fur Internationale Migration und Entwicklung za angažovanje međunarodnog konsultanta  koji bi pomogao Vijeću za štampu da ostvari planove i ciljeve predviđene Strategijom.

  24. april

  Uplaćen prvi dio donacije Švedskog helsinškog komiteta SHC (Swedish Helsinki Committee), za pokrivanje operativnih troškova Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Iznos primljene donacije: 19.400 Eura.

  16. april

  Predat narativni i finansijski izvještaj organizaciji Konrad Adenauer Stiftung za pokrivanje troškova organizacije četiri konferencije pod nazivom "Sudovi u BiH i odgovornost medija". Konferencije održane u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Bijeljini. Ukupan iznos donacije: 11.880 KM.

  13. april

  Potpisan i poslat ugovor Švedskom helsinškom komitetu SHC (Swedish Helsinki Committee) za finansiranje ukupnih operativnih troškova Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu. Iznos donacije:  38.800 Eura.

  2. april

  Sastanak sa Projekt Koordinatoricom ureda Švedskog helsinškog komiteta SHC u BiH (Swedish Helsinki Committee), gđicom Natalijom Bratuljević. Dogovori o budućoj saradnji Vijeća za štampu i SHC.

  20. mart

  Upućen zahtjev njemačkoj organizaciji CIM-Centrum fur International Migration und Entwicklung za angažovanje međunarodnog konsultanta  koji bi pomogao Vijeću za štampu da ostvari planove i ciljeve predviđene Strategijom.

  28. februar

  Poslat kompletan narativni i finansijski izvještaj organizaciji IFA - Institute fur Auslandsbeziehungen e.V. za finansiranje promotivne kampanje Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini u 2006. godini. Ukupan iznos donacije 19.940 Eura.

  16. januar

  Potpisan ugovor sa fondacijom Konrad Adenauer za realizaciju četiri konferencije u martu 2007. godine na temu "Sudovi u BiH i odgovornost medija". Konferencije planirane kao završnica Projekta započetog u oktobru 2006. godine: Dopune Kodeksa za štampu BiH i usvajanje Preporuka za medijske izvještače sa sudova u BiH. Iznos donacije: 11.800 KM (6.074 EUR).

  15. februar

  Poslat dodatni izvještaj i dokumentacija koja je nedostajala za projekat finansiran od strane njemačke organizacije IFA- Institute fur Auslandsbeziehungen e.V. Projekat obuhvatao finansiranje promotivne kampanje Vijeća za štampu u 2005. godini.

  14. januar

  Sastanak sa predstavnicima organizacije ICVA. Dogovor o saradnji i promociji žalbene procedure Vijeća za štampu putem NVO-a u BiH. Cilj je animiranje građana za aktivnu participaciju u podizanju profesionalnih standarda štampanih medija u BiH i primjene Kodeksa za štampu. Takvo učešće građana je bitan dio izgradnje civilnog društva u BiH, pa time i redovnih aktivnosti različitih NVO-a.

  13. februar

  Poslat projekat za finansiranje operativnih troškova Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini Švedskom helsinškom komitetu SHC (Swedish Helsinki Committee).

  7. februar

  Sastanak sa šeficom ureda Općine Stari Grad Sarajevo, gđicom Dalidom Jugo. Dogovor o mogućoj saradnji i povoljnom iznajmljivanju trajnog poslovnog prostora za Sekretarijat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini.

  5. februar

  Sastanak sa predstavnikom OSCE Misije, g. Miklošom Harasetijem, u Sarajevu. Razgovor o samoregulaciji štampanih medija u BiH i trenutnom stanju u medijskoj industriji.

  2. februar

  Poslat finalni narativni i finansijski izvještaj Švedskom helsinškom komitetu SHC (Swedish Helsinki Committee) za projekat finansiranja operativnih troškova Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini u 2006. godini. Iznos donacije: 37.800 Eura.

  22. januar

  Sastanak sa predstavnicima Fondacije Konrad Adenauer, dogovor o finansiranju četiri konferencije. Tema konferencija je transparentnost sudova i odgovornost medija u BiH, u kontekstu samoregulacije štampanih medija i nedavno usvojenih dopuna Kodeksa za štampu BiH i Preporuka za izvještače sa sudova, kao i primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH. Konferencije planirane za mart mjesec 2007. godine a bit će održane u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Bijeljini.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.