Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sekretarijat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini-1998-2006.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  Hronologija 
  SEKRETARIJAT VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI


  2006. godina

  26. decembar

  Sastanak sa Projekt Koordinatoricom ureda SHC u BiH, gđicom Natalijom Bratuljević: evaluacija predviđenih aktivnosti za 2006. godinu i preliminari dogovori za saradnju u 2007. godini.

  19. decembar

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uputilo Podsjetnik svim urednicima štampanih medija, upućujući na striktnije poštivanje Člana 11 Kodeksa za štampu, Zaštita djece i maloljetnika.

  19. decembar

  Dopuna Člana 10 Kodeksa za štampu i Preporuke za izvještače sa sudova u BiH poslate urednicima štampanih medija i Udruženjima/Udrugama novinara na uvid i komentare.

  1. decembar

  Početak emitiranja radio jinglea Vijeća za štampu BiH na radio stanicama Radio Federacije BiH i Radio postaja Vitez. Emitiranje omogućila donatorska organizacija IFA-Im Pakt Media.

  novembar

  Intenzivne pripreme Sekretarijata za Organizacijski sastanak novinskih izdavača u BiH, i Osnivačku Skupštinu Vijeća za štampu na nivou države BiH.

  1. novembar

  Početak emitiranja radio jinglea Vijeća za štampu na radio stanici Bobar iz Bijeljine. Emitiranje omogućila organizacija IFA-Im Pakt Media.

  21. oktobar

  Početak emitiranja radio jinglea Vijeća za štampu na radio stanicama Radio Stari Grad iz Sarajeva i RTRS. Emitiranje reklame omogućile donatorske organizacije IFA- Im Pakt Media i OSI.

  20. oktobar

  Početak emitiranja radio jinglea Vijeća za štampu na radio stanici Free Radio Prijedor. Emitiranje omogućile donatorske organizacije IFA-Im Pakt Media i OSI.

  15-18. septembra

  Posjeta kolega iz Vijeća za štampane medije Kosova, samoregulacijskog tijela na Kosovu, direktora Ureda Vijeća za štampane medije, g. Nehata Islamija, i članice Vijeća, gđe Nadire Avdić Vllasi. Ispred Sekretarijata Vijeća za štampu, s g. Islamijem razgovarala gđica Edisa Šikalo, službenica za žalbe, koja je upoznala gosta sa procedurom ulaganja prigovora Vijeća za štampu, te redovnim aktivnostima Sekretarijata. G. Islami i gđa Vllasi razgovarali i sa gđicom Senkom Kurtović, glavnom i odgovornom urednicom dnevnog lista "Oslobođenje", o iskustvima samoregulacije u BiH. Također, gosti sa Kosova susreli se sa nekolicinom urednika i novinara štampanih i elektronskih medija iz Sarajeva.

  1. septembar

  Vijeće za štampu uputilo urednicima i novinarima štampanih medija podsjetnik na Kodeks za štampu u periodu predizborne kampanje. Ukazano na obavezu poštivanja Članova 2 - Urednička odgovornost, 3 - Huškanje, 4 - Diskriminacija, 5 - Tačnost i fer izvještavanje, 7 - Mogućnost odgovora, 9 - Privatnost i 15 - Interes javnosti.

  30. august

  Održan sastanak direktorice Sekretarijata, gđe Ljiljane Zurovac, s predsjedavajućim Vijeća ministara, g. Adnanom Terzićem. Na sastanku su razmotrene mogućnosti finansijske pomoći Vijeću za štampu BiH od strane države u predizbornom i izbornom periodu, tokom septembra i oktobra 2006., ali i o mogućnostima stalne finansijske pomoći države Vijeću tokom narednih godina.

  25. august

  Vijeće za štampu BiH i Udruženje/Udruga "BH Novinari" uputili Dopunu Kodeksa za štampu/tisak i Preporuke medijima o tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika, svim medijima u BiH. Dopuna Kodeksa za štampu odnosi se na Članove 1- Opće odredbe i 4 - Diskriminacija.

  22. august

  Vijeće za štampu BiH potpisalo ugovor sa njemačkom organizacijom IFA (Institute fur Auslandsbezienhungen e.v.) o finansiranju promotivne kampanje Vijeća za štampu u 2006. godini. Iznos: 19.940,00 Eura.

  11. august

  Direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu BiH, gđa Ljiljana Zurovac, posjetila dnevni list "Nezavisne novine", u Banja Luci. O budućoj saradnji Vijeća za štampu i "Nezavisnih novina", te zajedničkom osnivanju Vijeća na nivou države, razgovarala je s direktorom izdavačke kuće D.N.N., g. Željkom Kopanjom i gl. i odg. urednikom dnevnog lista "Nezavisne novine", g. Draganom Jerinićem.

  9. august

  Direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu BiH, gđa Ljiljana Zurovac, posjetila dnevni list "Glas Srpske", u Banja Luci. O budućoj saradnji Vijeća za štampu i "Glasa Srpske", te zajedničkom osnivanju Vijeća na nivou države, razgovarala je s direktorom "Glasa Srpske", g. Rajkom Radovanovićem.

  4. august

  Direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu BiH, gđa Ljiljana Zurovac, posjetila  "Dnevni list", u Mostaru. O budućoj saradnji Vijeća za štampu i "Dnevnog lista", te zajedničkom osnivanju Vijeća na nivou države, razgovarala je s glavnim i odgovornim urednikom "Dnevnog lista", g. Mirom Rašićem.

  26. juli

  Potpisan ugovor između Vijeća za štampu BiH i Vijeća Evrope o finansiranju 2 konferencije "Mediji u vrijeme izbora" planiranih za 28. august 2006. u Sarajevu i Banja Luci. Iznos: 800,00 Eura.

  25. juli

  Vijeće za štampu BiH potpisalo ugovor sa organizacijom OSI, Open Society Institute, o finansiranju projekta "Promotivna kampanja BH Vijeća za štampu".  Iznos: 7.750,00 EUR.

  26. juli

  Vijeće za štampu BiH angažovalo advokata, g. Damira Tahirovića, za obavljanje poslova registracije Vijeća za štampu na nivou države Bosne i  Hercegovine.

  20. juni

  Sekretarijat Vijeća za štampu posjetila delegacija novinara iz Moldavije. Razmjenjena iskustva o samoregulaciji štampanih medija i industriji štampanih medija u BiH i Moldaviji.

  19. juni

  Sekretarijat Vijeća za štampu posjetili predstavnici Im-Pakt-Media organizacije iz Njemačke. Razmotrena dosadašnja i buduća saradnja BH Vijeća za štampu i organizacije IFA, Im-Pakt-Media.

  29. maj

  Potpisan ugovor sa m UNDP/CIDA organizacijom za projekat "Samoregulacija u printanim medijima - poštivanje rodnih sadržaja". Ovaj projekat se realizira u saradnji sa Gender centrom Vlade RS iz Banja Luke I Udruženjem Q/Queer iz Sarajeva. Iznos: 9.950,00 KM (5.097,00 EUR).

  24. maj

  Posjeta predstavnika donatorskih organizacije SHC, Swedish Helsinki Committee, i SIDA, Swedish International Development Agency, Sekretarijatu Vijeća za štampu. Razgovor o dosadašnjoj i budućoj saradnji ove dvije organizacije i Vijeća za štampu BiH.

  9. maj

  Predstavnici Vijeća za štampu održali sastanak sa predstavnicima Izborne komisije. Razmotrena uloga Vijeća za štampu u predstojećim Opštim izborima 2006., kao i novi članovi Izbornog zakona koji se tiču izvještavanja medija u izbornom periodu.

  26. april

  Vijeće za štampu BiH primilo donaciju SHC, Swedish Helsinki Committee, za operativne troškove Vijeća za štampu. Time je osiguran nastavak rada Vijeća za štampu i provođenje svih planiranih aktivnosti za 2006. godinu. Iznos donacije: 38.700,00 EUR

  18. april

  Sekretarijat Vijeća za štampu BiH posjetio šef OSCE Misije u BiH, H.E. ambasador Douglas Davidson. Razgovor o štampanim medijima u BiH, samoregulaciji i aktivnostima Vijeća za štampu u nastojanjima reorganizacije Vijeća, te pripremama za praćenje štampe tokom predstojećih Opštih izbora i načina monitoringa štampanih medija u tom periodu, bili su tema razgovora.

  7. april

  Vijeće za štampu BiH primilo neisplaćeni dio donacije iz 2004. Godine, od Press Now iz Holandije. Dug je bio za projekat "Operativni troškovi Vijeća za štampu BiH", iznos duga 6.000,00 EUR.

  mart

  Sastanak sa direktorom Direkcije za Europske integracije BiH, g. Osmanom Topčagićem, upriličili Dopredsjedavajući Vijeća za štampu BiH, g. Emir Habul i direktorica Sekretarijata, gđa Ljiljana Zurovac. Cilj ovog sastanka bio je traženje podrške od Direkcije, za finansijsku pomoć od Vlade BiH.

  13-17 mart

  U Vijeću za štampu BiH boravio g. Yasha Lange, konsultant iz organizacije Press Now, Holandija. Cilj ove petodnevne posjete bio je pomoć u finaliziranju prijedloga Statuta za novo Vijeće, i finansijske samoodrživosti Vijeća za štampu. Zajedno sa direktoricom Sekretarijata, gđom Ljiljanom Zurovac, posjetio je predstavnike vlasti, internacionalne organizacije, ambasade u BiH. Održani sastanci sa ministrom za komunikacije, g. Brankom Dokićem, ambasadorom OSCE misije u BiH, g. Douglas Davidson, ambasadorom UK, g. Matthew Rycroft, kao i sa šefom press ureda Evropske komisije u BiH, g. Franom Maroevićem i prvim sekretarom ambasadora Evropske komisije u BiH.

  mart

  Vijeće za štampu BiH primilo dopis predsjednika Izborne komisije, g. Branka Petrića, sa informacijom o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Prema Članu 16 Izbornog zakona "Politički subjekti svoje primjedbe na sadržaj u štampanim medijima u vezi sa praćenjem izborne kampanje upućuju Vijeću za štampu".

  februar

  Reklamiranje Vijeća za štampu  putem bilboarda postavljenih na teritoriji cijele BiH. Reklamiranje omogućila organizacija OSI,Open Society Institute.

  januar

  Finaliziranje prijedloga novoga Statuta. Definitivno usvajanje trogodišnjeg strateškog plana Vijeća za štampu BiH.


  2005. godina

  5-12. decembra

  Objavljen promotivni oglas Vijeća za štampu BiH u svim sedmičnim i dnevnim novinama u BiH. Donacija OSCE misije u BiH.

  1. novembar

  OSI, Open Society Institute, odobrio finansijsku pomoć za organizovanje promotivne kampanje Vijeća za štampu, održavanje redovnih sastanaka Vijeća, te Osnivačke Skupštine Vijeća za štampu. Ova donacija je preostali dio novca od projekta "Making a Press Code Work", čiji jedan dio je utrošen na monitoring štampanih medija, drugi dio na operativne troškove, a posljednji, treći dio, utrošen za promotivnu kampanju: iznos 9.950 Eura.

  26. oktobar

  Vijeće za štampu BiH, Udruženje/Udruga "BH novinari" i Društvo novinara uputilo Protestno pismo Parlamentarnoj skupštini BiH i Komisiji za finansije zbog prihvatanja prijedloga poreza na dodanu vrijednost PDV-a po jedinstvenoj stopi od 17%, koji se primjenjuje na sve proizvode, uključujući i izdavačku djelatnost, čime je ugrožen opstanak mnogih manjih printanih medija.

  12. oktobar

  Reagovanje Vijeća za štampu BiH povodom uvođenja jedinstvene stope PDV-a od 17% i za štampu BiH, upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, te proslijeđeno svim medijima u BiH.

  1. oktobar

  Sekretarijat Vijeća za štampu BiH preselio svoj ured na novu adresu, ul. Trampina 8, Sarajevo.

  20. septembar

  SCH, Švedski Helsinški Komitet, odobrio finansijsku pomoć za operativne troškove Vijeća za štampu BiH do kraja 2005, iznos 24.700,00 EUR.

  14. septembar

  LJILJANA ZUROVAC, novinarka iz Sarajeva, izabrana od komisije za prijem na mjesto direktorice Sekretarijata Vijeća za štampu BiH.

  10. septembar

  Održani intervjui sa aplikantima za novog direktora Sekretarijata Vijeća za štampu BiH. Komisija za izbor direktora u sastavu: predsjedavajući Vijeća za štampu BiH, prof.dr. Drago Branković i dopredsjedavajući, g. Emir Habul i g. Jozo Pavković.

  august

  Objavljen konkurs za prijem direktora Sekretarijata Vijeća za štampu BiH u dnevnim novinama. Oglasi objavljeni besplatno u novinama čiji su urednici ujedno i članovi Vijeća za štampu - "Oslobođenje", "Nezavisne novine", "Večernji list, izdanje za BiH" i "Glas Srpske".

  juni

  Održano nekoliko sastanaka Radne grupe za prelazni period Vijeća za štampu BiH. Pripremljen Plan aktivnosti za naredni period i šema sastanaka sa predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija i medija. Također, pripremljen prijedlog budžeta do kraja 2005.

  juni

  Informacija o Vijeću za štampu BiH i načinima ulaganja prigovora prezentirana javnosti putem plaćenog oglasa u dnevnim novinama. OSCE Misija u BiH dizajnirala i finansirala oglas.

  juni

  OSI, Open Society Institute, preusmjerava donaciju namjenjenu za monitoring štampanih medija, u iznosu 25.000 EUR, za operativne troškove Sekretarijata Vijeća za štampu u prelaznom periodu. Donacija za operativne troškove isplaćena u dva dijela, prvi dio u iznosu 8.000 Eura, drugi dio 7.050 Eura. Monitoring štampanih medija zaključen krajem maja. Pripremljen preliminarni izvještaj za četiri mjeseca redovnog praćenja štampanih medija.

  31. maj

  Direktor Sekretarijata Vijeća za štampu BiH, g. Nermin Durmo, podnosi ostavku. Vijeće ostavljeno u nepovoljnoj finansijskoj situaciji, suočeno sa mogućim zatvaranjem ureda i prestankom rada.

  mart

  Vijeće za štampu BiH, uz finansijsku pomoć Chemonicsa, angažovalo medijskog experta iz Holandije, g. Yashu Langea za pomoć u izradi Strategije dugoročnog finansiranja Vijeća za štampu BiH. Prilikom posjete g. Langea i direktora Sekretarijata, g. Nermina Durme, urednicima medija i donatorima, razmatrana mogućnost finasiranja Vijeća od strane domaćih institucija i medija.

  1. mart

  Vijeće za štampu BiH uputilo pismo redakcijama iz susjednih zemalja čiji štampani mediji redovno izlaze u BiH, o obavezi poštivanja Kodeksa za štampu/tisak.

  februar

  Početak realizacije monitoringa štampanih medija u BiH i priprema trećeg Izvještaja stalnog monitoringa štampe. Za sprovođenje ove aktivnosti angažovan je istraživački tim Mediacentra iz Sarajeva. Uplaćen prvi dio donacije od OSI, Open Society Institute, u iznosu od 25.000 Eura.

  januar

  OSI, Open Society Institute, odobrio donaciju za projekat "Making a Press Code Work", priprema trećeg Izvještaja Vijeća za štampu BiH o monitoringu štampanih medija. Ukupna donacija u iznosu: 50.000,00 EUR.


  2004. godina


  1. novembar

  Vijeće za štampu BiH uputilo otvoreno pismo Zastupničkom domu Parlamenta BiH povodom mogućeg uvođenja PDV-a (porez na dodanu vrijednost) od 17% na sve proizvode, uključujući i štampu.

  oktobar

  Početak promotivne kampanje Vijeća za štampu koja uključuje distribuciju promotivnog materijala (Kodeks za štampu/tisak, Kako uložiti prigovor letka) radio i TV spotove. Promotivna kampanja pod pokroviteljstvom organizacije IFA, Im-Pakt Media u iznosu od 38.913 KM.

  oktobar

  Dostavljen Drugi Izvještaj o monitoringu štampanih medija u BiH, od angažiranog istrživačkog tima Mediacentra Sarajevo. Nalazi drugog izvještaja ukazuju na učestalo kršenje Kodeska za štampu BiH, posebno sljedećih Članova: Član 13 - Povjerljivost izvora informacija, 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica, 5 - Tačnost i fer izvještavanje, 1 - Opće odredbe i 10 - Osobe optužene za krivična djela.

  maj

  Vijeće za štampu BiH štampa i izdaje Izvještaj br. 1 o stalnom monitoringu štampanih medija. Izvještaj izaziva brojne reakcije medija, putem tekstova u štampanim medijima, RTV reporterskih priloga i gostovanja predstavnika Vijeća u emisijama radio i TV stanica. Negativne reakcije novinara vezane za ocjene monitoring izještaja prema kojima imenovanje Radovana Karadžića i Ratka Mladića "ratnim zločincima", a ne "optuženim ratnim zločincima" predstavlja kršenje Člana 10 Kodeksa za štampu - Osobe optužene za krivična djela.

  april

  Pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Sarajevu, direktor Sekretarijata Vijeća za štampu, g. Nermin Durmo, prisutvovao jednomjesečnom programu usavršavanja u Americi. Program se sastojao od intenzivnog treninga za novinare i menadžere štampanih i elektronskih medija sa područja Balkana i jugoistočne Evrope, održanom u New Yorku, posjete vodećim štampanim medijima u New Yorku i Washingtonu te posjeti jedinom samoregulacijskom tijelu u S.A.D. - Vijeću za štampu Minnesote.

  20. februar

  Posjeta međunarodnog predsjedavajućeg Vijeća za štampu BiH, profesora Pinkera i njegovih saradnika Visokom predstavniku, g. Paddyu Ashdownu. Razgovor o Vijeću za štampu, procesu samoregulacije i aktuelnim pitanjima medija.

  februar

  Predstavnici Vijeća za štampu BiH održali niz sastanaka sa predstavnicima nevladinih organizacija u BiH, obrazovnih institucija i sl. Upoznavanje sa samoregulacijom štampanih medija i radom Vijeća za štampu.

  20. januar

  Predstavnici Vijeća za štampu, direktor Sekretarijata, g. Nermin Durmo, Menadžerica za medije i informisanje javnosti, gđa Edina Hawton i Službenica za žalbe, gđica Edisa Šikalo, održali sastanak sa predstavnicima Open Society Institute, OSI fondacije iz Budimpešte.

  1. januar

  Angažirani istraživački tim Mediacentra iz Sarajeva završio Prvi izještaj o monitoringu štampanih medija u BiH. Rezultati monitoringa ukazuju na najčešće kršenje sljedećih Članova Kodeksa za štampu: Član 7 -Mogućnost odgovora, Član 4 - Diskriminacija, Član 10 - Osobe optužene za krivična djela, Član 9 - Privatnost i Član13 - Povjerljivost izvora informacija. Sekretarijat Vijeća za štampu BiH rezultate monitoringa uputio članovima Vijeća na uvid i komentare.


  2003. godina

  1. decembar

  Potpisan ugovor sa OSI fondacijom, Open Society Institute, o finansiranju projekta "Stalni monitoring štampanih medija". Za sprovođenje ovog projekta, monitoringa I pripremu izvještaja, angažiran je istraživački tim Mediacentra iz Sarajeva. Iznos projekta je 20.142 USD.

  14. oktobar

  Vijeće za štampu BiH potpisalo ugovor s organizacijom Press Now o finansiranju promotivne  kampanje Vijeća za štampu. Početak kampanje sredinom mjeseca oktobra.

  16. juli

  Imenovana nova Menadžerica za medije i informisanje javnosti, gđa EDINA HAVERIĆ HAWTON.

  30. maj

  Vijeće za štampu BiH uputilo pismo svim urednicima štampanih medija apelujući na striktnije poštivanje Člana 11 Kodeksa za štampu - Zaštita djece i maloljetnika.

  1. april

  Imenovani: novi direktor Sekretarijata Vijeća za štampu, g. NERMIN DURMO i menadžerica za medije i informisanje javnosti Vijeća za štampu,  gđa ZINAIDA BABOVIĆ.

  14. februar

  Vijeće za štampu BiH potpisalo ugovor sa organizacijom SIDA,Swedish International Development Agency, iz Švedske, o finansiranju ukupnih operativnih troškova Vijeća za štampu za period od četrnaest mjeseci. Ukupan iznos donacije 108.506 Eura.

  6. februar

  Primljena donacija ambasade Velike Britanije za promotivnu kampanju BH Vijeća za štampu. Ukupan iznos donacije 25.375 Eura.


  2002. godina


  24. decembar

  Organizacija Press Now djelomično pokriva operativne troškove Vijeća. Ukupan iznos donacije 8.938 Eura.

  7. novembar

  Vijeće za štampu dobija finansijsku podršku ambasade SAD-a. za operativne troškove za prelaznom periodu. Iznos donacije 5.693 USD.

  20. septembar

  Vijeće za štampu BiH dostavlja svim štampanim medijima Upute za urednike u predizbornom periodu. Podsjećanje na članove Kodeksa za štampu čije poštivanje je izuzetno bitno u ovom periodu.

  13. septembar

  Međunarodni Predsjedavajući Vijeća za štampu BiH, prof. Robert Pinker, i međunarodni savjetnik, g. Dieter Loraine, upoznaju Upravni odbor ambasadora PIC-a, Peace Implementaion Council, sa radom Vijeća za štampu BiH.

  29. august

  Direktor Sekretarijata Vijeća za štampu BiH, g. Bojan Zec Filipović, podnosi ostavku.

  11. februar

  Održana vanredna sjednica Vijeća za štampu BiH u Sarajevu. Razmotena odluka Lorda Wakehama da odstupi sa funkcije međunarodnog predsjedavajućeg. Profesor Robert Pinker, vršilac dužnosti Predsjedavajućeg Komisije za žalbe na pisanje štampe Velike Britanije, Press Complaints Commission of Great Britain, nominovan i imenovan za vršioca dužnosti međunarodnog predsjedavajućeg.

  februar

  Lord Wakeham, međunarodni predsjedavjući Vijeća za štampu BiH, odstupa sa funkcije međunarodnog predsjedavajućeg. Također, odstupa sa funkcije predsjedavajućeg Komisije za žalbe na pisanje štampe Velike Britanije, kao moralni čin nakon dovođenja njegovog imena u vezu sa finasijskim prevarama u firmi "Enron" u Velikoj Britaniji.

  januar

  Predstavnici Vijeća za štampu BiH održali sastanak sa predstavnicima Stalne izborne komisije kako bi razmotrili  pravila ponašanja štampe za vrijeme izbora.


  2001. godina

  12. novembar

  Vijeće za štampu BiH zvanično otvara ured u Sarajevu. Press konferencija u prostorijama Sekretarijata, ul. Dženetića čikma 2. Direktor Sekretarijata, g.Bojan Zec Filipović, i član Vijeća, g. Dario Novalić, upoznali prisutne novinare štampanih i elektronskih medija sa misijom i aktivnostima Vijeća za štampu, te sistemom samoregulacije štampanih medija čiji je početak primjene omogućen formiranjem Vijeća za štampu.

  novembar

  Isplaćena donacija Evropske komisije, odobrena u novembru 2000. Godine. Iznos od 60.000 Eura.

  21. septembar

  Primljen prvi prigovor na rad jedne publikacije: ABDS Društvo za upravljanje fondovima- dnevni list "Dnevni avaz".  Prigovor na tekstove "Ekonomski vampirizam" i "Namjerno uništvan Polihem da bi ga za male pare privatizirali BIG i Kmečka družba", objavljenih 08. i 17. septembra 2001. u dnevnom listu "Dnevni avaz". Prigovor nije prihvaćen zbog nepostupanja podosioca prigovora u skladu sa Članom 1 žalbene procedure Vijeća za štampu.

  septembar

  Sekretarijat Vijeća za štampu BiH seli u novi ured u Sarajevu, ul. Dženetića čikma 2, u Sarajevu. Opremu za ured donira Britanska ambasada u iznosu od 12.845 KM (6.567,50 EUR).

  juli

  Vijeće za štampu BiH osnovano kao pravno tijelo u FBiH, sa mogućnošću djelovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

  maj

  OSCE Misija u BiH pruža finansijsku pomoć za prelazni period i obezbjeđuje ured za rad Sekretarijata u Sarajevu. Finansijska pomoć se sastoji od pokrivanja troškova ureda, te plata za dva uposlenika, direktora Sekretarijata i Tehničke/finansijske sekretarice.

  8. maj

  Imenovan prvi direktor Sekretarijata Vijeća za štampu BiH, g. BOJAN ZEC FILIPOVIĆ.

  april

  Švedska međunarodna agencija za razvoj, SIDA, odobrava donaciju za registraciju Vijeća za štampu kao pravnog tijela, te uspostavljanja Sekretarijata. Iznos donacije 26.500 USD.

  februar

  Imenovana direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu BiH, gđa Ernadina Vajzović, koja zbog osobnih razloga ne prihvata funkciju.


  2000. godina

  novembar

  Evropska komisija podržava osnivanje Vijeća za štampu BiH, kao prvo samoregulatorno tijelo u regionu jugoistočne Evrope. Odobrava donaciju za operativne troškove Vijeća, u iznosu od 60.000 Eura.

  13.  juli

  Lord Wakeham, predsjedavajući Komisije za žalbe na štampane medije Velike Britanije, Press Complaints Commission of Great Britain, prihvata dužnost prvog međunarodnog predsjedavajućeg BH Vijeća za štampu. Lord Wakeham prihvatio ponudu Radne grupe za formiranje Vijeća za štampu, koja je smatrala da međunarodni predsjedavajući može napraviti balans između različitim nacionalnim grupama u Vijeću za štampu, te svojim bogatim iskustvom u samoregulaciji i dobrim vezama sa predstavnicima međunarodnih organizacija za razvoj medija osigurati kontinuirani rad BH Vijeća za štampu.

  april

  Štampani Kodeks za štampu/tisak i Kodeks IMC-a za radio emitere na lokalnim jezicima i distribuirani novinarima, novinama, magazinima i studentima.


  1999. godina

  septembar

  IMC, Independent Media Commission, osniva Radnu grupu koja treba da oformi BH Vijeće za štampu i preda izvještaj i svoje preporuke predsjednicima novinarskih udruženja. Radnom grupom predsjedava g. Dieter Loraine, direktor Odjela za odnose sa javnošću IMC-a. Radnu grupu čine još i predstavnici pet novinarskih udruženja, OSCE-a, OHR-a, Irex ProMedia-e i Evropske komisije.

  august

  Prijedlozi novinarskih asocijacija za članstvo Radne grupe prihvaćeni.

  juli

  Svih 5 novinarskih udruženja pristaju na formiranje Vijeća za štampu BiH.

  juni

  Odobreno članstvo budućem Vijeću za štampu BiH u Alijansu nezavisnih Vijeća za štampu Evrope, AIPCE, na konferenciji u Londonu.

  maj

  Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH uputio izvejštaj Generalnom sekretaru UN, u kojem, između ostalog, stoji: "Ponudu koju je pripremio IMC za formiranje Vijeća za štampu dostavljena je novinarskim udruženjima u BiH kao i ključnim međunarodnim organizacijama koje su uključene u razvoj medija."

  29. april

  Pet novinarskih udruženja usvaja Kodeks za štampu/tisak koji se sastoji od 16 članova. Sindikat novinara je javno podržao Kodeks. Sve važnije publikacije objavljuju Kodeks. Pod vodstvom IMC-a počinju razgovori o uspostavi odgovarajućeg tijela koje bi implementiralo ovaj Kodeks.


  1998. godina

  decembar

  Tokom sastanka Vijeća za provedbu mira, Peace Implementaion Council, u Madridu, članovi Vijeća pozivaju na "... procjenu mogućnosti uspostave Vijeća za žalbe ili nekog sličnog tijela čiji članovi bi bili  novinari i uvaženi predstavnici javnosti u BiH, kao i jedan ili više međunarodnih predstavnika sa iskustvom iz oblasti prava ili medija..."

  novembar

  IMC i Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi OSCE organizuju konferenciju na temu "Mediji i demokracija" u Neumu. Nacrt Kodeksa za štampu/tisak je predložen na konferenciji. Dogovoreni su principi implementacije Kodeksa za štampu/tisak, dok je predloženi nacrt Kodeksa kasnije izmjenjen od strane novinarskih udruženja.

  oktobar

  Međunarodna federacija novinara, IFJ, sponzorira potpisivanje Memoranduma o razumjevanju, MoU, između četiri novinarske asocijacije i jedinog sindikata novinara: Nezavisna unija profesionalnih novinara, Savez novinara BiH, Nezavisno urduženje novinara RS, Udruženje novinara RS i Sindikat profesionalnih novinara FBiH. Početkom 2000. još jedna asocijacija  potpisuje Memorandum, Udruga hrvatskih novinara BiH.

  juni

  Nezavisna komisija za medije, IMC, osnovana u cilju regulisanja elektronskih medija u Bosni i Hercegovini. Također, donosi upute za štampane medije u toku izbora.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.