Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Informacije o Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini

  INFORMACIJE O VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

   

  Izvršna direktorica:

  DŽENANA BUREK, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  SEKRETARIJAT:

  MAIDA BAHTO KESTENDŽIĆ, Projekt koordinatorica/dipl.pravnica, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  RUSMIRA PJEVOVIĆ, Finansijsko - administrativna sekretarica, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  MIRJANA JOVOVIĆ, Projekt koordinatorica za žalbe, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  SKUPŠTINA:

  Predsjednica:
  VILDANA SELIMBEGOVIĆ, Gl. i odg. urednica i direktorica Oslobođenje d.o.o., dnevni list "Oslobođenje"

  Zamjenik Predsjednice:
  BERISLAV JURIČ, Gl. i odg. urednik, portal bljesak.info

  Članovi Skupštine:

  DARIO NOVALIĆ, Direktor novinsko-izdavačke kuće NIK Denameda d.o.o., magazin "Start"
  JOZO PAVKOVIĆ, Gl. i odg. urednik, dnevni list "Večernji list BH"
  DEJAN JAZVIĆ, Gl. i odg. urednik, Federalna novinska agencija FENA
  SAŠA RUKAVINA, Izvršni urednik,dnevni list "Oslobođenje" i magazin "Dani"
  DARIO ŠIMIĆ, Direktor Intersoft d.o.o., portal klix.ba
  FEDŽAD FORTO, Generalni sekretar, udruženje "Društvo novinara"
  MARKO DIVKOVIĆ, Predsjednik, udruženje "BH Novinari"
  FILIP MURSEL BEGOVIĆ, Gl. i odg. urednik, magazin "Stav"
  MIRHA DEDIĆ, Direktorica, portal slobodna-bosna.ba
  JURICA GUDELJ, Gl. urednik, portal dnevnik.ba
  EMIR HARAČIĆ, Direktor, SportSport d.o.o.
  ESAD ŠABANAGIĆ, Gl. i odg. urednik, portal reprezent.ba
  ELVIR ŠVRAKIĆ, Direktor, Hayat d.o.o.
  AMIR SALETOVIĆ, Urednik, portal hayat.ba
  AMRA VRABAC, Direktorica, Novinska agencija Patria
  SUADA PEŠTEK, Direktorica, portal radiosarajevo.ba
  SANDRA GOJKOVIĆ-ARBUTINA, Gl. i odg. urednica, dnevni list "Nezavisne novine"

   

  UPRAVNI ODBOR:

  Predsjednik:
  DARIO NOVALIĆ, Direktor novinsko-izdavačke kuće Denameda d.o.o., magazin "Start"


  Članovi Upravnog odbora:

  DEJAN JAZVIĆ, Gl. i odg. urednik, Federalna novinska agencija FENA
  SAŠA RUKAVINA, Gl. i odg. urednik magazina "Dani"
  SANDRA GOJKOVIĆ-ARBUTINA, Gl. i odg. urednica, dnevni list "Nezavisne novine"
  BERISLAV JURIČ, Gl. i odg. urednik, portal bljesak.info

   

  ŽALBENA KOMISIJA:

  MIODRAG ŽIVANOVIĆ, Profesor, Banja Luka
  ENES OSMANČEVIĆ, Profesor, Filozofski fakultet u Tuzli
  DRAŽEN ZUBAK, Advokat, Sarajevo
  NADA ARSENIĆ, Sutkinja, Okružni privredni sud Doboj
  SUZANA MIJATOVIĆ, Novinarka, Sarajevo
  RAJNA RADOSAVLJEVIĆ, Novinarka, Banja Luka
  VUK VUČETIĆ, Profesor, Filozofski fakultet Pale
  JURICA GUDELJ, Novinar, Mostar
  HARUN IŠERIĆ, Pravnik, Sarajevo


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je samoregulatorno tijelo za štampane i on-line medije koje omogućava građanima da ulažu prigovore na neprofesionalno pisanje štampe i on-line medija, slijedeći profesionalne standarde obuhvaćene u Kodeksu za štampu i online medije BiH. Kao jedno od rijetkih tijela u BiH, Vijeće za štampu u BiH djeluje na teritoriji cijele države, na području oba entiteta - Federacije BiH i Republike Srpske, i Brčko Distrikta BiH. Mandat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini proširen je na on-line medije početkom 2011. godine.

  Značajna uloga Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini ogleda se u jačanju civilnog društva putem pružanja sredstava za zaštitu ljudskih prava građana kroz ulaganje prigovora na netačne, neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u štampi i on-line medijima. U skladu sa principima medijske samoregulacije, Vijeće ne može novčano kazniti, suspendovati ili zatvoriti medijske kuće. Potencijalne sporove između javnosti i štampe i on-line medija, Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini rješava koristeći se isključivo novinarskim sredstvima, kao što su: pravo na odgovor, objavljivanje ispravke, izvinjenje i demanti. Za sve ostale ozbiljne slučajeve kršenja medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, relevantni su Zakoni o zaštiti od klevete, implementirani u oba entiteta države Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu. Prednosti rada Vijeća za štampu su brzina i efikasnost djelovanja, kao i pružanje besplatnih usluga podnosiocima žalbi.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini sastoji se od novinskih izdavača, novinara i građana Bosne i Hercegovine. Neprofitna je organizacija, nezavisna od političkih ili drugih interesa. Struktura organizacije je multietnička i rodna jednakost se poštuje. Vijeće za štampu u BiH je punopravni član Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope – AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe).

  Osnivačka Skupština Vijeća za štampu na nivou države Bosne i Hercegovine održana je 13. decembra 2006. godine. Osnivači ovoga Vijeća za štampu su novinski izdavači u BiH i Udruženja novinara u BiH.

   

  Historijat:

  Od 2000. godine do 13. decembra 2006. godine, Vijeće za štampu je bilo registrovano na nivou entiteta Federacije BiH s pravom djelovanja u cijeloj zemlji. Prvi osnivači su bila Udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, dok novinski izdavači nisu bili djelom tadašnjeg Vijeća za štampu. Bosna i Hercegovina je prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je uspješno formirala Vijeće za štampu, prihvatajući osnovne principe samoregulacije za štampane medije. Ovaj izuzetno značajan profesionalni pomak za štampane medije u BiH, uslijedio je nakon što su novinarska Udruženja u BiH usvojila jedinstveni Kodeks za štampu BiH, u aprilu 1999. godine.

  Funkciju prvog direktora Sekretarijata Vijeća za štampu obavljao je Bojan Zec Filipović, kojeg je u aprilu 2003. godine naslijedio g. Nermin DURMO. Prvi predsjedavajući Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini bio je Lord John Wakeham, koji je u isto vrijeme obavljao dužnosti predsjedavajućeg britanske Komisije za žalbe na pisanje štampe, PCC GB - Press Complaints Commission of Great Britain. Naslijednik Lorda Wakehama je bio profesor Robert Pinker, član press Komisije za žalbe Velike Britanije. Profesor Pinker je obavljao dužnost Međunarodnog predsjedavajućeg Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini više od tri godine. Njegov je mandat završen u aprilu 2005. godine, kada je imenovan prvi bosansko-hercegovački predsjedavajući Vijeća za štampu u BiH, profesor Drago Branković, dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci.

  Uspostavu samoregulacije u štampanim medijima BiH i rad Operativnog Sekretarijata Vijeća, omogućile su mnoge internacionalne organizacije: OSCE Odjel za razvoj medija, misija EU u BiH, RAK (bivši IMC) i Irex Pro Media, Švedska međunarodna agencija za razvoj (SIDA), Europska komisija, ambasada Velike Britanije, Press Now, ambasada SAD u BiH, SHC - Švedski helsinški komitet u BiH, Open Society Institute OSI, Ifa/Im-Pakt-Media, USAID i Komisija za žalbe na štampu Velike Britanije (Press Complaints Commission of Great Britain).

  Početkom 2005. godine, međunarodni donatori su postavili nova pravila za nastavak saradnje sa Vijećem za štampu, registrovanim na nivou FBiH, a to je reorganizacija i registrovanje na nivou države Bosne i Hercegovine, kao i pronalaženje lokalnih izvora finansijske pomoći. Menadžment Vijeća za štampu je podnio ostavku, a Vijeće je bilo pred zatvaranjem. Zahvaljujući volji novinske industrije da spase i održe samoregulatorno tijelo za štampane medije, kao jedinog garanta za uspostavu dobrih uslova za nesmetani rad novinara, Vijeće za štampu u BiH je prevladalo prve prepreke.

  U septembru 2005. godine, angažirana je nova Izvršna direktorica, Ljiljana Zurovac, sa zadatkom da ujedini novinske izdavače u BiH i registruje Vijeće za štampu za oba entiteta (Federaciju BiH i Republiku Srpsku). Tako je krajem 2006. godine ostvaren cilj formiranja multietničkog tijela za štampane medije, jedinstvenog za cijelu BiH. Deset najvećih novinskih izdavača iz BiH i Udruženja novinara u Bosni i Hercegovini su 13. decembra 2006. godine osnovali novo Vijeće za štampu u BiH. Zvanična registracija pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine završena je 17. augusta 2007. godine.

  Za predsjednika Skupštine Vijeća za štampu u BiH imenovan je Erbein Rešidbegović, direktor magazina „Slobodna Bosna“, koji je tu poziciju obavljao do iznenadne smrti u junu 2017.g. Predsjednica Skupštine Vijeća od decembra 2017.g. je Vildana Selimbegović, gl. i odg. urednica i direktorica Oslobođenje d.o.o. a zamjenik Predsjednice je Dario Šimić, direktor Intersoft d.o.o., portal klix.ba.

  Predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH od 2012. g. je Dario Novalić, direktor NIK "Denameda" d.o.o., magazin "Start".

  Od decembra 2010. godine do aprila 2012.g. Predsjednik Odbora bio je Dalibor Đekić, pomoćnik direktora za marketing lista "Fokus". Đekić je zamijenio Faruka Borića, bivšeg zamjenika gl. i od. urednice lista „Oslobođenje“, koji je tu dužnost obavljao od decembra 2008. do decembra 2010. godine. Prvi predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH na nivou države BiH bio je Sejad Lučkin, tadašnji glavni i odgovorni urednik lista „Dnevni avaz“. Lučkin je imenovan predsjednikom Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH na Osnivačkoj Skupštini Vijeća za štampu u BiH održanoj 13.decembra 2006. godine.

  Mandat Vijeća za štampu u BiH proširen je i na on-line medije početkom 2011. godine, u skladu sa preporukama, direktivama, standardima i rezolucijama Europske Unije i Vijeća Europe. Prva tri on-line medija u Vijeću za štampu u BiH su Klix.ba, 24sata.info i Dnevnik.ba.

  Članovi Vijeća za štampu u BiH su: Udruženja "BH Novinari" i Društvo novinara BiH; dnevni listovi: "Oslobođenje", "Dnevni avaz", "Glas Srpske", "Dnevni list", "Večernji list", "Nezavisne novine"; portali: slobodna-bosna.ba, startbih.ba, bhputovanja.ba, dnevnik.ba, avaz.ba, stav.ba, sportsport.ba, reprezent.ba, hayat.ba, bljesak.info, radiosarajevo.ba; magazini: "Start", "Dani" i "Stav", Federalna novinska agencija FENA i Novinska agencija Patria.

   

  Kontakt:

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini
  Trampina 8, 71000 Sarajevo, BiH
  Tel: + 387 33 272 270
  Tel/Fax: + 387 33 272 271
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Web: www.vzs.ba

   

  Kontakt za ulaganje žalbi i prigovora:

  MIRJANA JOVOVIĆ, Projekt koordinatorica za žalbe, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.