Vizija, misija, vrijednosti

Štampa

Vizija

- Da bude prepoznato od bh javnosti kao izraz dobre volje medijske industrije da primijeni samoregulatorni sistem u štampi i online medijima, slijedeći i poštujući Kodeks za štampu i online medije BiH u svakodnevnom novinarskom radu, štiteći javnost od neodgovornog i neetičkog medijskog izvještavanja, te kao oruđe za zaštitu slobode medija i profesionalnog izvještavanja, jednako kao i za zaštitu medija od političkih, ekonomskih i svih drugih pritisaka koji ugrožavaju slobodu informisanja

Misija

- Unapređivanje etičkih i profesionalnih standarda u štampanim i online medijima, nadgledanjem primjene Kodeksa za štampu i online medije BiH, te stalnom edukacijom novinara i javnosti o potrebi poštivanja slobode izražavanja i odgovornog, profesionalnog izvještavanja u štampi i online medijima
- Održivo Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini kao samoregulacijsko tijelo za štampane  i online medije, prepoznato od medijske industrije kao oružje za zaštitu slobode medija i profesionalnog novinskog izvještavanja, jednako kao i oruđe za zaštitu medija od političkih, ekonomskih i svih drugih pritisaka koji ugrožavaju slobodu informisanja

Vrijednosti

- Prvo samoregulatorno tijelo za štampane i online medije, čije je osnivanje u potpunosti podržano od zajednice štampanih i online medija u BiH
- U svojim rukovodećim tijelima ima predstavnike medijske industrije, javnosti i novinara
- Jedinstvena je institucija te vrste, registrovana na nivou države Bosne i Hercegovine
- Ima multietničku strukturu
- Odluke o žalbama javnosti na neprofesionalno pisanje štampe i online medija, donose se u skladu sa standardima Kodeksa za štampu i online medije BiH