Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sjednice Žalbene komisije - 2008 - 2010.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  Hronologija
  SJEDNICE ŽALBENE KOMISIJE


  2010. godina 

  115 žalbi ukupno primljeno 
  održano 5 sjednica Žalbene komisije

  113 žalbi razmotreno + 2 upita bez namjere zvaničnog ulaganja žalbe

  11. novembar 2010. 

  Održana trideset deveta redovna sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH u Sarajevu. Ukupno primljeno 18 žalbi od posljednje sjednice Žalbene komisije.

  Na sjednici razmotreno 8 žalbi: 

  Prihvaćeno 5 žalbi:
  1. G. Haris Ljubunčić – „Glas Srpske“; 2. Kantonalno tužilaštvo Kantona Tuzla – „Tuzlanski list“; 3. Pravna služba „Hoteli Ilidža“ d.d. – „Dnevni avaz“; 4. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke – „Dnevni avaz“; 5. Prof.dr. Džemal Najetović – „Dnevni avaz“;

  Nisu prihvaćene 3 žalbe: 1. G. Živko Ištvanić – „Oslobođenje“; 2. G. Emir Turkušić – „BH Dani“; 3. G. Dragan Davidović – „Euro Blic“;
  Preostale žalbe rješene na nivou Sekretarijata Vijeća za štampu u BiH. 

  Medijacija 9 žalbi:
  1. Dr. Emir Turkušić – „BH Dani“; 2. SDS stranka – „Glas Srpske“; 3. SDS stranka – „Glas Srpske“; 4. Gđa Mara Ištvanić – „Oslobođenje“; 5. DP Dragan Čavić – „Glas Srpske“; 6. RTRS – „Euro Blic“; 7. Opština Doboj – „Glas Srpske“; 8. Sektor za odnose sa javnošću Parlamentarne skupštine BiH – „Večernji list“; 9. Opština Doboj – „Večenje novosti“;

  1 žalba u proceduri.

  Napomena: Preostalih 14 žalbi i upita građana primljeno je nakon posljednje sjednice i rješeno medijacijom ili odlukom Žalbene komisije u 2010. godini. 

  17. septembra 2010. 

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je trideset osmu
  redovnu sjednicu 17. septembra 2010. godine u Sarajevu. 31 žalba pristigla je u Vijeće za štampu u BiH nakon jula 2010. godine. 


  Na sjednici je razmotreno 9 žalbi rješenih na sljedeći način:

  Prihvaćene 4 žalbe:
  1. Društvo za svjesnost Krišne u BiH – „Dnevni avaz“; 2. Društvo za svjesnost Krišne u BiH – „Glas Srpske“; 3. G. Nedžad Ajnadžić – „Dnevni avaz“; 4. 11.PBR. Zmaj od Bosne – „Dnevni avaz“;

  Nije prihvaćeno 5 žalbi: 1. G. Fatmir Alispahić – Odluka ŽK VZŠ u BIH; 2. G. Semir Osmanagić – „Nezavisne novine“; 3. G. Muhamed Čengić – „Dnevni avaz“; 4. Gđa Selma Kučuković – „Dnevni avaz“; 5. G. Semir Osmanagić – „Nezavisne novine“

  Medijacijom, na nivou Sekretarijata rješeno je 6 žalbi: 1. Društvo za svjesnost Krišne u BiH – „Oslobođenje“; 2. Jehovini svjedoci – „Slobodna Bosna“; 3. Udruženje za zaštitu nacionalizovane, konfiskovane i privatne imovine – „Oslobođenje“; 4. Ured za informisanje javnosti Američkog univerziteta BiH – „Slobodna Bosna“; 5. Zdravko Đuričić – „Glas Srpske“; 6. Bojan Petrović – „Nezavisne novine“;
  Ad acta 14 žalbi, rješenih pružanjem informacija o ulaganju žalbene procedure ili informisanjem žalbenika da je publikacija u pitanju objavila tekst/ove u skladu sa Kodekom za štampu: 1. G. Mlađo Novaković – „Slobodna Bosna“; 2. Gđa Samra Soud – „BH Dani“; 3. građanin – „Tuzlanski list“; 4. Društvo za svjesnost Krišne – SRNA; 5. G. Mustafa Mujezinović – „Dnevni avaz“; 6. Udruženje za zaštitu nacionalizovane, konfiskovane i privatne imovine – „Dnevni avaz“; 7. JOB Unije Veterana Čapljina – „Hercegovački vijesnik“; 8. građanin – „Oslobođenje“; 9. Udruženje 101 Brigada Sarajevo – „Dnevni avaz“; 10. G. Obren Petrović – „Glas Srpske“; 11. G. Frano Dogan – „Fokus“; 12. G. Frano Dogan – „Dnevni list“; 13. g. Frano Dogan – portal „Dnevnik.ba“; 14. G. Samir Polimac – „SAN“
  2 žalbe u proceduri: 1. Koalicija „Zajedno za Srpsku“- „Glas Srpske“; 2. G. Emir Turkušić – „BH Dani“.

  19. juli 2010.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je trideset sedmu redovnu sjednicu, 19.06. 2010. godine u Neumu. Na sjednici su razmotrene žalbe pristigle u Vijeće nakon 16. aprila 2010. godine, ukupno 5 žalbi.


  Prihvaćene 3 žalbe: 1. žalba Gender centra Vlade Republike Srpske na 2 teksta objavljena u listu „Nezavisne novine“; 1. žalba Press službe preduzeća ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. na tekst objavljen u magazinu „Express“.
  2 slučaja samoregulacije: žalba g. Fatmira Alispahića na tekst objavljen u  magazinu „BH Dani“.

  Vijeće za štampu u BiH je, od sjednice održane u Sarajevu 16.04.2010. godine primilo još tri žalbe, zaključene na nivou Sekretarijata medijacijom.
  3 slučaja medijacije: 1. žalba g. Jove Šinika na tekst objavljen u listu „Glas Srpske“; 2.žalba  g. Semira Osmanagića na tekst objavljen u listu „Oslobođenje“; 3. žalba gđe Sanele Dizdarević na tekst objavljen u listu  „Oslobođenje“.

  16. april 2010. 

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je trideset šestu redovnu sjednicu, 16. aprila 2010. godine u Sarajevu. Na sjednici su razmotrene žalbe pristigle u Vijeće nakon 19. marta 2010. godine, ukupno 11 žalbi.


  Jedna žalba je rješena na nivou Sekretarijata (Žalba IP Sarajevo Publishing d.d. na tekst u dnevnom listu „Oslobođenje“ – medijacija), dok je preostalih 10 žalbi razmotreno na sjednici.

  Prihvaćeno 10 žalbi: 8 žalbi gđe Borke Rudić, u ime Upravnog odbora Udruženja „BH Novinari“ na tekstove objavljene u februaru 2010. u listu „Dnevni avaz“; 1. žalba g. Tarika Sadovića na tekst objavljen u „Dnevnom avazu“ i 1. žalba Sektora za odnose sa javnošću Parlamentarne Skupštine BiH na tekst objavljen u „Dnevnom listu“. 

  19. mart 2010. 

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je tridest petu redovnu sjednicu, 19. marta 2010. godine u Sarajevu. Na sjednici su razmatrane žalbe primljene nakon posljednje sjednice Žalbene komisije, održane 18.12.2010. godine, ukupno 33 žalbe


  Na sjednici je razmotreno 18 žalbi, dok su preostale razmotrene na nivou Sekretarijata: 

  9 slučajeva medijacije, gdje su reagiranja/demantiji objavljeni nakon posredovanja Vijeća za štampu u BiH: 1. Husein Hadžić, predsjednik OO DNZ Velika Kladuša – dnevni list „Oslobođenje“, 2. Centralna izborna komisija BiH – magazin „Slobodna Bosna“; 3. Parlamentarna skupština BiH – dnevni list „Oslobođenje“; 4. (2 dvije) žalbe g. Asima Kambera – dnevni list „Dnevni avaz“; 5. (4 četiri) žalbe g. Bojana Cvijana na tekstove objavljene u magazinu „Express“;
  5 slučajeva samoregulacije (demantiji objavljeni i prije intervencije Vijeća za štampu u BiH) : 1. Info služba Srpske demokratske stranke – dnevni list „Glas Srpske“; 2. porodica Garić – dnevni list „Press RS“; 3. (3 tri) žalbe g. Amira Pilava – „Dnevni list“
  1 slučaj ad acta: g. Sulejman Gavranović – dnevni list „Oslobođenje“ (pismo čitatelja upućeno Vijeću za štampu u BiH, prije slanja redakciji „Oslobođenja“ – žalbenik upućen na pravu adresu za slanje reagiranja) 

  Na sjednici su razmotrene preostale žalbe i donešene slijedeće Odluke: 

  13 žalbi prihvaćeno: 1. N/n građani – „Dnevni avaz“ fotografija smrtno stradalog para; 2. Zdravo da ste – „Nezavisne novine“; 3. Zdravo da ste – „Dnevni avaz“; 4. Zdravo da ste – „Fokus“ (Napomena: uložena žalba na ovu Odluku, u proceduri...); 5. Zdravo da ste – „Oslobođenje“; 6. Zdravo da ste - „SAN“; 7. Zdravo da ste – „Glas Srpske“; 8. Udruženje „Udružene žene“ – „SAN“; 9. Udruženje „Udružene žene“ – „Glas Srpske“; 10. Udruženje „Udružene žene“ – „Nezavisne novine“; 11. Udruženje „Udružene žene“ – „Nezavisne novine“; 12. Udruženje „Udružene žene“ – „Nezavisne novine“ i 13. Udruženje „Udružene žene“ – „Press RS“.

  1 žalba nije prihvaćena: g. Adnan Arnautović – „Dnevni avaz“ (fotografija uz tekst)

  4 žalbe vraćene, zbog neispoštovane žalbene procedure: gđa Duška Jurišić – „Dnevni avaz“


  2009. godina

  ukupno primljeno 116 žalbi

  održane 4 sjednice Žalbene komisije


  18. decembar 2009.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je trideset četvrtu redovnu sjednicu, 18. decembra 2009. godine u Sarajevu. Na sjednici su razmatrane žalbe primljene nakon posljednje sjednice održane 11.09.2009.godine, ukupno 19 žalbi. Također je registrirano i 16 upita građana o načinima ulaganja žalbene procedure ili je ukazano na određene članke u novinama, bez ulaganja zvaničnog prigovora. Na sjednici je razmotreno 8 žalbi, dok su preostale rješene ranije, na nivou Sekretarijata: 

  2 žalbe prihvaćene u posebnoj Odluci Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH: NN grđanka i g. Valentin Rimac – „Dnevni avaz“ (žalba povodom objavljivanja adrese i fotografije kuće roditelja osobe osumnjičene za ubistvo navjača FK „Sarajevo“ u neredima u Širokom Brijegu)
  2 slučaja medijacije: 1. Regulatorna agencija za komunikacije – „Glas Srpske“; 2. Udruženje Tužilaca BiH – „SAN“ (nakon posredovanja Vijeća za štampu u BiH objavljena reagovanja žalbenika)
  2 slučaja samoregulacije: 1. Uprava za indirektno oporezivanje BiH – „Večernji list, BiH“; 2. Tužilaštvo BiH – „Nezavisne novine“ (objavljeni demantiji žalbenika u oba slučaja)
  4 slučaja ad acta: 1. Uposlenici doma penzionera Tuzla – „Oslobođenja“ (dostavljena nepotpuna žalba, bez kontakt detalja i mogućnosti dodatne provjere informacija), 2. g. Asim Zubčević – „Glas Srpske“ (nakon pojašnjene žalbene procedure, nismo dobili zvaničan prigovor); 3. g. Asim Handžić – „Dnevni avaz“ (informacija o upućenom Otvorenom pismu uredništvu DA i ostalim medijima; žalbeniku pojašnjena Žalbena procedura VZŠ u BiH, te naznačeno da je tekst na koji se žali objavljen u skladu sa Kodeksom za štampu BiH); 4. Vesna Stajić – „Oslobođenje“ (upućeno pismo čitateljke bez prethodnog obraćanja redakciji). 

  Slučajevi razmotreni na sjednici: 

  4 žalbe prihvaćene: 1. Sektor za odnose sa javnošću ASA Holding d.o.o. – dnevni list „SAN“ (prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH); 2. Duška Jurišić – magazin „Express“ (prekršen Član 3 – Huškanje i Član 9 – Privatnost Kodeksa za štampu BiH); 3. SK Bet-Live – dnevni list „Dnevni avaz“ (prekršen Član 7 – Kodeksa za štampu BiH Mogućnost odgovora); 4. ASA Holding d.o.o. – dnevni list „SAN“ (prekršen Član 7 Kodeksa za štampu BiH – Mogućnost odgovora)
  3 žalbe nisu prihvaćene: 1. Emir Džambegović – „BH Dani“ (redakcija nije imala obavezu objavljivanja reagovanja čitatelja na komentar novinara); 2. Jelena Dundić – „Press RS“ (tekst i demanti objavljeni u skladu sa Kodeksom za štampu BiH); 3. Općina Novi Grad Sarajevo – „Dnevni avaz“ (nije bilo kršenja Kodeksa za štampu BiH)
  1 žalba van nadležnosti Vijeća za štampu BiH (Žalba svjedokinje za ratne zločine na Sudu BiH na otkrivanje njenog identitea u magazinu „Bum“; žalba već predmetom Krivičnog postupka na Sudu BiH, stoga prema pravilima Vijeća za štampu u BiH ne može biti razmatrana od strane Žalbene komisije) 

  1 žalba u proceduri
  : Lejla i Hatidža Hairlahović – sedmične novine „Reprezent“

  11. septembar 2009. 

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je trideset treću redovnu sjednicu 11.septembra 2009. godine u Neumu.
  Na sjednici su razmatrane žalbe primljene nakon posljednje sjednice Komisije, održane 05.05.2009. godine u Sarajevu. Ukupno je primljeno 17 (sedamnaest) žalbi, od čega je 9 (devet) razmotreno na sjednici:

  Na nivou Sekretarijata zaključeno je 8 (osam) žalbi:

  3 žalbe rješene samoregulacijom: 1. gđa Meliha Alić, ministrica obrazovanja i nauke FBiH – „Dnevni avaz“; 2. Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ –„Oslobođenje“; 3. gđa Meliha Alić, ministrica obrazovanja i nauke FBiH – „Dnevni avaz“;
  3 informacije o upućenim reagiranjima, bez podnošenja zvanične žalbe Vijeću za štampu u BiH: 1. Parlamentarna skupština – „Dnevni avaz“; 2. Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca – „Slobodna Bosna“; 3. grupa navijača „Robijaši“ iz Zenice – „Dnevni avaz“
  1 podnosilac odustao od žalbe: g. Azen Dizdar – „Večernji list BiH“ (nije poslao traženo pojašnjenje nakon što je dobio upute Vijeća za štampu o žalbenoj proceduri;
  1 žalba se ne odnosi na konkretan članak: g. Ago Prljača – „Oslobođenje“ (žalba zbog neobjavljivanja pisma čitatelja u rubrici „Poligon“ o temi koja nije vezana za neki od ranijih članaka ili tema o kojima je pisano)

  9 (devet) žalbi je razmotreno na sjednici Žalbene komisije:

  1 žalba van nadležnosti:
  g. Salih Brkić – on-line magazin „Žurnal“ (žalba na medij koji nije u nadležnosti Vijeća za štampu u BiH - on-line publikacija koja nema svoje štampano izdanje)

  8 žalbi nije prihvaćeno: 8 žalbi Skupštine opštine Trebinje na pisanje magazina „Stav“ (žalba ne sadrži osnovne elemente potrebne za razmatranje žalbe i donošenje Odluke u skladu sa Kodeksom za štampu BiH. Upućeno kritičko mišljenje Žalbene komisije redakciji magazina “Stav”)

  Napomena: ovo je, ujedno, i prva sjednica na kojoj su učešće uzele i novoimenovane članice Žalbene komisije: prof.dr Nada Ler-Sofronić, psihologinja iz Sarajeva, gđa Nada Arsenić, sutkinja iz Gračanice i gđa Nada Dalipagić, advokatica iz Mostara. 

  05. maj 2009.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je tideset drugu redovnu sjednicu 05. maja 2009. godine u Sarajevu. Na sjednici su razmotrene žalbe građana primljene nakon posljednjeg zasjedanja Žalbene komisije, 27. marta 2009. godine, ukupno 6 žalbi, kao i  žalbe preostale sa posljednje sjednice, što je ukupno za razmatranje 51 žalba

  Na nivou Sekretarijata zaključene su 22 žalbe:

  2 žalbe rješene su putem medijacije: 1. g. Rado Savić – dnevni list „Glas Srpske“ (demanti objavljen u skladu sa Kodeksom za štampu); 2. SDS – dnevni list „Press RS“ (demanti objavljen u skladu sa Kodeksom za štampu;
  1 slučaj samoregulacije: g. Semir Osmanagić – dnevni list „Oslobođenje“ (objavljen demanti) 
  1 upit o objavljenim tekstovima (g. Senad Hebib: pružena tražena informacija, zvanična žalba nije primljena)
  18 žalbi van nadležnosti Vijeća za štampu: žalbe g. Muje Selimovića na „Dnevni avaz“ koje su već predmetom suda 

  29 žalbi razmotreno je na sjednici Žalbene komisije:

  15 žalbi nije prihvaćeno
  : 1. SDS – Dnevni avaz (tekst objavljen u skladu sa Kodeksom za štampu; 14 žalbi g. Muje Selimovića na „Dnevni avaz“ (tekstovi objavljeni u skladu sa Kodeksom za štampu BiH)

  14 žalba prihvaćeno: 1. žalba prihvaćena uz opomenu opomenu žalbenici zbog nekorektnog iskorištavanja djelova lične korespondencije sa urednicom „Oslobodjenja“; prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu: gđa Sanja Vlaisavljević – „Oslobođenje“; 13 žalbi g. Muje Selimovića na tekstove objavljene u listu „Dnevni avaz“


  29. mart 2009.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je tideset prvu redovnu sjednicu
  29. marta 2009. godine u Tuzli. Na sjednici su razmotrene žalbe građana primljene od početka 2009. godine, ukupno pedeset osam (58) žalbi.

  Na nivou Sekretarijata rješeno je 7 žalbi:

  - Četiri (4) medijacijski rješena slučaja: 1. Ministarstvo financija županije Zapadnohercegovačke – “Dnevni list” (objavljen demanti); 2. g. Ante Brajković – “Večernji list BiH” (objavljen demanti); 3. Parlamentarna skupština BiH – “Nezavisne novine” (objavljen demanti); 4. Parlamentarna skupština BiH – “Slobodna Bosna” (objavljen demanti)
  - Tri (3) ad acta slučaja: 1. g. Mirsad Kurtagić – “Oslobođenje” (informacija o upućenom pismu čitatelja redakciji); 2. g. Zvonko Palavra – “Večernji list BiH” (upućeno pismo čitatelja redakciji); 3. g. Mirsad Mujezinović – “Dnevni avaz” (žalbenik nije uputio traženo pojašnjenje Vijeću za štampu u BiH)

  Preostale žalbe su date Žalbenoj komisiji na razmatranje, donesene su sljedeće Odluke:

  - Četiri (4) žalbe nisu prihvaćene: 1. Glavni odbor Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH – “Oslobođenje” (objavljeno reagiranje žalbenika u skladu sa Članom 7 Kodeksa za štampu - Mogućnost odgovora, objavljena karikatura u skladu sa Članom 3 Kodeksa za štampu – Komentar, pretpostavka, činjenica, te Članom 5 Deklaracije o slobodi političke debate u medijima Vijeća Europe – Sloboda satire); 2. Gđa Diane Meier – on line publikacija “Bosnia Daily” (ilustracija uz tekst ne krši Kodeks za štampu); 3. G. Emir Avdić, direktor kompanije “Intrade energija” – “Dnevni avaz” (objavljen demanti žalbenika, u skladu sa Članom 7 Kodeksa za štampu – Mogućnost odgovora); 4. Sektor za odnose sa javnošću Parlamentarne skupštine – “Dnevni avaz” (redakcija nije imala obavezu objaviti demanti jer ni jedna činjenica iz teksta na koji se žalba odnosila, nije demantirana).
  - Dvije (2) žalbe prihvaćene: 1. Srpska demokratska stranka – “Press RS” (prekršen Član 7 Kodeksa za štampu – Mogućnost odgovora); 2. Sektor za odnose sa javnošću Parlamentarne skupštine BiH – “SAN” (prekršen Član 5 Kodeksa za štampu – Tačnost i fer izvještavanje i Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu)
  - Žalba g. Mujo Selimović – “Dnevni avaz”: Žalbenoj komisiji dato na uvid četrdeset pet (45) žalbi g. Selimovića; odlučeno da predmet ne može biti razmatran na ovoj sjednici Komisije jer zahtjeva dodatne bitne informacije


  2008. godina 

  ukupno primljene 73 žalbe
  održane 3 redovne sjednice Žalbene komisije

  razmotreno 59 žalbi građana na sjednicama Komisije
  preostali slučajevi: upiti i telefonske konsultacije


  8. oktobar

  Trideseta (30) sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu održana je 08. oktobra 2008. godine u Banja Luci.
  Na sjednici su razmotrene žalbe primljene nakon 10. juna 2008. godine.

  Ukupno je primljeno 26 žalbi građana na pisanje štampe:
  Medijacijom je rješeno 5 žalbi: 1. Kabinet načelnika opštine Doboj – “Fokus” (objavljen demanti); 2. G. Entoni Šeperić – “Slobodna Bosna” (objavljeno reagovanje žalbenika); 3. Tužilaštvo BiH – “Večernje novosti”, izdanje za Republiku Srpsku (objavljen demanti žalbenika); 4. Predsjednik Skupštine opštine Doboj – list “Vidici” (najavljena objava demantija u narednom broju “Vidika”); 5. G. Sanel Huskić, predsjednik Asocijacije Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije - ACIPS – “BH Dani” (objavljen demanti žalbenika).
  Samoregulacijom rješene 4 žalbe: 1. G. Marinko Jurčević – “SAN” (objavljeno reagovanje); 2. Tužilaštvo BiH – “BH Dani” (objavljeno reagovanje); 3. G. Marinko Jurčević – “BH Dani” (objavljeno reagovanje) 4. Načelnik općine Velika Kladuša– “AS” (objavljen demanti)
  Nije prihvaćeno 7 žalbi: 1. Kabinet načelnika opštine Doboj – “Glas Srpske” (objavljen demanti u skraćenoj formi, u skladu sa Članom 7 Kodeksa za štampu BiH – Mogućnost odgovora); 2. Gđa Belma Koshi – “Oslobođenje” (žalbenici pružena mogućnost odgovora koju je ona odbila, ujedno tražeći od uredništva da otkrije identitet povjerljivog izvora informacija); 3. Gđa Bakira Hasečić – “Slobodna Bosna” (objavljen demanti žalbenice u skladu sa Članom 7 Kodeksa za štampu – Mogućnost odgovora, drugoj strani pružena mogućnost odgovora u skladu sa Kodeksom za štampu); 4. Gđa Maida Ćupina – “Slobodna Bosna” (objavljen demanti žalbenice u skladu sa Članom 7 Kodeksa za štampu – Mogućnost odgovora; redakcija nema obavezu objaviti drugi demanti jer ne sadrži nove informacije već ponovljeni poziv za razgovor o istoj temi); 5. Kabinet načelnika opštine Doboj – “Glas Srpske” (redakcija objavila prvi demanti žalbenika, dok je u drugom demantiju svojim navodima o sagovorniku iz teksta na koji se žalio, žalbenik zloupotrijebio pravo na demanti); 6. Opštinski odbor Srpske demokratske stranke Doboj – “Glas Srpske” (objavljena suština demantija, u skladu sa Članom 7 Kodeksa za štampu – Mogućnost odgovora); 7. Načelnik općine Velika Kladuša – “AS” (redakcija objavila prvi demanti u skladu sa Kodeksom za štampu; drugi demanti nije imala obavezu objaviti jer je sadržavao uvredljive aluzije i navode o drugom sagovorniku)
  Prihvaćene 2 žalbe: 1. G. Kenan Spaho – “SAN” (redakcija nije objavila demanti žalbenika, prekršen Član 7 Kodeksa za štampu – Mogućnost odgovora); 2. G. Predrag Herbez, advokat firme “Hit” export import d.o.o Trn -Laktaši – “Nezavisne novine” (redakcija nije objavila demanti žalbenika, prekršen Član 7 Kodeksa za štampu – Mogućnost odgovora)
  1 žalba: prekršeni Član 1 - Opšte odredbe, Član 3 - Huškanje, Član 4 - Diskriminacija,  Član 4a – Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti i Član 15 - Interes javnosti Kodeksa za štampu u naslovima i nadnaslovima tekstova od 28.08. i 02.09. 2008. godine, dok u tekstu od 28.08.2008. nema kršenja Kodeksa za štampu; Žalbena komisija apelira na uredništva bh. medija da vode računa o demokratskoj vrijednosti tolerancije i suživota na ovim prostorima, te doprinesu podizanju praga tolerancije i međusobnog razumijevanja (Udruženje Q – “Dnevni avaz”)
  1 žalba vraćena: Gđa Borka Rudić – “Dnevni avaz” (radi neispoštovane žalbene procedure obaveznog obraćanja redakciji koja je objavila sporni sadržaj; ujedno Žalbena komisija donijela odluku o ponovnom slanju Podsjetnika medijima na obavezu poštivanja Člana 11 Kodeksa za štampu – Zaštita djece i maloljetnika)
  4 upita građana: 1. G. Jan Zlatan Kulenović – “Slobodna Bosna” (upit o načinu ulaganja prigovora); 2. G. Bakhtijar Aljaf, direktor Instituta IFIMES – “SAN” (pitanje da li je redakcija lista “SAN” objavila demanti žalbenika, nakon donošenja Odluke Vijeća-Savjeta za štampu u BiH od 13.10.2006.) 3. Građanin N/N – “Dnevni avaz” (upit o žalbenoj proceduri Vijeća za štampu i mogućnostima samoinicijativnog reagovanja Vijeća za štampu); 4. N/N – Dnevni avaz (upit o načinu ulaganja prigovora)
  2 žalbe van nadležnosti Vijeća za štampu u BiH: 1. G. Fadil Pelesić – “Derventski list” (žalba u vezi kadrovske i poslovne politike medija); 2. Gđa. Dragana Nižić – N/N (žalba na fotografiju uz tekst, objavljenu na web portalu “Bljesak”)

  Sjednici prisustvovalo 6 članova Žalbene komisije: advokat Dražen Zubak, urednik Fuad Kovačević, akademski slikar mr. Goran Janković, urednik Saša Bižić, mr.sci. Enes Osmančević i prof.dr. Miodrag Živanović

  9. i 10. juni 

  U ponedjeljak 9. juna u Banja Luci i utorak, 10. juna 2008. godine, u Sarajevu je održana 29. sjednica  Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.
  Na sjednicama su razmotrene žalbe građana primljene u periodu između dvije sjednice Žalbene komisije.
  Ukupno je primljeno 14 žalbi građana na pisanje štampe: 
  Medijacijom su rješene 4 žalbe:
  - Tužilaštvo BiH -  dnevni list "Oslobođenje" (objavljen demanti)

  - Udruženje demobilisanih boraca Bihać -  magazin "Slobodna Bosna" (objavljen demanti)
  - Udruženje oboljelih branilaca od PTSP "Stres" -  magazin "Slobodna Bosna" (objavljen demanti)
  - Tužilaštvo BiH - magazin "Saff" (objavljen demanti)
  Ad acta stavljene 3 žalbe:
  - Milana Škipina - dnevni list "Večernji list" (žalba upućena direktno Vijeću za štampu, umjesto da se po žalbenoj proceduri, najprije obratila redakciji; žalbenica odustala od daljeg razmatranja jer je prošlo suviše vremena za demantiranje objavljenog teksta)

  - Vijeće Roma - mediji u BiH (žalba radi objavljivanja nacionalne pripadnosti maloljetnika koji je spalio staricu)
  - Tužiteljstvo BiH - dnevni list "Glas Srpske" (upućena informacija o slanju reagovanja redakciji lista "Glas Srpske" )
  7 žalbi razmotreno na sjednici, donešene su sljedeće odluke:
  1 žalba nije prihvaćena:
  - Ministar energije, rudarstva i industrije, g. Vahid Hećo - dnevni list "Dnevni avaz"

  6 žalbi prihvaćeno:
  - g. Milutin Pejić - dnevni list "Glas Srpske", 5 zasebnih žalbi (prekršen Član 7 Kodeksa za štampu - Mogućnost odgovora)

  -Općinski odbor SDS Doboj - list "Vidici" 

  Sjednici je prisustvovalo 8 članova: advokat Dražen Zubak, urednica Vildana Selimbegović, urednik Fuad Kovačević, akademski slikar mr. Goran Janković, urednik Saša Bižić, urednik Mladen Bošnjak, mr.sci. Enes Osmančević i prof.dr. Miodrag Živanović


  4. april

  Dvadeset osma redovna sjednica Žalbene komisije.
  Razmotreno 19 žalbi građana
  primljenih u periodu između dvije sjednice Žalbene komisije.

  4 žalbe rješene medijacijom: Prime Communications -  dnevni list "Nezavisne novine" (objavljen demanti); Muniba Ćilimković -  dnevni list "Dnevni avaz" (objavljen demanti); Tužilaštvo BiH -  dnevni list "Fokus" (objavljen demanti); Marko Barić - dnevni list "Oslobođenje" (dogovoren novi članak sa sagovornikom g. Barićem)
  2 žalbe stavljene ad acta: Sabira Nukić - magazin br. 35 (bez podataka o kojem je magazinu riječ, niti bilo kakvih drugih dodatnih informacija); Mirela Pašić - generalni zahtjev upućen za sve medije od gđe Mirele Pašić da se  fotografije samoubica ne štampaju u novinama.
  4 upita građana: rješena davanjem traženih informacija ili upućivanjem njihovih pisama-komentara urednicima
  2 žalbe prihvaćene: Borka Rudić - dnevni list "AS" (Prekršeni Članovi Kodeksa za štampu: Član 13 - Povjerljivost izvora informacija, Član 1 - Opće odredbe, Član 2 - Urednička odgovornost, Član 3 - Huškanje, Član 4a - Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti, Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Član 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica, Član 8 - Krivo predstavljanje i Član 9 - Privatnost); Mirko Stojić - dnevni list "Nezavisne novine" (Prekršen Član 7 - Mogućnost odgovora, u načinu plasiranja demantija)
  5 žalbi nije prihvaćeno: Mirko Subotić - dnevni list "Dnevni avaz"; Euro Blic - magazin "Slobodna Bosna"; SOBL - dnevni list "Fokus", žalba br. 1; SOBL - dnevni list "Fokus", žalba br. 2;  Dušan Babić - dnevni list "Oslobođenje"
  2 žalbe su vraćene u postupak zbog neispoštvane žalbene procedure: Svetlana Cenić - magazin "Novi Reporter"; Milutin Pejić - dnevni list "Glas Srpske", žalba br. 1

  Sjednici je prisustvovalo 7 članova: Dražen Zubak, Vildana Selimbegović, Fuad Kovačević, Goran Janković, Saša Bižić, Mladen Bošnjak i Enes Osmančević. Jedan je član opravdano bio odsutan, prof. Miodrag Živanović.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.