Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sjednice Vijeća/Žalbene komisije - 2000-2007.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  Hronologija
  SJEDNICE VIJEĆA/ŽALBENE KOMISIJE

  2007. godina

  održane 3 redovne sjednice Žalbene komisije i
  1 Urgentne Žalbene komisije
  razmotrena 34 prigovora građana na pisanje štampe

  Najčešće kršeni Članovi Kodeksa za štampu:
  Član 2 - Urednička odgovornost; Član 3 - Huškanje; Član 4 - Diskriminacija; Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje; Član 7 - Mogućnost odgovora; Član 9 - Privatnost i Član 16 - Žalbe

   

  23. novembar

  Dvadeset sedma redovna sjednica Žalbene komisije u Sarajevu.
  Ukupno primljeno 10 prigovora građana na pisanje štampe:
  Razmotrena 3 prigovora na sjednici:
  Jedan prigovor nije prihvaćen: Udruženje dioničara, akcionara i udjeličara BiH UDAU- "Dnevni avaz"
  Jedan prigovor prihvaćen: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - dnevni list "SAN".
  Jedan prigovor nije donesen u uobičajenoj formi prihvata se ili ne prihvata se, što je detaljno pojašnjeno u Odluci Žalbene komisije: akademik Božidar Matić - magazin "BH Dani".
  2 prigovora riješena medijacijom: gđa Dunja Delić - "Večernji list, izdanje za BiH"; g. Hadis Muharemović - dnevni list "AS".
  2 prigovora riješena samoregulacijom: Policija Brčko Distrikta - "Večernje novosti"; g. Kemal Čaušević - magazin "Novi Reporter".
  3 prigovora ad acta: g. Milan Vukelić - dnevni list "Nezavisne novine"; gđa Alma Krzović Subotić - dnevni list "Nezavisne novine"; porodica g. Vahida Kasala - dnevni list "Dnevni avaz".

  septembar

  Urgentna Žalbena komisija, po prvi put, razmatrala prigovore građana na pisanje štampe.
  Razmotrena 3 prigovora.
  Dva prigovora nisu prihvaćena: g. Boro Bosić- dnevni list "Press RS"; g. Milan Vukelić - dnevni list "Nezavisne novine"
  Jedan prigovor djelomično prihvaćen: g. Admil Mulalić - dnevni list "Dnevni avaz".

  Urgentna Žalbena komisija u sastavu: urednica Vildana Selimbegović, predsjedavajuća, prof.dr. Miodrag Živanović, novinar Mladen Bošnjak i docent mr. Enes Osmančević.

  06. juni

  Dvadeset šesta redovna sjednica Žalbene komisije u Neumu.
  Razmotreno 11 prigovora građana na pisanje štampe:
  Četiri prigovora prihvaćena: g. Nezir Mešinović - dnevni list "SAN"; g. Halid Genjac - dnevni list "SAN"; porodica Puvača - dnevni list "Dnevni list"; porodica Puvača - dnevni list "AS".
  Pet prigovora odbijeno: gđa Milica Pelesić - sedmičnik "Derventski list"; gđa Zinka Hukić - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Mile Ćopić - dnevni list "Nezavisne novine"; gđa Sniježana Mrkonjić - dnevni list "Večernji list"; gđa Biljana Kukrić - dnevni list "Euro Blic".
  Jedna Odluka o upućivanju podsjetnika za medije o obavezi poštivanja Člana 11 Kodeksa za štampu - Zaštita djece i maloljetnika: gđa Borka Rudić - magazin "Slobodna Bosna"
  Jedan podnosilac odustao od prigovora: g. Rafaelo Musa - dnevni list "Dnevni avaz";

  Prva sjednica novog saziva Žalbene komisije: gđa Vildana Selimbegović (predsjedavajuća); prof. dr. Miodrag Živanović; g. Mladen Bošnjak, g. Fuad Kovačević; g. Saša Bižić; mr. Enes Osmančević; g. Dražen Zubak; mr. Goran Janković.

  04. maj

  Dvadeset peta redovna sjednica Žalbene komisije, u Sarajevu.
  Razmotreno 10 prigovora građana na pisanje štampe:
  Četiri prigovora riješena posredstvom Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini: Udruženje penzionera "Petar Mrkonjić" iz Mrkonjić Grada - dnevni list "Glas Srpske"; Osnovna škola "Al Walidein Gazzaz" - magazin "SAFF"; Koledž za industrijski i poslovni menadžment iz Prijedora - dnevni list "Oslobođenje"; Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine - dnevni list "Oslobođenje".
  Dva prigovora riješena savjetodavno, bez podnošenja prijave redakcijama: g. Vinko Miladinović- dnevni list "SAN"; g. Osman Brka - magazin "Slobodna Bosna".
  Četiri prigovora razmotrena na sjednici: g. Ramiz Hodžić - magazin "Hercegovačke novine"; Turistička organizacija Republike Srpske - gradski magazin "Intermezzo"; Klinički centar Univerziteta u Sarajevu - dnevni list "AS"; g. Halid Genjac - dnevni list "SAN".

  Na sjednici je usvojen i Godišnji izvještaj za 2006. godinu.
  Ova sjednica je ujedno bila i posljednja sjednica starog saziva Vijeća. Nove članove birat će Upravni odbor po principu 2 predstavnika novinskih izdavača, 2 predstavnika novinarskih udruženja i 4 predstavnika javnosti.  2006. godina

  održano 5 redovnih sjednica Vijeća
  primljeno 40 prigovora građana na pisanje štampe

  Najčešće kršeni Članovi Kodeksa za štampu:
  Član 1 - Opće odredbe; Član 9 - Privatnost; Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika; Član 7 - Mogućnost odgovora; Član 2 -Urednička odgovornost; Član 14 - Autorska prava; Član 4 - Diskriminacija


  15. decembar

  Dvadeset četvrta redovna sjednica Žalbene komisije, u Sarajevu.
  Razmotreno 5 prigovora građana na pisanje štampe:
  Tri slučaja riješena medijacijom: gđa Lucija Babić - periodični list "Bobovac"; g. Sejad Kočić - dnevni list "Glas Srpske"; Ministarstvo stambenih poslova Kantona Sarajevo - dnevni list "Oslobođenje";
  Dva slučaja
  razmotrena na sjednici: g. Halid Genjac - dnevni list "SAN"; Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini - dnevni list "Dnevni list". Usvojen prvi prijedlog Dopune Člana 10 Kodeksa za štampu i Preporuke za medijske izvještače sa sudova, u izvještavanju o istragama i sudskim procesima, koji je nakon sjednice Vijeća poslat na uvid, komentare i dopune urednicima medija i Udruženjima novinara u BiH.

  13. oktobar

  Dvadeset treća redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Banja Luci. Razmotreno 11 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj odustajanja od prigovora.
  Jedan slučaj van nadležnosti Vijeća.
  Devet slučajeva razmoreno na sjednici: g. Bahtijar Aljaf - dnevni list "SAN"; g. Seno Imširović - dnevni list "SAN"; Gender centar Vlade Republike Srpske - dnevni list "Glas Srpske"; Gender centar Vlade Republike Srpske - dnevni list "Nezavisne novine"; Koalicija hrvatsko zajedništvo - "Dnevni list"; Hrvatska kršćanska demokratska unija - "Dnevni list"; Helsinški komitet za ljudska prava - "Dnevni list"; g. Petar Kunić - dnevni list "Glas Srpske" (2 prigovora). Dio slučajeva odnosio se na izvještavanje medija u predizbornom periodu.

  24. august

  Dvadeset druga redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije u Sarajevu. Razmotreno 6 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj riješen medijacijom: g. Safet Oručević - periodični list "Nova Sloboda".
  Pet slučajeva razmotreno na sjednici: g. Sulejman Dedić - dnevni list "Oslobođenje"; g. Dragan Petrović - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Šemsudin Ajanović - periodični list "Naša riječ"; g. Alija Behram - periodični list "Nova Sloboda"; gđa Slobodanka Desančić-Šiljković - dnevni list "Oslobođenje".
  Na sjednici su usvojene Dopune Kodeksa za štampu (Član 1-Opće odredbe i 4-Diskriminacija) i Preporuke medijima o tretiranju gender sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima Bosne i Hercegovine.

  25. maj

  Dvadeset prva redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu. Razmotrena 3 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj riješen medijacijom: g. Safet Pašić - magazin "Dani";
  Dva slučaja
  razmotrena na sjednici: gđa Borka Rudić - magazin "Slobodna Bosna" i Ombudsmani Federacije BiH - štampani mediji, generalno. Razmotrena je informacija CIK-a, Centralne izborne komisije BiH, o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, prema kojima politički subjekti svoje prigovore na štampane medije u toku predizbornog perioda treba da šalju Vijeću za štampu.

  Nakon sjednice upriličen je radni ručak članova Vijeća za štampu, sa predstavnicima novinskih izdavača u BiH.

  20. april

  Dvadeseta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Banja Luci. Ukupno primljeno 15 prigovora građana na pisanje štampe:
  Dva prigovora su izvan nadležnosti Vijeća, i poslati su na razmatranje Regulatornoj agenciji za komunikacije, RAK.
  Tri prigovora riješena medijacijom: Udruženje za ljudska prava "Sloga" - list "Fokus"; Udruga hrvatskih novinara u BiH - magazin "Danas"; g. Sulejman Dedić - dnevni list "Oslobođenje"
  Devet prigovora
  je razmotreno na sjednici: Gender centar Vlade RS - dnevni list "Nezavisne novine"; Federalni zavod za zapošljavanje - dnevni list "SAN"; Udruženje bivših radnika Uprave carina RS - dnevni list "Dnevni avaz"; Općinski odbor SDA Centar - dnevni list "Oslobođenje"; Udruženje Q - magazin "Svijet"; g. Luka Borovčanin - magazin "Dani"; Sarajevska filharmonija - magazin "Slobodna Bosna"; g. Milan Trivić - magazin "Dani"; g. Ramiz Softić - magazin "Express". Na sjednici su razmotrene i aktivnosti oko organizovanja Osnivačke Skupštine novoga Vijeća na nivou države BiH, također i pismo predsjednika Izborne komisije BiH.  Zaključak je da se što hitnije treba upriličiti sastanak sa Izbornom komisijom BiH, kao bi se precizirale činjenice njihovih zahtjeva i očekivanja od Vijeća u toku predizborne kampanje, kao i način finansiranja rada Vijeća u tom periodu.


  2005. godina

  održano 5 redovnih i 1 vanredna sjednica Vijeća
  primljeno 25 prigovora građana na pisanje štampe

  Najčešće kršeni Članovi Kodeksa za štampu: 
  Član 7 - Mogućnost odgovora; Član 9 - Privatnost; Član 1 - Opće odredbe; Član 2 - Urednička odgovornost; Član 3 - Huškanje; Član 4 - Diskriminacija; Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje


  9. decembar

  Devetnaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Mostaru. Razmotreno 6 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan je prigovor izvan nadležnosti Vijeća (IFIMES - RTV "Hit" Brčko), poslat je na razmatranje Regulatornoj agenciji za komunikacije, RAK.
  Tri slučaja razmotrena na sjednici: Ured za odnose sa javnošću Vlade RS - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Marinko Sekulić - UNDP; g. Zvonimir Jukić - neovlašteno korištenje  tuđih tekstova u štampi.Također, razmotreni su prijedlozi novog Statuta Vijeća za štampu i Strategije za 2005-2008., te Monitoring štampanih medija, u periodu februar-maj 2005. Nakon sjednice je upriličena press konferencija, na kojoj su novinari informisani o budućim akivnostima i predstojećoj reorganizaciji Vijeća za štampu, s registracijom na nivou države BiH i uključivanjem novinskih izdavača u rukovodeća tijela Vijeća.

  7. oktobar

  Osamnaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu. Razmotreno 8 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj van nadležnosti Vijeća.
  Sedam slučajeva razmotreno na sjednici: MUP HNK - dnevni list "Dnevni avaz"; porodica Miljanović - magazin "Slobodna Bosna"; g. Zoran Polić - dnevni list "Nezavisne novine"; g. Suad Muhibić - dnevni list "Dnevni avaz"; Safet Pašić dnevni list "Euro Blic"; Biro za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske - dnevni list "Dnevni avaz" (2 prigovora). Potvrđeno imenovanje gđe LJILJANE ZUROVAC, novinarke iz Sarajeva, na mjesto Direktorice Sekretarijata Vijeća za štampu.
  Potvrđen kraj mandata za tri člana Vijeća za štampu:  g. Zoran Baroš, novinar iz RS, Mr. Ferdinand Zovko, operski pjevač iz Čitluka i g. Mirko Dabić, sudija, predsjednik Udruženja sudija u Banja Luci. Zbog planirane promjene Statuta i Osnivačke Skupštine Vijeća za štampu na nivou države, novi članovi nisu birani.
  Grupa za evaluaciju Monitoring izvještaja prezentirala zapažanja u vezi izvještaja, usvajanje je dogovoreno za narednu sjednicu.

  8. juli

  Sedamnaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Banja Luci. Ovo je prva sjednica kojom je predsjedavao  predsjedavajući iz BiH, prof. dr. Drago Branković, dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci, inače, član Vijeća od početka njegove uspostave.
  Pristigla 2 prigovora građana na pisanje štampe: oba prigovora riješena su medijacijom: Mjesna zajednica "Vražale" Zenica - periodični list "Naša riječ" i Klinički centar Mostar - "Dnevni list". Prihvaćena ostavka direktora Sekretarijata, g. Nermina Durme. Razmotren i prihvaćen Plan aktivnosti za naredni period i šema sastanaka. Dogovoreno besplatno oglašavanje otvorene pozicije za mjesto direktora Sekretarijata u printanim medijima čiji su urednici članovi Vijeća za štampu, "Oslobođenje", "Nezavisne novine", "Glas Srpske", "Večernji list". Razmotren treći Monitoring Izvještaj - formirana grupa za evaluaciju projekta, koja će dodatno razmotriti izvještaj.

  20. juni

  Vanredna sjednica članova Vijeća za štampu, zajedno s međunarodnim donatorima i predstavnicima novinarskih Udruženja u BiH. Formirana Radna grupa za prelazni period, sa zadatkom da obavi sve neophodne aktivnosti koje će omogućiti opstanak Vijeća za štampu.
  Članovi radne grupe za prelazni period Vijeća za štampu: predstavnici Vijeća za štampu, g. Emir Habul, direktor vijesti javnog servisa «BH Radio 1», zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća, gđa Vildana Selibegović, gl. odg. urednica magazina «BH Dani», članica Vijeća i gđica Edisa Šikalo, službenica za žalbe VZŠ, predstavnici međunarodnih donatora, gđa Dražena Peranić, koordinatorica projekata za medije USAID u BiH i g. Peter Oholm, menadžer za projekte SHC, Švedskog Helsinškog komiteta za BiH, te kao predstavnica Udruženja novinara u BiH i gđa Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/Udruge "BH Novinari". Dogovoreno je održavanje sljedećeg sastanka Vijeća za štampu u julu 2005.

  22. april

  Šesnaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, održana u Sarajevu. Razmotrena 4 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj van nadležnosti Vijeća.
  Tri slučaja razmotrena na sjednici: Udruženje sudija/sudaca FBiH - magazin "Slobodna Bosna"; Univerzitet u Tuzli - dnevni list "Oslobođenje"; Savez sindikata visokog obrazovanja, podružnica PMF - dnevni list "SAN". Imenovan prvi bosansko-hercegovački Predsjedavajući Vijeća za štampu, prof.dr. DRAGO BRANKOVIĆ, dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci i dugogodišnji član Vijeća za štampu, iz Banja Luke; Zamjenici Predsjednika, g. EMIR HABUL, direktor vijesti javnog servisa "BH Radio 1" iz Sarajeva, i g. JOZO PAVKOVIĆ, glavni i odgovorni urednik "Večernjeg lista, izdanje za BiH", iz Mostara. Usvojena dopuna Člana 11 Kodeksa za štampu BiH, Zaštita djece i maloljetnika, i upućen izmjenjeni tekst svim urednicima štampanih medija. Prihvaćena Strategija dugoročnog finansiranja, konsultanta iz Holandije, g. Yashe Langea, kao osnova za dalje djelovanje Vijeća, u cilju uključivanja lokalnih izvora u finansiranje Vijeća za štampu.

  25. februar

  Održana petnaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Mostaru. Razmotreno 5 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj van nadležnosti Vijeća.
  Četiri slučaja razmotrena na sjednici: gđa Mirjana Rako - magazin "Dani"; Odjel za prava djeteta pri Instituciji Ombudsmana FBiH - dnevni list "Oslobođenje"; g. Ognjen Delibegović - štampani mediji, genralno; g. Peter Oholm - magazin "CKM".
  Imenovani novi članovi Vijeća za štampu, predstavnici štampe: gđica SENKA KURTOVIĆ, gl. i odg. urednica lista "Oslobođenje" iz Sarajeva, g. ZVONIMIR JUKIĆ, urednik "Dnevnog lista" iz Mostara, i g. GORAN MIHAJLOVIĆ, zamjenik gl. urednika lista "Glas Srpske", iz Banja Luke;   predstavnik javnosti: g. DRAGAN MOČEVIĆ, direktor Prime Communications, Agencije za istraživanje javnog mnjenja, iz Banja Luke, umjesto dosadašnje članice, prof.dr. Ljiljane Mijović.  Donesena odluka o pokretanju inicijative promjene Člana 11 Kodeksa za štampu, Zaštita djece i maloljetnika, i upućivanja Kodeksa za štampu redakcijama čije publikacije izlaze u BiH.


  2004.  godina

  održane 4 redovne sjednice Vijeća
  primljena 33 prigovora građana na pisanje štampe

  Najčešće kršeni Članovi Kodeksa za štampu: 
  Član 4 - Diskriminacija; Član 1 - Opće odredbe; Član 7 - Mogućnost odgovora; Član 2 - Urednička odgovornost

  9. decembar

  Četrnaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu. Razmotreno 8 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj van nadležnosti Vijeća.
  Jedan slučaj riješen medijacijom: g. Dragan Mioković - magazin "Ljiljan".
  Šest slučajeva razmotreno na sjednici: Udruženje Q - magazin "Walter"; g. Admir Softić - periodični list "Rudar"; Rijaset Islamske zajednice - magazin "Dani"; g. Fahrija Karkin - magazin "Dani"; g. Sejfo Keč - dnevni list "Oslobođenje"; Toplane "Sarajevo" - štampani mediji, generalno. Izabran Nominacioni odbor za odabir novih članova Vijeća za štampu.

  27. septembar

  Trinaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Banja Luci. Razmotreno 11 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj van nadležnosti Vijeća.
  Šest slučajeva riješeno medijacijom: g. Hadžib Karahmeović - magazin "Zona sumraka"; g. Zlatko Lagumdžija - magazin "Svet" i dnevni list "Dnevni avaz"; g. Safet Pašić - dnevni list "Oslobođenje"; Služba za odnose sa javnošću Predsjedništva BiH - magazin "Dani"; g. Admir Softić - periodični list "Rudar"; SDA Opštinski odbor Centar - dnevni list "Oslobođenje".
  Pet slučajeva
  razmotreno na sjednici: g. Edhem Biber - dnevni list "SAN"; Udruženje Q - magazin "Walter"; Koordinacija novinarskih udruženja u BiH - magazin "Walter" i dnevni list "Dnevni avaz"; gđa Aleksandra Martinović - magazin "Dani"

  Usvojeni novi Statut Vijeća za štampu i Izvještaj 2. o stalnom monitoringu štampanih medija.

  24. maj

  Dvanaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Mostaru.  Razmotreno 5 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj van nadležnosti Vijeća.
  Jedan slučaj riješen medijacijom: TNT Radio Travnik - dnevni list "Dnevni avaz".
  Tri slučaja razmotrena na sjednici: g. Sanjin Bećiragić - magazin "Slobodna Bosna"; g. Davor Timbur - mediji u BiH, generalno; Predstavnički dom Parlamentarne skupštine - magazin Ljiljan

  Usvojen Izvještaj br. 1. o monitoringu štampanih medija.

  20. februar

  Jedanaesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Fojnici. Razmotreno 9 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj van nadležnosti Vijeća. Jedan slučaj odustajanja od prigovora.
  Dva slučaja riješena medijacijom: g. Goran Konforte - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Dušan Gavran - dnevni list "Dnevni avaz".
  Pet slučajeva
  razmotreno na sjednici: g. Milenko Brkić - dnevni list "Nezavisne novine"; g. Ibro Omerbašić - magazin "Dani"; g. Sulejman Dedić - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Sanjin Bećiragić - magazin "Slobodna Bosna"; g. Aleksa Milojević- dnevni list "Nezavisne novine". Sjednici prisustvovali novi članovi/ice Vijeća - gđa VILDANA SELIMBEGOVIĆ, glavna i odgovorna urednica magazina "Dani", g. MLADEN BOŠNJAK, urednik magazina "Hercegovačke novine" i predsjednik Društva novinara BiH i prof. FADIL ADEMOVIĆ, novinar, publicista i član Društva novinara BiH,  te g. Mehmed Halilović, Ombudsman za medije FBiH, koji je članove Vijeća upoznao s aktuelnim slučajevima na osnovu Zakona o zaštiti od klevete koji se nalaze na sudovima FBiH.


  2003. godina

  održane 4 redovne sjednice Vijeća
  primljeno 35 prigovora građana na pisanje štampe

  Najčešće kršeni Članovi Kodeksa za štampu: 
  Član 7 - Mogućnost odgovora; Član 2 - Urednička odgovornost; Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje

  18. novembar

  Deseta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Banja Luci. Razmotreno 10 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan slučaj odustajanja od prigovora.
  Četiri slučaja riješena medijacijom: Biro za odnose sa javnošću Vlade RS - dnevni list "Oslobođenje"; Delegacija Evropske komisije u BiH - dnevni list "Oslobođenje"; g. Sead Maslo - "Večernji list"; gđica Ljubica Dujmović - magazin "Express".
  Pet slučajeva
  razmotreno na sjednici: Srpska radikalna stranka - dnevni list "Nezavisne novine"; Opština Centar Sarajevo - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Blažo Stevović - tabloid "Prst"; g. Sulejman Mehmedagić - periodični list "Kladuške novosti"; g. Zvonko Dragić - dnevni list "Dnevni avaz" i dnevni list "Slobodna Dalmacija". Sjednici prvi put prisustvovala nova članica Vijeća, predstavnica građana, dizajnerica, Mr. AMRA ZULFIKARPAŠIĆ, profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

  5. septembar

  Deveta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Neumu. Razmotreno 8 prigovora građana na pisanje štampe:
  Dva slučaja odustajanja od prigovora.
  Šest prigovora razmotreno na sjednici: g. Enver Bećirović - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Kabaš Krasnići - dnevni list "Oslobođenje"; gđa Elma Ibrahimpašić - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Naser Islamović - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Hilmo Selimović - dnevni list "Dnevni avaz" i magazin "Express"; g. Mustafa Alagić - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Leo Pločkinić - zaštita profesije. Sjednici prvi put prisustvovao novi član Vijeća za štampu, g. DRAGAN JERINIĆ, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Nezavisne novine" iz Banja Luke.

  25. juni

  Osma redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu.  Razmotreno 9 prigovora građana na pisanje štampe:
  Dva slučaja odustajanja od prigovora.
  Tri slučaja riješena medijacijom: gđa Azra Kadić - dnevni list "Oslobođenje"; Centralna banka - dnevni list "Jutarnje novine"; Vijeće za štampu - dnevni list "Dnevni avaz".
  Četiri slučaja
  razmotrena na sjednici: "Mlijekoprodukt" - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Nijaz Mesihović - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Munir Alibabić - dnevni list "Dnevni avaz", dnevni list "Jutarnje novine" i magazin "Ljiljan"; gđa Safeta Ovčina - magazin "Ljiljan".

  30. januar

  Sedma redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu. Razmotreno 8 prigovora građana na pisanje štampe.
  Jedan slučaj odustajanja od prigovora.
  Dva slučaja riješena medijacijom: Biro za odnose sa javnošću Vlade RS - magazin "Dani"; Univerzitetski klinički centar Tuzla - dnevni list "Oslobođenje".
  Pet slučajeva
  razmotreno na sjednici: g. Zlatko Lagumdžija - dnevni list "Dnevni avaz"; "Transturist", Tuzla - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Izo Golić - dnevni list "Oslobođenje"; "SOS telefon "- dnevni list "Dnevni avaz"; Ambasada Nizozemske - magazin "Slobodna Bosna". Rasprava o budućim planovima Vijeća, operacionim poslovima i primljenim prigovorima.


  2002. godina

  održane 3 redovne i 1 izvanredna sjednica Vijeća
  primljen 31 prigovor građana na pisanje štampe

  Najčešće kršeni Članovi Kodeksa za štampu: 
  Član 7 - Mogućnost odgovora; Član 1 - Opće odredbe; Član 2 - Urednička odgovornost; Član 3 - Huškanje; Član 4 - Diskriminacija; Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje; Član 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica; Član 8 - Krivo predstavljanje i Član 16 - Žalbe

  12. septembar

  Šesta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu. Razmotreno 13 prigovora građana na pisanje štampe:
  Tri slučaja riješena medijacijom: g. Ljubomir Zuković - dnevni list "Dnevni avaz"; gđa Emina Hot Šljuka - magazin "Dani"; Hrvatska seljačka stranka BiH - dnevni list "Dnevni list".
  Deset slučajeva
  razmotreno na sjednici: Nezavisna unija profesionalnih novinara BiH - magazin "Express" i magazin "Walter"; BOSS - dnevni list "Oslobođenje" i dnevni list "Jutarnje novine"; Nova hrvatska inicijativa - dnevni list "Oslobođenje"; gđa Jasna Diklić - magazin "Walter"; g. Božo Mišura - dnevni list "Dnevni avaz"; OHR - dnevni list "Glas srpski"; g. Ismail Smajlović - magazin "Slobodna Bosna"; SDP BiH - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Bato Čengić - dnevni list "Dnevni avaz"; Koalicija Republikanci-SPP - dnevni list "Dnevni avaz", dnevni list "Oslobođenje" i dnevni list "Jutarnje novine".

  Razmotrene aktivnosti Sekretarijata i planovi za naredni period.

  7. juni

  Peta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Mostaru. Razmotreno 11 prigovora građana na pisanje štampe:
  Tri slučaja odustajanja od prigovora.
  Tri slučaja riješena medijacijom: gđica Emina Ganić - magazin  "Express"; g. Šefkija Džiho - dnevni list "Dnevni list"; Demokratska narodna zajednica - dnevni list "Oslobođenje".
  Pet prigovora
  razmotreno na sjednici: gđica Nihada Jablić - tabloid "Prst"; g. Miloš Aprilski - tabloid "Prst"; g. Fejsal Hrustanović - magazin "Ljiljan"; BOSS - dnevni list "Oslobođenje" i dnevni list "Jutarnje novine"; g. Bato Čengić - magazin "Slobodna Bosna". Potvrđen dvogodišnji mandat profesora Roberta Pinkera, kao međunarodnog Predsjedavajućeg Vijeća za štampu, predložen na prethodnoj sjednici Vijeća, 14. marta 2003.

  14. mart

  Četvrta redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Banja Luci. Razmotreno 7 prigovora građana na pisanje štampe:
  Jedan prigovor van nadležnosti Vijeća.
  Šest prigovora razmotreno na sjednici: gđa Jadranka Milošević - magazin "Slobodna Bosna"; g. Radmilo Kondić - dnevni list "Glas srpski"; magazin "Front Slobode" - magazin "Walter"; g. Zlatko Lagumdžija - magazin "Walter"; g. Sejfudin Tokić - dnevni list "Oslobođenje"; g. Risto Jugović - magazin "Patriot". Prvi sastanak kojim predsjedava profesor ROBERT PINKER,  međunarodni predsjedavajući Vijeća za štampu BiH. Pored prigovora razmotrena tekuća pitanja i podnesen izvještaj o seminaru za članove Vijeća održanom u Estoniji.

  11. februar

  Vanredna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu. Prihvaćena odluka Lorda Wakehama, prvog međunarodnog Predsjedavajućeg Vijeća za štampu, da odstupi sa funkcije međunarodnog Predsjedavajućeg. Takođe, Lord Wakeham odstupa sa funkcije predsjednika Komisije za žalbe na pisanje štampe Velike Britanije, kao moralni čin nakon dovođenja njegovog imena u vezu sa finasijskim prevarama u firmi "Enron" u UK.
  Profesor ROBERT PINKER, dosadašnji vršilac dužnosti Predsjedavajućeg Komisije za žalbe na pisanje štampe Velike Britanije, Press Complaints Commission of Great Britain, nominovan i imenovan za vršioca dužnosti međunarodnog Predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog Vijeća za štampu.


  2001. godina

  održane 2 redovne sjednice
  primljena 3 prigovora građana na pisanje štampe


  20. novembar

  Održana treća sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu. Razmotrena 3 prigovora građana na pisanje štampe:
  Tri prigovora građana: ABDS dioničko društvo - dnevni list "Dnevni avaz"; g. Munib Ušanović - magazin "Slobodna Bosna"; Roumel Development Cooperation - mediji u BiH, generalno.Prihvaćena žalbena procedura Vijeća za štampu.

  9. februar

  Održana druga redovna sjednica Vijeća/Žalbene komisije, u Sarajevu.  Usvojena Operativna procedura i razmatran nacrt Žalbene procedure Vijeća za štampu.


  2000. godina

  ODRŽANA PRVA SJEDNICA VIJEĆA
  potvrda imenovanja prvih članova Vijeća


  22 septembar

  Inauguralna sjednica bosansko-hercegovačkog Vijeća za štampu kojom predsjedava Lord John Wakeham, predsjednik Komisije za žalbe na pisanje štampe Velike Britanije, Press Complaints Commission of UK, prvi međunarodni Predsjedavajući Vijeća za štampu, u Sarajevu. Lord Wakeham je prihvatio ponudu Radne grupe za formiranje Vijeća za štampu, da obavlja dužnosti prvog međunarodnog Predsjedavajućeg Vijeća za štampu. Radna grupa je smatrala da međunarodni Predsjedavajući može napraviti balans između različitih nacionalnih grupa u Vijeću za štampu, te svojim bogatim iskustvom u samoregulaciji i dobrim vezama sa predstavnicima međunarodnih organizacija osigurati kontinuirani rad ovoga Vijeća. Prema Statutu Vijeća za štampu, Predsjedavajući je izabran na dvije godine, sa mogućnošću produženja mandata.
  Sjednici prisustvuju prvi imenovani članovi Vijeća: prof. dr. LJILJANA MIJOVIĆ, profesorica na Pravnom fakultetu u Banja Luci, prof.dr. DRAGO BRANKOVIĆ, dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci, g. DARIO NOVALIĆ, direktor magazina "START", prof.dr. BESIM SPAHIĆ, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Mr. FERDINAND ZOVKO, profesor glazbene znanosti i operski pjevač iz Čitluka, g. ZORAN BAROŠ, novinar "Kozarskog vijesnika" iz Prijedora, prof.dr. ŠAĆIR FILANDRA, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, g. EMIR HABUL, novinar dnevnog lista "Oslobođenje" iz Sarajeva, g. JOZO PAVKOVIĆ, urednik dnevnog lista "Večernji list, izdanje za BiH", iz Širokog Brijega, g. RADMILO ŠIPOVAC, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Nezavisne novine" iz Banja Luke, g. MIRKO DABIĆ, sudija i predsjednik Udruženja sudija RS iz Banja Luke i g. IVAN LOVRENOVIĆ, novinar magazina "Dani" i publicista iz Sarajeva.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.