79. Sjednica Žalbene Komisije Vijeća za Štampu u BiH, 19.05.2018.

Štampa

79. Sjednica Žalbene Komisije Vijeća za Štampu u BiH

19. maj/svibanj 2018. godine

 

Sjednica Žalbene Komisije Vijeća za Štampu u BiH biće održana u subotu, 19. maja/svibnja 2018. godine.

Od početka godine, Vijeće za štampu u BiH je zaprimilo ukupno 123 žalbe, od čega se 106 žalbi odnosi na pisanje štampe i online medija, dok se 17 žalbi odnosi na komentare posjetilaca Internet portala.

U periodu između dvije sjednice, od marta do maja 2018. godine, Vijeće je zaprimilo ukupno 82 žalbe, od kojih je sedamnaest (17) riješeno samoregulacijom tj. objavom demantija, reagiranja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju.

Trenutno se u proceduri nalazi dvadeset osam (28) žalbi; u jednom (1) slučaju žalbenici su odustali od dalje procedure, dok je pet (5) žalbi van nadležnosti Vijeća za štampu u BiH jer su se odnosile na sadržaje objavljene na blogovima, društvenim mrežama i elektronskim medijima - radio ili televzija.

Žalbena Komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici koja će biti održana 19. maja/svibnja 2018.g. razmatraće trideset i jednu (31) žalbu:

1. G. Aldin Širanović - portal raskrinkavanje.ba
2. G. Aldin Širanović - portal radiokameleon.ba
3. G. Aldin širanović - portal raskrinkavanje.ba
4. G. Aldin Širanović - portal raskrinkavanje.ba
5. G. Aldin Širanović - portal novivjetar.com
6. Grupa mladih aktivista iz Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“ - portal faktor.ba
7. G. Šerif Isović - dnevni list „Dnevni avaz“
8. G. Šerif Isović - dnevni list „Dnevni avaz“
9. G. Šerif Isović - dnevni list „Dnevni avaz“
10. G. Šerif Isović - dnevni list „Dnevni avaz“
11. G. Šerif Isović - portal avaz.ba
12. G. Šerif Isović - portal avaz.ba
13. G. Šerif Isović - portal avaz.ba: 
14. G. Šerif Isović - portal avaz.ba
15. Uredništvo portala caportal.net - portal djakacity.info
16. Uredništvo portala caportal.net - portal caportal.in
17. G. Abdulah Sidran - portal slobodna-bosna.ba
18. G. Abdulah Sidran - dnevni list „Oslobođenje“
19. G. Husnija Kudić - portal pricaj.net
20. Gđa Olga Palameta - dnevni list „Dnevni list“
21. Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - portal vijesti.ba
22. Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - portal faktor.ba
23. Gđa Biljana Renovica-Cvijetić, Direktorica JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac - portal mojaromanija.com
24. Gđa Biljana Renovica-Cvijetić, Direktorica JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac - portal mojaromanija.com
25. JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac - portal mojaromanija.com
26. G. Senid Gerin - Federalna novinska agencija (FENA)
27. G. Amir Pilav - portal rtrs.tv
28. G. Bojan Pavlović - portal klix.ba
29. G. Slaven Raguž - Magazin „Crkva na kamenu“
30. G. Slaven Raguž - portal cnak.ba
31. Gđa Lejla Čopelj - portal avaz.ba

 

Sjednici će prisustvovati članovi Žalbene komisije: Prof. dr Miodrag Živanović, advokatica Nada Dalipagić, prof. dr Enes Osmančević, urednik Fuad Kovačević, novinar Muhamed Jusić, urednik Milan Šutalo, doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović i novinarka Suzana Mijatović.

Odluke Žalbene komisije su javne, šalju se redakciji i žalbeniku na uvid, a trajno se postavljaju na web, www.vzs.ba, Facebook http://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH, i Twitter stranici Vijeća za štampu u BiH, https://twitter.com/VZSuBiH.