Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sjednice Žalbene komisije u 2011.

   

    

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  Hronologija

  SJEDNICE ŽALBENE KOMISIJE

  2011. godina

  ukupno 129 žalbi
  održano 6 sjednica Žalbene komisije

  Razmotrena i 2 upita građana o načinima ulaganja žalbene procedure ili ukazivanje na određene članke u novinama, bez namjere zvaničnog ulaganja žalbe:

   

  Decembar 2011. godine

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održala je 23.12.2011. godine četrdeset petu sjednicu na kojoj su razmotrene žalbe građana na pisanje štampanih i on-line medija, primljene u periodu novembar – decembar 2011. godine. Ukupno je primljeno 25 žalbi, od čega je 12 razmotreno na sjednici, dok je medijacijom riješeno 13 žalbi.

  Žalbena komisija je prihvatila 9 žalbi gdje je utvrđeno kršenje Kodeksa za štampu BiH, dok 2 žalbe nisu prihvaćene  budući da Kodeks za štampu BiH nije prekršen. Jedna žalba je vraćena na dodatnu medijaciju, u skladu sa žalbenom procedurom Vijeća za štampu u BiH.

  Prihvaćene žalbe:

  1. G. MARKO N.– Informativni list Općine Kakanj „KAKANJSKE NOVINE“: žalba na tekst „Marijan Marijanović traži obustavu radova na benzinskoj pumpi u Kaknju II“, od 08.11.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 1, stav 3, Opšte odredbe, i Člana 6, Komentar, pretpostavka i činjenica, Kodeksa za štampu BiH. 
  2. Gđa NATAŠA TEŠANOVIĆ, direktorica ATV Banja Luka – dnevni list “DNEVNI AVAZ“: žalba na tekst „Ko kontrolira kolač težak 40 miliona KM“ od 09.11.2011. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.
  3. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH – dnevni list „PRESS RS“: žalba povodom načina objave demantija gđe Vesne Krstović Spremo u listu „Press RS“. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.
  4. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal 24SATA.INFO: žalba na tekst „Nove manipulacije sarajevskih marketinških agencija: Gemius podmeće lažne podatke o čitanosti internet portala u BiH“ , od 27.11.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.
  5. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal 24SATA.INFO:Žalba na  tekst "Zahvaljujući Googleu 24sata.info otkrio kako Valiconov ´Gemius´ namješta podatke o posjećenosti internet portala u BiH", od 29.11.2011.godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.
  6. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BIZNIS.BA: žalba na tekst „Manipulacije na internetu: Gemius podmeće lažne podatke o čitanosti internet portala“ od 27.11.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.
  7. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BIZNIS.BA: žalba na tekst  "Crno na bijelo: Zahvaljujući Googlu: 24sata.info otkrio kako vara Valikonov ‘Gemius’ u BiH”, od 29.11.2011.godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.
  8. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BIZNIS.BA: žalba na tekst "A sad adio: Stav našeg portala  o Valiconu: J*** Valicon...Idemo sa Google-om!" objavljen 12.12.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.
  9. OPĆINSKI SUD U ZENICI – Srednjebosanske informativne novine „SIN“: žalba na tekst "Uzmi pare od fukare", objavljen 05.11.2011. godine. Žalbena komisija zaključila da je prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora, Član 6, Komentar pretpostavka i činjenica, i Član 10, Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu BiH. 

  Žalbe koje nisu prihvaćene:

  1. HAMZA DIZDAREVIĆ – dnevni list „DNEVNI AVAZ“: žalba na tekst  „Potukli se direktor i bivši nastavnik“, od 07.11.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila da nije bilo kršenja Kodeksa za štampu BiH. U tekstu su objavljene izjave obje strane, bez komentara autora i na temelju obje izjave urađena je oprema teksta, tj. definiran naslov. 
  2. DNZ BiH - dnevni list "DNEVNI AVAZ": žalba na tekst „Povratak na mjesto zločina“  objavljen 14.12.2011. godine. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu i zaključila da Kodeks za štampu BiH nije prekršen. Tekst je napravljen u anketnom smislu, sa izjavama više osoba, bez uredničkog komentara i stava redakcije ili svrstavanja na jednu od strana. 

  1 žalba vraćena na dodatni pokušaj rješavanja.

  1. SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR – dnevni list „FOKUS“: date upute žalbeniku kako dalje postupiti prema žalbenoj proceduri Vijeća za štampu u BiH.

  Žalbe riješene samoregulacijom:

  1. MINISTARSTVO ODBRANE BiH – dnevni list „FOKUS“: žalba na tekst „Radijacija u stroju“ od 08.11.2011. godine. Objavljen   demanti   10.11.2011.   godine   pod   naslovom „Kasarna Žunovnica iseljena i nije bila meta NATO“.
  2. MINISTARSTVO ODBRANE BiH – dnevni list „NEZAVISNE NOVINE“: žalba na tekst „Ne lete, a primaju letački dodatak“ objavljen 09.11.2011. godine. Objavljen u izdanju od 12. i 13.11.2011. godine pod naslovom „Reagovanje: Dodatak samo pilotima koji ostvare planirani nalet“.
  3. GĐA VESNA KRSTOVIĆ SPREMO – dnevni list „PRESS RS“: žalba na tekst „Od zaušaka obolelo 600 dece i mladih“ od 09.11.2011. godine. Demanti objavljen 18.11.2011. godine pod naslovom „Javni poziv bez odjeka“.
  4. ALTERNATIVNA TELEVIZIJA – magazin „SLOBODNA BOSNA“: žalba na tekst „Istraživanja Telekoma Srpske dovela pod sumnju vjerodostojnost agencije Mareco“ od 27.10.2011. godine. Demanti objavljen 17.11.2011. godine pod naslovom „Gledanost Alternativne televizije nije mala, a m:tel ne vrši istraživanja gledanosti TV stanica“.
  5. GĐA ADISA VELIĆ – dnevni list „DNEVNI AVAZ“: žalba na tekst „Živjela je brzo kao da je slutila skori kraj“ od 23.11.2011. godine. Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH tekst i fotografije izbrisane sa web stranice "Dnevnog avaza".
  6. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BLIN.BA: žalba na tekst „Nove manipulacije sarajevskih marketinških agencija: Gemius podmeće lažne podatke o čitanosti internet portala u BiH“ od 27.11.2011. godine. Demanti objavljen 07.12.2011. godine pod naslovom „Demanti: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.
  7. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BLIN.BA: žalba na tekst "Zbog manipulacije agencije: Popularni portal 24sata.info napustio Gemiusova istraživanja tržišta" od  30.11.2011. godine. Demanti objavljen 07.12.2011. godine pod naslovom „Demanti: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.
  8. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal DEPO.BA: žalba na tekst „Blin magazine/nove manipulacije Sarajevskih marketinških agencija: Gemius manipulira sa podacima o čitanosti internet portala u BiH“ od 27.11.2011. godine. Demanti objavljen 07.12.2011. godine pod naslovom „DEMANTI: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.
  9. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal DEPO.BA: žalba na tekst "Zbog manipulacije agencije: Popularni portal 24sata.info napustio Gemiusova istraživanja tržišta" od 30.11.2011. godine. Demanti objavljen 07.12.2011. godine pod naslovom „DEMANTI: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.
  10. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal VIJESTI.BA: žalba na tekst  „Čitanost internet portala: Gemius lažira podatke čitanosti portala!?“ od  27.11.2011. godine. Demanti objavljen 21.12.2011. godine, pod naslovom: "A sad adio - drugi dio: Vijeće za štampu i tužibabe".
  11. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal VIJESTI.BA: žalba na tekst "Zahvaljujući Googlu: 24sata.info otkrio kako vara Gemius" od 29.11.2011. godine. Demanti objavljen 21.12.2011. godine, pod naslovom: "A sad adio - drugi dio: Vijeće za štampu i tužibabe".
  12. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal VIJESTI.BA: tekst "A sad adio: Stav našeg portala  o Valiconu: J*** Valicon...Idemo sa Google-om!" objavljen 12.12.2011. Demanti objavljen 21.12.2011. godine, pod naslovom: "A sad adio - drugi dio: Vijeće za štampu i tužibabe".
  13. POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH - magazin "SLOBODNA BOSNA": žalba na tekst  „Goran Lujić je ponudio mito od 60 hiljada KM službenici Vlade Brčkog“, objavljen 15.12.2011. godine u magazinu „Slobodna Bosna“. Demanti žalbenika objavljen je u izdanju magazina "Slobodna Bosna", 22.12.2011. godine, pod naslovom: "Halid Emkić - Uredništvu: Relevantne domaće i međunarodne institucije, koje nadziru i prate rad policije, akcije policije Brčko distrikta BiH ocijenile su pozitivnim ocjenama".

   

   

  Novembar 2011.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održala četrdeset četvrtu sjednicu, na kojoj je razmotreno 28 žalbi građana na pisanje štampe i on-line medija, zaprimljenih u posljednjih mjesec dana. Utvrđeno je kršenje Kodeksa za štampu BiH u 13 tekstova, 8 žalbi nije prihvaćeno, 4 žalbe su riješene medijacijom, 1 žalba je povučena zbog sudskog postupka, a u 2 slučaja žalbenicima su upućene dodatne instrukcije o načinu podnošenja žalbi.

  Prihvaćene žalbe:

  1. Gđa Borka Rudić – dnevni list „Dnevni list“: Žalba na tekst „Majka koja je ubila bebu privedena na ispitivanje u policiju“ od 11.10.2011. Žalba prihvaćena: prekršen Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  2. Gđa Borka Rudić – dnevni list „Dnevni list“: Žalba na tekst „Ubila bebu jer je zatrudnjela nakon silovanja?!“ od 12.10.2011. Žalba prihvaćena: prekršen Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  3. Gđa Borka Rudić – dnevni list „Nezavisne novine“: Žalba na tekst „Uhapšena nakon što je usmrtila bebu“ od 11.10.2011. Žalba prihvaćena: prekršen Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  4. Gđa Borka Rudić – dnevni list „Nezavisne novine“: žalba na tekst „Bebu ubola nožem 12 puta u poljskom WC-u“ objavljen 10.11.2011. godine. Žalba prihvaćena: prekršen Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  5. Gđa Borka Rudić – dnevni list „Dnevni avaz“: Žalba na tekst „Ovo je čin za osudu, ali moje djete nije monstrum“ od 11.10.2011. Žalba prihvaćena: prekršen Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  6. Gđa Borka Rudić – dnevni list „Oslobođenje“: Žalba na tekst „23-godišnjakinja se brani sa slobode“ od 11.10.2011. Žalba prihvaćena: prekršen Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  7. Gđa Ferida Duraković – dnevni list „Dnevni avaz“: Upućeno reagiranje povodom načina izvještavanja u tekstu “Porodilja nožem usmrtila novorođenče” od 10.10.2011. Žalba prihvaćena: prekršen Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  8. Gđa Ferida Duraković – dnevni list „Dnevni avaz“: Upućeno reagiranje povodom načina izvještavanja u tekstu “Ovo je čin za osudu, ali moje dijete nije monstrum“ od 11.10.2011. Žalba prihvaćena: prekršen Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  9. GĐA BORKA RUDIĆ – „EXPRESS“: žalba na tekst „Šta povezuje Bakira, Hilmu, Vildanu i Ziku?“ od 13.10.2011. godine. Žalba na način izvještavanja o novinarki Vildani Selimbegović. Žalba prihvaćena: prekršen Član 1, stav 3, Opšte odredbe, Član 3, Huškanje, i Član 4, Diskriminacija, Kodeksa za štampu BiH.

   

  10. G. ŽARKO VUJOVIĆ – portal DOSIJE.BA: Žalba na način objave demantija g. Vujovića. Demanti objavljen uz urednički komentar 27.08.2011. godine pod naslovom „Demant: Žarko Vujović – poznat sam u cijelom Svijetu!“. Žalba prihvaćena:
  Prekršen Član 3, Huškanje, i Član 5, Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu BiH.

  11. G. Jasmin IMAMOVIĆ, načelnik Općine Tuzla - portal DOSIJE.BA: Žalba na način objave demantija g. Imamovića. Demanti je objavljen uz urednički komentar, 02.09.2011. godine pod naslovom “Demant treći: Tačka koju smo uvrstili ustvari nikada nije uvrštena”. Žalba prihvaćena: prekršen Član 4, Diskriminacija, Kodeksa za štampu BiH.

  12. SARAJEVSKA PIVARA, G. MUJO SELIMOVIĆ I G. HILMO SELIMOVIĆ – „DNEVNI AVAZ“: žalba povodom teksta “/Ne/očekivana veza između tajkuna i kartela – Šta je motiv Selimovića da štite narko-ubice” od 23.09.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica i Člana 10 – Osobe optužene za krivična djela Kodeksa za štampu BiH.

  13. Žalba građana - dnevni list „Dnevni avaz“: Žalba na tekst „Skočio u smrt sa 16. sprata nebodera“ objavljen 28.10.2011. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“. Žalba prihvaćena: prekršen Član 1, stav 3, Opšte odredbe, Član 2, stav 2, Urednička odgovornost i Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  14. ŽALBA GRAĐANA - „Dnevni avaz“ : Žalba na tekst „Skočio s grbavičkog solitera nekoliko dana prije vjenčanja“ objavljen 30.10.2011. godine u dnevnom listu Dnevni avaz. Žalba prihvaćena: prekršen Član 1, stav 3, Opšte odredbe, Član 2, stav 2, Urednička odgovornost i Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH.

  15. OMER BAŠIĆ - portal JAVNO.BA: Žalba na tekst „Smiljan Vidić – čovjek koji je stvorio 'elementarnu nepogodu' za pripadnike HVO-a“ objavljen na portalu Javno.ba 28.10.2011. godine. Žalba prihvaćena: Prekršen Član 1, stav 3, Opšte odredbe, Član 3, Huškanje, i Član 5, Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu BiH.

  Žalbe koje nisu prihvaćene:

  1. GĐA DRITA OMANIĆ – „OSLOBOĐENJE“: upućena molba uredništvu „Oslobođenja„ za brisanjem teksta sa web stranice idoc.online.info. Riječ je o tekstu objavljenom u „Oslobođenju“ 2004. godine koji se odnosi na gđu Omanić. Žalba nije prihvaćena jer je upućena nakon isteka žalbenog roka od mjesec dana.

  2. GĐA BILJANA HANDŽO – mediji u BiH: žalba na način izvještavanja novina o smrti Muamera Gadafija, gdje su na naslovnicama objavljene uznemirujuće fotografije. Žalba nije prihvaćena: u formalno-pravnom smislu Kodeks nije prekršen. Žalbena komsija naglasila da je u izvještavanjima medija izostao osjećaj mjere i senzibiliteta u načinu prikazivanja ove smrti.

  3. G. IVAN BAJDAK – DEPO.BA: žalba povodom multimedijalnog sadržaja objavljenog 20.10.2011. pod naslovom „Uznemirujuće/foto i video: Užasni snimci mrtvog Gadafija koji će postati historija!“ Žalba nije prihvaćena: u formalno-pravnom smislu Kodeks nije prekršen. Žalbena komisija naglasila da je u izvještavanjima medija izostao osjećaj mjere i senzibiliteta u načinu prikazivanja ove smrti.

   

  4. G. IVAN BAJDAK – SARAJEVO-X.COM: žalba povodom objavljenih fotografija i video zapisa smrti Muamera Gadafija. Tekst pod naslovom „Ubijen Muamer Gadafi“ od 20.10.2011. Žalba nije prihvaćena: u formalno-pravnom smislu Kodeks nije prekršen. Žalbena komisija naglasila da je u izvještavanjima medija izostao osjećaj mjere i senzibiliteta u načinu prikazivanja ove smrti.

  5. G. Jasmin IMAMOVIĆ, načelnik Općine Tuzla - portal DOSIJE.BA: žalba na način objave demantija g. Imamovića. Demanti je objavljen uz urednički komentar, 25.08.2011. godine pod naslovom “Jasmin Imamović demantuje pisanje Dosijea – Demant prvi”. Žalba nije prihvaćena jer je upućena nakon isteka žalbenog roka od mjesec dana.

  6. G. Jasmin IMAMOVIĆ, načelnik Općine Tuzla - portal DOSIJE.BA: žalba na način objave demantija g. Imamovića. Demanti je objavljen uz urednički komentar, 26.08.2011. godine pod naslovom “Nada Mladina demantuje pisanje Dosije.ba – Nisam Pinoče!”. Žalba nije prihvaćena jer je upućena nakon isteka žalbenog roka od mjesec dana.

  7. G. JASMIN IMAMOVIĆ, načelnik Općine Tuzla – portal DOSIJE.Ba: žalba na način objave demantija g.Imamovića. Demanti je objavljen uz urednički komentar, 28.08.2011. godine pod naslovo, “Demant – Niko ne laže kao Gospoda!” Žalba nije prihvaćena jer je upućena nakon isteka žalbenog roka od mjesec dana.

  8. G. JASMIN IMAMOVIĆ, načelnik Općine Tuzla - portal DOSIJE.BA: žalba na način objave demantija g. Imamovića. Demanti je objavljen uz urednički komentar, 06.09.2011. godine pod naslovom “Demant četvrti:Jasmin ‘Čak Noris’ Imamović – Gospoda”. Žalba nije prihvaćena: Kodeks za štampu BiH nije prekršen u skladu sa odredbama Preporuka Vijeća Evrope o slobodi političke debate.

  Povučena žalba:

  1. LEO PLOČKINIĆ – portal JAVNO.BA: žalba na tekst „Dodik i Vasić ponovo prijete portalu 'Javno.ba'“ objavljen na portalu Javno.ba 24.09.2011. godine. Žalbenik povukao žalbu zbog obraćanja sudu.

  Žalbe riješene medijacijom:

  1. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKT – „OSLOBOĐENJE“: žalba na tekst „Biometrijska kontrola nezaposlenih“ od 16.10.2011. godine. Objavljen demanti 23.10.2011. pod naslovom „To se kod nas ne dešava“.

  2. ŠEF POLICIJE BRČKO DISTRIKTA – „SLOBODNA BOSNA“: žalba na tekst „Javni tužilac Brčkog ucijenjen lažnom diplomom supruge Nermine“ od 13.10.2011. Objavljen demanti 20.10.2011. pod naslovom „Nisam u srodstvu sa direktorom SIPA- niti sam član ijedne partije“.

  3. GĐA FERIDA DURAKOVIĆ – „OSLOBOĐENJE“: žalba na tekstove „23-godišnjakinja se brani sa slobode” od 11.11.2011. i “Usmrtila novorođenče i bacila ga u poljski WC” od 10.11.2011. Demanti objavljen 23.10.2011. pod naslovom „Medijska bezočnost“.

  4. GĐA JELENA KARIŠIK, dekanesa Akedemije umjetnosti Univerziteta u BL – „GLAS SRPSKE“: žalba na tekstove objavljene od 28.09. do 06.10.2011. Demanti objavljen 8/9.10.2011. pod naslovom „Ništa nije istina“.

   

   

   

   

  Oktobar 2011. 

   

   
   

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održala je 1.10.2011. godine četrdeset treću sjednicu na kojoj su razmotrene žalbe građana na štampane i on-line medije, primljene u periodu juli – septembar 2011. godine. Ukupno je primljeno 25 žalbi, od čega je 18 razmotreno na sjednici, dok je medijacijom rješeno 7 žalbi.Žalbena komisija je prihvatila 9 žalbi gdje je utvrđeno kršenje Kodeksa za štampu BiH, dok 9 žalbi nije prihvaćeno budući da Kodeks za štampu BiH nije prekršen.

  Prihvaćene žalbe:

  1. G. VJEKOSLAV VUKOVIĆ – „DNEVNI AVAZ“: tekst od 2.7.2011. godineUN briše lažne veze BiH sa terorističkim organizacijama!”. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora i Člana 16 – Žalbe jer demanti g. Vukovića nije objavljen.

  2. G. IVAN ŠUŠNJAR – portal NEZNASE.BA: tekst od 5.7.2011. godine „Kakve su mi sve vucibatine pokušale zagorčati život“. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 3 – Huškanje, Člana 4 – Diskriminacija i Člana 10, stav 1 – Osobe optužene za krivčna djela Kodeksa za štampu BiH.

  3. NAČELNIK OPĆINE TUZLA – portal DOSIJE.BA: žalba na tekst od 13.8.2011. godine „Imamović sam sebi dodjeljivao dodatna primanja“. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH jer nije objavljeno reagiranje u kojem su detaljno demantirani navodi iz teksta.

  4. NAČELNIK OPĆINE TUZLA – portal DOSIJE.BA: žalba na tekst od 22.7.2011. godine “Bijesni psi vladaju Tuzlom!”. Žalbena komisija utvrdila kršenje člana 7 – Mogućnost odgovora jer se u uvodu, koji predhodi objavljenom demantiju, unaprijed diskreditira sadržaj objavljenog odgovora. Također, prekršen Član 4 – Diskriminacija zbog „aluzija na...fizičku ili mentalnu bolest ili onesposobljenost“.

  5. UJEDINJENI KOLEDŽ SVIJETA U MOSTARU – „DNEVNI AVAZ“: tekst od 28.9.2011. godine „Diktatorov unuk čeka vizu“. Prekršen Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Član 3 – Huškanje i Član 9 – Privatnost Kodeksa za štampu BiH jer politički angažman i način obnašanja vlasti djeda osobe o kojoj je pisano, nema nikakve veze sa njegovim pravom na školovanje, pravom na privatnost, pravom da se kao maloljetnik zaštiti i da ne bude podvrgnut diskriminaciji i netoleranciji prema njegovoj ličnosti. Neprimjereno je i objavljivanje fotografije maloljetnika, čime je prekršena obaveza novinara da zaštite identitet maloljetne osobe.

  6. UDRUŽENJE PROI – „DNEVNI AVAZ“: tekst od 21.9.2011. godine „Najmlađi homoseksualac u BiH ima samo 12 godina!“. Prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH djelomično, samo u dijelu koji se odnosi na demantiranje konkretnih navoda u tekstu, dok edukativni dio iz demantija redakcija nije imala obavezu objaviti.

  U okviru svog mandata, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je samostalno reagirala i na kršenje Kodeksa za štampu BiH u sljedećim tekstovima:

  7. „DNEVNI AVAZ“: Fotografija od 25.9.2011. godine u okviru teksta „Porodice ubijenih i ranjenih traže 190.200 KM odštete“. Prekršen Član 9 – Privatnost Kodeksa za štampu BiH zbog objave neprimjerene fotografije smrtno stradale osobe.

  8. „DNEVNI AVAZ“: Fotografija od 13.9.2011. godine u okviru teksta „Užas mafijaškog zločina“. Prekršen Član 9- Privatnost Kodeksa za štampu BiH zbog objave fotografija ubijenih osoba snimljenih tokom obdukcije.

  9. DNEVNI AVAZ“: Fotografija od 14.9.2011. godine u okviru teksta „Komšić kategorično demantira mafijašicu“. Prekršen Član 9 – Privatnost Kodeksa za štampu BiH zbog objave fotografije fetusa izvađenog iz smrtno stradale žene.

  Žalbe koje nisu prihvaćene:

  1. NAČELNIK OPĆINE TUZLA - DOSIJE.BA: tekst od 13.8.2011. godine „Sportski Passat CC od sada diplomatsko auto“. Komisija konstatirala da je u cjelosti objavljen demanti 06.09.2011, te da nema povrede Kodeksa za štampu.

  2. NAČELNIK OPĆINE TUZLA - DOSIJE.BA: tekst od 13.8.2011. godine „Imamović i SDP pozvali na fizičku likvidaciju predsjednika fronta“. Žalba nije prihvaćena jer je reagiranje poslato neblagovremeno, tj. nakon isteka roka od mjesec dana.

  3. NAČELNIK OPĆINE TUZLA - DOSIJE.BA: tekst od 19.7.2011. godine „Imamović i Mladina reketiraju firme!“. Ispoštovan Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu jer je demanti žalbenika objavljen. Žalbena komisija nije razmatrala eventualne druge povrede Kodeksa, iz razloga što je žalba podnijeta neblagovremeno, nakon proteka propisanog roka od mjeseca dana.

  4. NAČELNIK OPĆINE TUZLA - DOSIJE.BA: tekst od 24.7.2011. godine „Spasimo i sredimo igrališta na Slatini!“. Komisija nije utvrdila povredu Kodeksa za štampu BiH. U tekstu je napisan izvještaj o održavanju malog nogometnog turnira na pomenutom igralištu, bez navođenja konkretnih imena i osoba.

  5. NAČELNIK OPĆINE TUZLA - DOSIJE.BA: tekst od 27.7.2011. „Video: Imamović – 'Padaj silo i nepravdo' fašistička pjesma?!!“. Ispoštovan član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu jer je objavljen demanti žalbenika. Žalbena komisija nije utvrdila druge povrede Kodeksa za štampu BiH.

  6. GĐA NADA MLADINA – DOSIJE.BA: tekst od 8.7.2011. godine „Nada Mladina – tuzlanski Pinoče ili nova Bilja?“. Ispoštovan član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu jer je objavljen demanti žalbenika. Žalbena komisija nije razmatrala eventualne druge povrede Kodeksa, iz razloga što je žalba podnijeta neblagovremeno, nakon proteka propisanog roka od mjeseca dana.

  7. GĐA NADA MLADINA – DOSIJE.BA: tekst od 5.8.2011. „Udruženje roditelja teško oboljele djece podnijelo prjave protiv pedijatara“. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je utvrdila da nema povrede Kodeksa za štampu BiH, jer je objavljivanjem demantija žalbenice ispoštovan Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu.

  8. G. ŽARKO VUJOVIĆ – DOSIJE.BA: tekst od 13.7.2011. godine „Vujović za govornicom OV Tuzla predsjedniku Fronta spominjao majku!“. Ispoštovan član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu jer je objavljen demanti žalbenika. Žalbena komisija nije razmatrala eventualne druge povrede Kodeksa, iz razloga što je žalba podnijeta neblagovremeno, nakon proteka propisanog roka od mjeseca dana.

  9. G. MEHMED MUJIĆ – DOSIJE.BA: tekst od 14.7. 2011. „Da li su SDPove ikebane u sukobu interesa?“. Ispoštovan član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu jer je demanti žalbenika objavljen. Žalbena komisija nije razmatrala eventualne druge povrede Kodeksa, iz razloga što je žalba podnijeta neblagovremeno, nakon proteka propisanog roka od mjesec dana.

  Žalbe riješene medijacijom:

  1. G. BOŽO LJUBIĆ – „OSLOBOĐENJE“: demanti g. Bože Ljubića, zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma PS BiH, povodom teksta „Ljubić vrijeđao sekretara Komisije“ od 18.06.'11. godine objavljen posredovanjem Vijeća za štampu 10.07.2011. godine pod naslovom „Reagiranje Bože Ljubića: Nisam vrijeđao tajnicu Aidu Kreho“ .

  2. G. NEVAD KAHTERAN – „DEPO.BA“: objavljen demanti g. G. Nevada Kahterana, vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu Sarajevo, povodom teksta „Ispovijest studentice/korupcija na bh. fakultetima: Profesore, koliko tražite? Samo 1000 KM za ispit i dvije izgubljene godine studija?“ od 28.04.2011. Demanti objavljen 27.07.2011. godine pod naslovom: „Profesor Nevad Kahteran odgovara Depo portalu: Nije istina da od studenata tražim novac, nije istina da sam sebi formirao Komisiju, nije istina da sam gay...“

  3. URED ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU MINISTARSTVA ODBRANE – „PRESS RS“: demanti teksta „Vojni psi crkavaju od gladi“ objavljen 11.08.2011. godine pod naslovom „Reakcije, Ministarstvo odbrane BiH tvrdi da ima dovoljno hrane: Psi u Rajlovcu ne gladuju!“.

  4. URED ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU MINISTARSTVA ODBRANE – „PRESS RS“: demanti teksta „Granata zamalo raznijela pastira“ objavljen 08.08.2011. godine pod naslovom „MO i OS BiH pravdaju incident kod Glamoča: Granata jeste naša, ali mi nismo pucali“

  5. G. KEMAL KOZARIĆ – „PRESS RS“: demanti povodom teksta „Guverner Kozarić i bankari u BiH ućutkuju žirante“ od 16.08.'11. objavljen 17.08.2011. pod naslovom „Kozarić: Ne primam mito i ne hakerišem žirante!

  6. G. MUSTAFA BUĆO – „OSLOBOĐENJE“: demanti povodom teksta „Kladionica u dvorištu“ od 16.08.2011. Posredovanjem VZŠ objavljen 06.09.2011. godine pod naslovom „Nije kladionica, već bravarska radionica“.

  7. G. VASILIJE ŠAJINOVIĆ – „EURO BLIC“: demanti povodom teksta „Antologija promašaja“ od 30.08.2011. objavljen 06.09.2011. godine pod naslovom „Vasilije Šajinović: Polemika o antologijama“

   

  Juni 2011. godine

  Redovna, četrdeset druga, sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH održana je 24. juna 2011. godine u Sarajevu. Na sjednici je razmotreno 8 žalbi građana, primljenih u periodu između dvije sjednice Žalbene komisije, april-juni 2011. godine.

   

  Prihvaćeno 5 žalbi:

   

   

  1. G. MILENKO PAVLOVIĆ - "EURO BLIC": Žalba g. Milenka Pavlovića na tekst „Sasekli jabuke i kruške pa napravili bogatstvo“, objavljen 07.05.2011. godine u dnevnom listu „Euro Blic“. Prekršen Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje i Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH.

  2. G. MEHMED MAHIĆ - "DNEVNI AVAZ": Žalba g. Mehmeda Mahića na tekst „Put do kuće izgubljen u šikari birokratskog aparata“ od 17.04.2011. godine, objavljen u izdanju „Dnevnog avaza“ za Unsko-Sanski kanton. Prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH.

  3. G. BERISLAV JURIĆ - "GLAS SRPSKE": Žalba g. Berislava Jurića, urednika portala Bitno.ba, na nedozvoljeno preuzimanje njegovog autorskog teksta od strane dnevnog lista „Glas Srpske“. Prekršen Član 14 – Autorska prava Kodeksa za štampu BiH.

  4. G. IVAN ŠUŠNJAR - portal "NEZNASE.BA": Žalba g. Ivana Šušnjara, novinara portala Poskok.info na tekst „Hvala Tomu Gotovcu na velikom i napornom djelu“ objavljen na portalu Neznase.ba. Prekršen Član 3 – Huškanje Kodeksa za štampu BiH.

  5. ŽALBENA KOMISIJA VZŠ U BiH - "DNEVNI AVAZ": U okviru svoje nadležnosti, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila i tekst „Kad je pao Mubarak, past će i Selimovići“, objavljen u „Dnevnom avazu“ 05.04.2011. godine i utvrdila kršenje Člana 4a – Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti Kodeksa za štampu BiH.

   

   

  Nisu prihvaćene 3 žalbe:

   

  1. G. MEHMED MAHIĆ - "DNEVNI AVAZ": Žalba g. Mehmeda Mahića na tekst „Zloupotreba ovlasti“, objavljen 18.04.2011. godine u izdanju „Dnevnog avaza“ za Unsko-Sanski kanton.

  2. G. SALIM BAJRAMOVIĆ - "DNEVNI AVAZ": Žalba g. Salima Bajramovića na tekst „Među organizatorima bolnički portiri i domari?“ objavljen 24.03.2011. godine u listu „Dnevni avaz“.

  3. MINISTARSTVO ODBRANE-OBRANE BiH - "PRESS RS": Žalba Ministarstva odbrane-obrane BiH na tekst „Unapređeno 180 Bošnjaka i dvojica Srba“, objavljen 20.06.2011. godine u dnevnom listu „Press RS“.

   


  Također, u periodu april-juni 2011. godine, Vijeće za štampu u BiH je rješilo i 11 žalbi posredovanjem
  :


  - "CENTROTRANS TRANSPORT ROBE" d.d. Sarajevo, "FE-AL METALI" d.o.o. Sarajevo, "CITY PARK" d.o.o. Sarajevo, G. HAJRUDIN MULIĆ i G. MUSTAFA MULIĆ - "OSLOBOĐENJE": Žalbu na osam tekstova objavljenih u listu  "Oslobođenje" Vijeću za štampu u BiH uputio je advokat, g. Mirsad Sipović, kao punomoćnik „Centrotranstransport robe“ d.d. Sarajevo, „Fe-al Metali“ d.o.o. Sarajevo, „City Park“ d.o.o Sarajevo, g. Hajrudina Mulića i g. Mustafe Mulića. Upućen zahtjev za objavom demantija redakciji i žalba Vijeću za štampu u BiH, uz naznaku žalbenika da su „spremni povući podnesenu tužbu Općinskom sudu u Sarajevu“ ukoliko „Oslobođenje“ „izvrši objavljivanje traženog demantija“. Tekstovi na koje se žalba odnosi su: „Investitor 17 blokiranih računa“ (02.02.2011.), „Osam stanova i tri prostora za 400.000 KM?“ (09.02.2011.), „Pranje novca preko treće firme“ (14.02.2011.), „Umjesto objekta, šljunak“ (11.03.2011.), „Centrotransova nikad podjeljena imovina“ (14.03.2011.), „Hipoteka bez procjene objekta (21.03.2011.), „Građani traže provjeru kredita (02.04.2011.) i „Nakon zida – balvan“ (11.04.2011.). Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH objavljen je demanti žalbenika 15.05.2011. godine pod naslovom “Zlonamjerno rušenje ugleda firmi”. Demanti je objavljen u skraćenoj formi, budući da je žalbnik uputio dvanaest stranica teksta demantija. Nezadovoljan time, žalbenik je uputio još jedan demanti koji je redakcija objavila 19.06.2011. godine pod naslovom “Griješite, krivi su banka i komšije”. Žalbenik je uputio obavijest Vijeću za štampu u BiH i listu “Oslobođenje” o povlačenju tužbe u Općinskom sudu Sarajevo, te Zahvalnicu Vijeću za štampu u BiH za profesionalno i ekspeditivno postupanje u postupku;

  - MINISTARSTVO ODBRANE BiH - "VEČERNJI LIST BiH": Žalba Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH na tekst objavljen 03.06.2011. godine u „Večernjem listu BiH“ pod naslovom „Ne mogu se dogovoriti koje bi nacionalnosti trebali biti novinari za put u Afganistan“. Nakon medijacije Vijeća za štampu u BiH objavljen demanti žalbenika u izdanju od 07.06.'11. pod naslovom „MO nikada nije uputilo poziv novinarima da se prijave za put u Afganistan“;

  - MINISTARSTVO ODBRANE BiH - "SLOBODNA BOSNA": Žalba Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH na tekst „Zbog čega je nervozan tužitelj Milorad Barašin“ objavljen 12.05.'11. u magazinu „Slobodna Bosna“. Demanti žalbenika objavljen u izdanju SB od 19.05.'11. pod naslovom „Vaše tvrdnje o upletenosti ministra Selme Cikotića u šverc oružja nemaju nikakvog osnova“;

  - GĐA JELENA STANKOVIĆ - "GLAS SRPSKE": Žalba gđe Jelene Stanković na tekst „Uhapšena 24 osumnjičena, zaplijenjeni skank i heroin“, objavljen 27.03.2011. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“. Demanti gđe Stanković objavljen posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, 17.05.2011. godine, pod naslovom „Reagovanje“.

   
   
  April 2011. godine

  Održana četrdest prva (41) sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH u Banja Luci.
  Razmotreno 6 žalbi građana, te 2 upita o člancima u bh. novinama, bez namjere zvaničnog ulaganja prigovora.

  Nisu prihvaćene tri (3) žalbe: 1. žalba g. Ibrahima Kerle, predsjednika OO SDA Vogošća, na članak objavljen u „Dnevnom avazu“ 16.03.2011. godine; 2. žalba g. Tarika Sadovića na tekst „Na kupovinu automobila lani potrošeno gotovo 6,2 miliona KM“, objavljen 22.11.2010. godine u „Dnevnom avazu“; 3. žalba g. Tarika Sadovića na Odluku Žalbene komisije od 19.03.2011. godine.

  Medijacijom rješene dvije (2) žalbe: 1. žalba g. Zdravka Đuričića, službenika za informisanje opštine Doboj, na članak „Opozicija pred vratima“; objavljen 16.3.2011. godine u „Večernjim novostima“; 2. žalba Ženske mreže BiH na članak „Džinovski skandal lake dame Sarajevskog pravosuđa“, objavljen 31.3.2011. godine u „Slobodnoj Bosni“.
  Ad acta jedna (1) žalba: žalba g. Tarika Sadovića na tekst „Na kupovinu automobila lani potrošeno gotovo 6,2 miliona KM“, objavljen 22.11.2010. godine u „Dnevnom avazu“ – ne spada u vremenski okvir u kom Žalbena komisija može razmotriti prigovor.
  Također su na dnevnom redu bila i dva upita građana, koja zbog nepotpunih informacija i nedostatka zvaničnih žalbi nisu mogla biti razmotrena u skladu sa Žalbenom procedurom i Kodeksom za štampu BiH.

   

  Mart 2011. godine

  Održana četrdeseta sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH u Neumu. Ukupno četrnaest (14) žalbi primljeno od početka godine, odnosno od posljednje sjednice Žalbene komisije.

  Na sjednici razmotrene 3 žalbe:

  Prihvaćena 1 žalba
  : g. Amer Toskić, predsjednik Sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika FBiH povodom članka “Za čije interese radi plaćenik Amer Toskić”, objavljenog u dnevnom listu “SAN” 04.02.’11. godine (prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH);

  Nisu prihvaćene 2 žalbe: 1. žalba g. Tarika Sadovića na članak “Šta je radio Ahmetović?”, objavljen 06.03.’11. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”; 2. žalba g. Esada Šejtanića na članak „Ratni zločini: Stotine branitelja na srbijanskom spisku“, objavljen 05.03.2011. godine u „Dnevnom listu“.

  Na nivou Sekretarijata, rješeno jedanaest (11) žalbi:

  Medijacijom
  , objavljivanjem demantija ili reagiranja nakon intervencije Sekretarijata rješene su četiri (4) žalbe: 1. Služba za informisanje opštine Doboj – dnevni list “Press RS”; 2. Sud BiH – magazin “Slobodna Bosna”; 3. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – dnevni list “Dnevni avaz”; 4. G. Muhamed Babić – magazin “BUM”.

  Samoregulacijom, objavljivanjem demantija ili reagiranja i prije medijacije Vijeća za štampu u BiH rješena su četiri (4) slučaja: 1. Sektor za odnose sa javnošću Parlamentarne skupštine BiH – dnevni list “Glas Srpske”; 2. Sektor za odnose sa javnošću Parlamentarne skupštine BiH – dnevni list “Press RS”; 3. Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH - dnevni list “Dnevni avaz”; 4. Gđa Elvira Abdić Jelenović – magazin “Slobodna Bosna”.
  Ad acta su tri (3) slučaja: 1. G. Milislav Garić, predsjednik UGP “Agrorazvoj”: uputio informaciju o povratnicima u Kalesiju, bez naznake da je u pitanju žalba na pisanje medija; upućen da podnese žalbu u skladu sa Žalbenom procedurom Vijeća za štampu u BiH; 2. G. Savo Budimir – dnevni list “Dnevni avaz”: upućena informacija g. Budimiru o načinu ulaganja prigovora; žalio se na članak objavljen prije godinu, tražeći da se objave nove informacije o predmetu o kojem su ranije izvještavali; upućen da se obrati direktno redakciji; 3. Asocijacija mladih Brčko Distrikta – portali u Brčko distriktu: upit na koji način reagovati na netačne navode objavljene na jednom od brčanskih portala; upućeni da pošalju reagiranje na tekst sa zahtjevom za objavom.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.