Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  96. sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije u BiH, 6. 11. 2021.

  Sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije u BiH biće održana u subotu, 6. novembra 2021. godine.

  Od početka godine, Vijeće je zaprimilo ukupno 994 žalbe, od čega se 514 žalbi odnosi na pisanje štampe i online medija, dok se 466 žalbi odnosi na komentare posjetilaca Internet portala.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH na 96. Sjednici razmatrat će sljedeće žalbe:

  1. Gđa Medina Mujić - portal avaz.ba
  2. Gđa Medina Mujić - portal avaz.ba
  3. Gđa Medina Mujić - portal avaz.ba
  4. Gđa Medina Mujić - portal avaz.ba
  5. G. Gordan Memija - portal istraga.ba
  6. G. Gordan Memija - portal istraga.ba
  7. G. Gordan Memija - portal istraga.ba
  8. G. Boris Lukajić - portal hbz-vijesti.com
  9. G. Senad Selimović - portal cin.ba
  10. G. Salko Zildžić - portal dnevno.ba
  11. G. Fatmir Alispahić - portal stav.ba


  Odluke Žalbene komisije su javne, šalju se redakciji i žalbeniku na uvid, a trajno se postavljaju na web www.vzs.ba, Facebook http://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH, i Twitter stranici Vijeća za štampu u BiH, https://twitter.com/VZSuBiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.