97. sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije u BiH, 18. 12. 2021.

Štampa

Sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije u BiH biće održana u subotu, 18. decembra 2021. godine.

Od početka godine, Vijeće je zaprimilo ukupno 1018 žalbi, od čega se 541 žalba odnosi na pisanje štampe i online medija, dok se 466 žalbi odnosi na komentare posjetilaca Internet portala.

Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH na 97. sjednici razmatrat će sljedeće žalbe:

1. MEDIA CENTAR SARAJEVO - portal ANTIMIGRANT.BA
2. G. FATMIR ALISPAHIĆ - portal MEDIA.BA
3. G. FATMIR ALISPAHIĆ - portal MEDIA.BA
4. G. IBRAHIM AVDAGIĆ - portal THEBOSNIATIMES.BA
5. G. IBRAHIM AVDAGIĆ - portal THEBOSNIATIMES.BA
6. G. IBRAHIM AVDAGIĆ - portal THEBOSNIATIMES.BA
7. G. ADMIR ŠALAKA - portal AVAZ.BA
8. G. OZREN PERDUV - portal RTRS.TV
9. G. OZREN PERDUV - portal RTRS.TV
10. G. OZREN PERDUV - portal RTRS.TV

Odluke Žalbene komisije su javne, šalju se redakciji i žalbeniku na uvid, a trajno se postavljaju na web www.vzs.ba, Facebook http://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH, i Twitter stranici Vijeća za štampu u BiH, https://twitter.com/VZSuBiH.