Sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, Sarajevo, 24.06.2011.

Štampa

20.06.2011.


SJEDNICA ŽALBENE KOMISIJE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

Sarajevo, 24. juni 2011. godine
hotel Grand

Razmatranje žalbi građana na pisanje štampanih i on-line medija

Draft dopuna Kodeksa za štampu BiH odredbama koje se odnose na on-line medije

 

Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održat će četrdeset drugu (42) redovnu sjednicu u petak, 24. juna 2011. godine u Sarajevu, hotel Grand. Na sjednici će biti razmotrene žalbe građana na pisanje štampanih i on-line medija, primljene u periodu između dvije sjednice Komisije.

Također, na sjednici će biti razmotreno i pitanje dopuna Kodeksa za štampu u BiH odredbama za on-line medije, kao nastavak diskusije započete na sjednici održanoj 15. aprila 2011. godine u Banja Luci. Draft dopuna Kodeksa za štampu BiH bit će upućen urednicima i novinarima on-line medija na razmatranje i usvajanje.