Magazini u FBiH

Štampa
 
 
BH DANI
www.bhdani.com
Saša Rukavina, glavni i odgovori urednik
Direktor: Sadat Begić
Izdavač: "Oslobođenje" Sarajevo
Tel: + 387 33 276 900
Fax: + 387 33 276 900
Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


START BIH
www.startbih.info
Dario Novalić, direktor i glavni urednik
Izdavač: NIK "Denameda" d.o.o.
Tel: + 387 33 260 210
Fax: + 387 33 215 321
Adresa: La Benevolencije 6, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 
GRACIJA
http://www.gracija.ba
Alma Duraković, glavna i odgovorna urednica
Direktor izdanja: Mensur Muzurović
Izdavač: Gracija-Press d.o.o Sarajevo
Tel: +387 33 261 710
Fax: +387 33 261 711
Adresa: Skenderija 31a, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

EXPRESS
www.avaz.ba
Amir Saletović, glavni i odgovorni urednik
Direktorica društva: Hasena Hajrić 
Direktor novinske djelatnosti: Vlastimir Mijović
Izdavač: "Avaz-roto press"
Tel: + 387 33 281 456
Fax: + 387 33 281 456
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SAFF
Islamski omladinski časopis
www.saff.ba
Mr. Semir Imamović, glavni i odgovorni urednik
Direktor: Semir Mujić
Izdavač: GID "Saff"
Tel/Fax: + 387 33 544 126
Mob: + 387 61 255 322
Adresa: Velikog sudije Građeše 25, 72 000 Zenica
Trg solidarnosti 13, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

NAŠA RIJEČ
www.nasarijec.ba
Sajto Ćehović, glavni i odgovorni urednik
Elvira Šaćirbegović, izvršna urednica
Direktor: Sajto Ćehović
Izdavač: NIPD "Naša riječ" Zenica d.o.o.
Tel: + 387 32 408 033
Fax: + 387 32 403 055
Adresa: Kralja Tvrtka I 1, 72000 Zenica
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
MAXI
bh. stars revija
Berin Ekmečić, glavni i odgovorni urednik
Direktor: Nermin Šabanija
Izdavač: Maxi Press  d.o.o.
Tel: + 387 33 213 536
Fax: + 387 33 213 572
Adresa: Titova 30/V, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

AZRA
www.avaz.ba
Elameri Škrgić-Mikulić, glavna i odgovorna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
 Direktor novinske djelatnosti: Vlastimir Mijović
Izdavač: "Avaz-roto press"
Tel: + 387 33 281 444
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SPORT
www.avaz.ba
Sinan Sinanović, glavni i odgovorni urednik
Direktorica društva: Hasena Hajrić
 Direktor novinske djelatnosti: Vlastimir Mijović
Izdavač: "Avaz-roto press"
Tel: + 387 33 281 429
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

INFO
Magazin za digitalno doba
www.info.ba
Goran Milić, glavni i odgovorni urednik
Direktor: Armin Karadža
Izdavač: "Poeta Pista" d.o.o.
Tel: + 387 33 211 673
Adresa: Trebevička 18, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SARAJEVSKE SVESKE
Književni časopis
www.sveske.ba
Direktor: Boro Kontić 
Izdavač: Media centar Sarajevo
Tel: + 387 33 715 861
 Fax: +387 33 715 840
Adresa: Kolodvorska 3
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OMNIBUS (web izdanje)
Magazin za kulturu
www.omnibus.ba
Lamija Begagić, glavna i odgovorna urednica
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ALBUM
Časopis za književnost i kulturu
www.album.co.ba
Ranko Miladinović Blank, urednik
Izdavač: Nansen Dialog Centar
Tel: + 387 33 202 005
Adresa: M.Tita 56, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

NOVI IZRAZ
Časopis za književnu i umjetničku kritiku
www.penbih.ba
Hanifa Kapidžić Osmanagić, glavna i odgovorna urednica
Izdavač: Pen centar BiH
Tel: + 387 33 200 155
Fax: + 387 33 217 854
Adresa: Vrazova 1, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

TMAČA ART
Časopis za dramu, teatar i odgoj
Sead Đulić, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Centar za dramski odgoj BiH
Tel: + 387 36 558 485
Fax: + 387 36 558 486
Adresa: Trg Republike 1, 88000 Mostar
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

REPREZENT
www.reprezent.ba
Edin Šabanagić, glavni i odgovorni urednik
Direktorica: Tina Odobašić
Izdavač: "Meridian" d.o.o
Tel: + 387 37 775 085
 Fax: +387 33 775 086
Adresa: Ibrahima Mržljaka 3/I, 77230 Velika Kladuša
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ODJEK
Revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja
www.odjek.ba
Nermina Kurspahić, glavna i odgovorna urednica
Asim Mujkić, zamjenik glavne i odgovorne urednice
Izdavač: Udruženje za očuvanje kulturne tradicije "Odjek"
Tel/Fax: + 387 33 204 463
Adresa: Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SUPER OGLASI
www.superoglasi.ba
Jasmin Zeherović, urednik
Direktorica: Emina Šukalo
Izdavač: Mas Media d.o.o.
Tel: + 387 33 218 796
 Fax: +387 33 220 644
Adresa: Branilaca Sarajeva 15/II, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

AUTO PLUS
www.sezam.ba
Jasmin Mržljak, glavni i odgovorni urednik
Direktor: Emir Vučjak
Izdavač: NIK "Sezam" d.o.o.
Tel: + 387 33 206 031
Fax: + 387 33 267 382
Adresa: Jovana Bijelića 8, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

PALČIĆ
www.sezam.ba
Emir Vučjak, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: NIK "Sezam" d.o.o.
Tel: + 387 33 206 031
Adresa: Jovana Bijelića 8, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

5 PLUS
www.sezam.ba
Emir Vučjak, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: NIK "Sezam" d.o.o.
Tel: + 387 33 206 031
Adresa: Jovana Bijelića 8, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SEZAM I SKANDI SEZAM
www.sezam.ba
Emir Vučjak, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: NIK "Sezam" d.o.o.
Tel: + 387 33 206 031
Adresa: Jovana Bijelića 8, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

AUTO BH
Auto moto revija
Mirko Gerh, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: IRD
Tel: + 387 33 659 694
Adresa: Ložionička, 71000 Sarajevo

PRO AUTO
www.proauto.ba
Almir Grebović, direktor i glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Yes d.o.o.
Tel: + 387 33 717 070
Fax: + 387 33 717 071
Adresa: Azize Šaćirbegović bb, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

PLANJAXOV OGLASNIK
www.planjax.com
Ramiz Brkić, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: DJP "Planjax"
Tel: + 387 33 661 571
Fax: + 387 33 661 572
Adresa: Bobare 22, 74264 Jelah
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ENIGMATSKI ĐERDAN
www.planjax.com
Ramiz Brkić, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: DJP "Planjax"
Tel: + 387 33 661 571
Fax: + 387 33 661 572
Adresa: Bobare 22, 74264 Jelah
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SLOVO
Kulturno umjetnički časopis
www.drustvopisacabih.com.ba
Sead Trhulj, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Društvo pisaca BiH 
Fax: + 387 33 557 950
Adresa: Kranjčevića, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ŽIVOT
Časopis za književnost i kulturu
www.drustvopisacabih.com.ba
Sead Trhulj, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Društvo pisaca BiH
Tel: + 387 33 557 940
Fax: + 387 33 557 950
Adresa: Kranjčevića, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

LICA
Časopis za kulturu
www.drustvopisacabih.com.ba
Sead Trhulj, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Društvo pisaca BiH
Tel: + 387 33 557 940
Fax: + 387 33 557 950
Adresa: Kranjčevića, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BOBOVAC
List vareških hrvata
http://www.vares.pp.se/bobovac/bobindex.htm
Mladenko Marjanović, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: HKD "Napredak", podružnica Vareš
Tel: 066 116 025
Fax: 032 843 094
Adresa: Stojkovići b.b. 71330 Vareš
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
MAGAZIN WEEKEND
www.weekend.ba

Kenan Bešlija, urednik 
Izdavač: UG Modus Creativo
Tel: + 387 33 77 44 03
Fax: + 387 33 77 44 01
Adresa:Safeta Krupića 22, 71 320 Vogošća
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
MAGAZINЕ
www.magazine.ba
Andrea Tomašević, glavna i odgovorna urednica 
Izdavač: OXYGEN d.o.o.
Tel: + 387 33 279 311
Fax: + 387 33 279 310
Adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo

GUSTO
Recepti i mnogo više
www.gusto.ba
Sara Krajina-Jazvić, glavna i odgovorna urednica
Direktor: Muamer Kučuk
Izdavač: OXYGEN d.o.o.
Tel: + 387 33 279 312
Fax: + 387 33 279 310
Adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BUSINESS MAGAZINE
www.business-magazin.ba
Aida Delić, glavna i odgovorna urednica
Izdavač: Prag d.o.o Društvo za medijsku promociju, odnose sa javnošću i marketing
Tel: + 387 33 557 117
Fax: + 387 33 814 998
Adresa: Muhameda ef. Pandže 67, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

LJEPOTA I ZDRAVLJE
www.ljepotaizdravlje.ba
Jelena Joksimović, glavna i odgovorna urednica
Direktor: Saša Milošević
Izdavač: Color Media BH d.o.o.
Tel: + 387 33 714 456; 051 329 480
Adresa: Derviša Numića 6, 71 000 Sarajevo
Slobodana Jovanovića 28, 78 000 Banja Luka
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OGLASNIK OD A DO Ž
Ana Mijatović, glavna i odgovorna urednica
Direktor: Josip Popović
Izdavač: Oglasnik d.o.o.
Tel/fax: + 387 39 833 700
Adresa: Bana Jelačića b.b. 88320 Ljubuški

STRIP MAGAZIN
www.stripmagazin.com
Ivo Miličević, direktor i urednik
Izdavač: Print media d.o.o.
Adresa: Trg Gojka Šuška bb, 88220 Široki Brijeg
Tel: +387 63 986 074
Fax: + 387 39 705 238
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BEBE I MAME
Edina Kalamujić, glavna i odgovorna urednica
Direktorica društva Hasena Hajrić
Direktor novinske djelatnosti: Vlastimir Mijović
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 433
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

MJESEČNI HOROSKOP
Hedija Mehmedić, glavna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 430
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SRCE I ŠEĆER
Zrinka Ilić, glavna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 407
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BOOM HITOVI
Mirsada Bilanović, glavna i odgovorna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 351
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ZDRAVLJE U KUĆI
Zrinka Ilić, glavna i odgovorna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 407
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
KUHARICA
Amela Sijerčić, glavna i odgovorna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 449
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
AURA
Magazin za alternativnu medicinu i kulturu življenja
www.magazinaura.net
Ekrem Milić, urednik i v.d. direktor
Izdavač:  Revije press d.o.o.
Tel: + 387 33 760 150
Fax: + 387 33 767 566
Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
BIG SKANDI
Mirsada Bilanović, glavna i odgovorna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 351
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
MIX SKANDI
Mirsada Bilanović, glavna i odgovorna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 351
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
 
SVIJET SAPUNICA
Mirsada Bilanović, glavna i odgovorna urednica
Direktorica društva: Hasena Hajrić
Izdavač: "Avaz-roto press" d.o.o.
Tel: + 387 33 281 351
Adresa: Tešanjska 24b, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
ZEHRA
Magazin za porodicu i društvo
www.zehra.ba
Mediha Džakmić, urednica
Direktorica: Sadika Avdić
Izdavač: Ženska organizacija "Kewser"
Tel: + 387 33 651 401
Adresa: Zenička 3, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

MOBIH
www.mobih.ba
Direktor i glavni urednik: Fatih Farhat
Izdavač: W.R.C. 1 d.o.o. Sarajevo
Telefon/Fax: +387 33 552 225
Adresa: Bjelave 10, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BUM MAGAZIN
www.bum.ba
Kruno Malenica, direktor i glavni urednik
Direktor: Lida Kadrić
Izdavač: BUM PRESS Sarajevo
Tel: + 387 33 661 821; 051 524 304
Fax:+ 387 51 524 304
Adresa: M. Preloga 9, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

VAŠE NEKRETNINE
www.vase.nekretnine.ba
Muamer Muftić, glavni urednik
Izdavač: Zamm Media Consulting d.o.o.
Tel: + 387 33 554 731
Fax: + 387 33 554 756
Adresa: Hasana Kikića 13, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ZRNO
www.zrno.ba
Izdavač: Tiger d.o.o. Sarajevo
Adresa: Trg sarajevske olimpijade bb, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 61 485 106
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

IN STORE
Trade magazine
www.altermedia.ba 
Rešid Muratović, urednik
Izdavač: Alter Media d.o.o. Sarajevo
Adresa: Hasana Brkića 2, Sarajevo
Tel: + 387 33 710 616
Fax: + 387 33 710 615
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

SUPERINFO
Besplatni magazin
www.superinfo.ba
Mirza Dajić, zamjenik urednika izdanja
Feđa Jovanović, direktor
Izdavač: Superinfo d.o.o. Zenica
Tel: +387 63 992 100
Fax: +387 32 244 512
Adresa: Štrosmajerova 11, 72 000 Zenica
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
REJTING
www.rejting.ba
Sandra Banjac, glavna i odgovorna urednica
Direktor marketinga: Envera Hasanagić
Izdavač: Agencija Rejting d.o.o
Tel: + 387 33 204 022
Adresa: Kaptol 6, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
EXPERT
Sandra Banjac, glavna i odgovorna urednica
Direktorica: Lejla Varupa
Izdavač: Intertrend
Tel: +387 33 717 061
Fax: +387 33 717 010
Adresa: Ferde Hauptmana bb, 71 000 Sarajevo
 
STAV
 www.stav.ba
Filip Mursel Begović, Glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Simurg media d.o.o. Sarajevo
Tel: +387 33 944 396
Adresa: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.