Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Ostale publikacije u FBiH

  SLUŽBENI LIST BIH
  www.sluzbenilist.ba
  Dragan Prusina, direktor i glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: JP NIO Službeni list BiH
  Tel: + 387 33 554 160
  Adresa: Magribija 3, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  POSLOVNE NOVINE
  www.privrednastampa.biz
  Avdo Čaušević, direktor
  Alena Ahmetspahić - Fočo, urednik
  Izdavač: NIP "Privredna štampa" d.o.o.
  Tel: + 387 33 461 009
  Fax: + 387 33 461 009; 461 023
  Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  ZIPS
  Zakon i praksa sudova
  www.privrednastampa.biz
  Avdo Čaušević, direktor
  Almir Alispahić, urednik
  Izdavač: NIP "Privredna štampa" d.o.o.
  Tel: + 387 33 460 748
  Fax: + 387 33 461 023
  Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


  BANKE&BIZNIS U BIH
   http://bih.banke-biznis.com/
  Jasmin Maričić, direktor
   Sanja Stajić, sekretar Redakcije
  Izdavač: Poslovni glasnik d.o.o.
  Tel:/fax: +387 33 710 340
  Adresa: Marka Marulića 2/3, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  DOMAĆA I STRANA SUDSKA PRAKSA
  www.privrednastampa.biz
  Avdo Čaušević, direktor
  Haso Tajić, urednik
  Izdavač: NIP "Privredna štampa" d.o.o.
  Tel: + 387 33 460 748
  Fax: + 387 33 461 023
  Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


  POREZNI SAVJETNIK
  www.revicon.info
  Marin Ivanišević, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: "Revicon" d.o.o.
  Tel: + 387 33 720 580
  Adresa: Envera Šehovića 19, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  PRIZMA
  Finansijski magazin
  www.revicon.info
  Suzana Ćerimagić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Revicon
  Tel: + 387 33 720 580
  Adresa: Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  POŠTAR
  www.bhp.ba
  Munib Bujak, urednik
  Izdavač: JP BH Pošte
  Tel: + 387 33 252 773
  Adresa: Obala Kulina Banja 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  SLUŽBENE NOVINE
  www.bhp.ba
  Munib Bujak, urednik
  Izdavač: JP BH Pošte
  Tel: + 387 33 252 773
  Adresa: Obala Kulina Banja 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  BH TELECOM
  www.bhtelecom.ba
  Himzo Bajrić, urednik
  Izdavač: BH Telecom d.d.
  Tel: + 387 33 659 964; 207 102
  Adresa: Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  SLUŽBENI GLASNIK
  www.bhtelecom.ba
  Jasminko Mulaomerović, urednik
  Izdavač: BH Telecom d.d.
  Tel: + 387 33 659 964; 207 102
  Adresa: Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  NOVICE
  Saša Novak, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Savez Slovenaca u BiH
  Tel: + 387 33 557 940
  Adresa: Isaka Samokovlije 15, 71000 Sarajevo

  NOVI GRAD
  www.novigradsarajevo.ba
  Amer Hota, Ahmed Zećo i Naliha Šabanović
  Izdavač: SO Novi Grad
  Tel: + 387 33 291 325
  Adresa: Meše Selimovića 97, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  BH ŠKOLSKI GLASNIK
  Ismet Krnić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
  Tel: + 387 33 663 693
  Adresa: Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  MOSTOVI
  Informativni list za građane oštećenog sluha
  www.dea.50meags.com
  Jasmina Bejdić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Udruženje građana oštećenog sluha
  Tel: + 387 33 225 763
  Adresa: Ferhadija 19, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  REPUBLIKA
  Fuad Silajdžić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Republikanska stranka Republikanci
  Tel: + 387 33 664 987
  Adresa: H. Ćemerlića 37, 71000 Sarajevo

  DIJALOG
  Časopis za filozofska i društvena pitanja
  www.anubih.ba
  Dr. Arif Tanović, urednik
  Izdavač: Akademija nauka i umjetnosti BiH ANU BIH
  Tel: + 387 33 206 034
  Fax: + 387 33 206 033
  Adresa: Bistrik 7, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  DEFEKTOLOGIJA
  Urednici: Faruk Čišić i Fata Ibralić
  Izdavač: Defektološki fakultet Tuzla
  Tel: + 387 35 280 020
  Adresa: Univerzitetska 1, 75000 Tuzla

  FONDEKO SVIJET
  Vojo Vukanović, urednik
  Izdavač: Fond za pods.uravn. razvoja i kvaliteta života
  Tel: + 387 33 211 354
  Adresa: Branilaca grada 47, 71000 Sarajevo

  ZVUČNE NOVINE
  Aida Omerhodžić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Udruženje slijepih građana Sarajeva
  Tel: + 387 33 445 394
  Adresa: Podgaj 7, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  SVIJETLO MISLI
  Sanela Osmanagić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Biblioteka za slijepa lica FBiH
  Tel: + 387 33 447 749
  Adresa: Avdage Šahinagića 14, 71000 Sarajevo

  VETERINARIA
  www.vetfaksa.org
  Šemso Pašić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Veterinarski fakultet
  Tel: + 387 33 610 908
  Adresa: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  VODOPRIVREDA
  www.voda.ba
  Dilista Hrkaš, urednica
  Izdavač: JP "Vodoprivreda"
  Tel: + 387 33 209 827; 209 903
  Adresa: Hamdije Čemerlića 21a, 71000 Sarajevo
  E-mail: [email protected] .ba

  VODA I MI
  www.voda.ba
  Dilista Hrkaš, urednica
  Izdavač: JP "Vodoprivreda"
  Tel: + 387 33 209 827; 209 903
  Adresa: Hamdije Čemerlića 21a, 71000 Sarajevo
  E-mail: [email protected] .ba

  GLAS ANTIFAŠISTA
  Zora Mičić Tufo, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Republički odbor SUBNOR BiH
  Tel: + 387 33 654 267
  Adresa: Maršala Tita 9, 71000 Sarajevo

  GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA BIH
  www.zemaljskimuzej.ba
  Čedomir Šilić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Zemljaski muzej BiH
  Tel: + 387 33 668 027
  Adresa: Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  LOVAČKI LIST
  www.slobih.ba
  Ferid Korić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Savez lovačkih organizacija BiH
  Tel: + 387 33 668 209
  Adresa: Petrarkijina 24, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  MUZIKA
  Dr. Ivan Čavlović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Muzička akademija i Muzikološko društvo
  Tel: + 387 33 200 668
  Adresa: Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  MOTRIŠTA
  Jago Musa, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Ogranak Matice hrvatske u Mostaru
  Tel: + 387 36 325 895
  Adresa: Kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  GLAS SLOBODNOG GORAŽDA
  Hamdo Sijačić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Opština Goražde
  Tel: + 387 33 275 310
  Adresa: Zaima Imamovića, 73000 Goražde
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  BIBLIOTEKARSTVO
  Lamija Hadžiosmanović, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Društvo bibliotekara BiH
  Tel: + 387 33 275 310
  Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

  INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO
  www.basmp.gov.ba
  Esad Tuzović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Zavod za standarde, mjeriteljstvo i patente
  Tel: + 387 33 652 765
  Fax: + 387 33 652 757
  Adresa: H. Ćemerlića 2/7, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  STANDARDIZACIJA I MJERITELJSTVO
  www.basmp.gov.ba
  Esad Tuzović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Zavod za standarde, mjeriteljstvo i patente
  Tel: + 387 33 652 765
  Fax: + 387 33 652 757
  Adresa: H. Ćemerlića 2/7, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  LJEVARSKI GLASNIK
  Derviš Pihura, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: "Ljevari BiH", Metalurški fakultet Zenica
  Tel: + 387 32 417 336
  Adresa: Travnička bb, 72000 Zenica

  MISAO
  Namir Ibrahimović, urednik
  Izdavač: Novinska sekcija OŠ "Nafija Sarajlić"
  Tel: + 387 33 213 823
  Adresa: Patriotske lige 57, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  DIDAKTIČKI PUTOKAZI
  Kemal Velagić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Pedagoški zavod ZE-DO kantona
  Tel: + 387 32 243 125
  Adresa: Sarajevska 44, 72000 Zenica

  BILTEN SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE
  www.ustavnisudfbih.ba
  Dušan Obradović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Ustavni sud Federacije BiH
  Tel: + 387 33 664 755
  Adresa: Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo

  VIK
  www.viksa.com.ba
  Fatima Mehmedagić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: KJKP "Vodovod i kanalizacija"
  Tel: + 387 33 203 059
  Adresa: Terezije 20, 71000 Sarajevo

  RADOVI
  Zlatko Hakl, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Poljoprivredni fakultet
  Tel: + 387 33 653 033
  Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

  GLASNIK ARHIVA I DUŠTVA ARHIVSKIH RADNIKA BIH
  [email protected]
  Šaban Zahirović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Arhiv BiH
  Tel: + 387 33 206 492
  Adresa: Reisa Čauševića 6, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  IZLAZ
  Muzahera Turkmanović, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: MSŠ V gimnazija i birotehnička škola
  Tel: + 387 33 235 412
  Adresa: Nerkeza Smajlagića, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE VISOKO
  Zekija Omerbegović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Vijeće opštine Visoko
  Tel: + 387 32 738 111, 71300 Visoko
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  BOSNALIJEK DANAS
  www.bosnalijek.ba
  Bahrija Avdibegović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: "Bosnalijek" d.d.
  Tel: + 387 33 254 496
  Adresa: Jukićeva 53, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  AKTUELNOSTI
  www.bosnalijek.ba
  Bahrija Avdibegović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: "Bosnalijek" d.d.
  Tel: + 387 33 254 496
  Adresa: Jukićeva 53, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  FORUM BOSNAE
  www.ifbosna.org.ba
  Urednici: Žarko Papić, Rusmir Mahmutćehajić
  Izdavač: Međunarodni forum Bosna
  Tel: + 387 206 484
  Adresa: Ferhadija 20, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  KRIMINALISTIČKE TEME
  www.fknbih.edu
  Mirsad Abazović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Fakultet kriminalističkih nauka
  Tel: + 387 33 561 200; 445 453
  Fax: + 387 33 561 216

  PRIVREDNI PREGLED
  Nikola Radić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Privredna komora USK
  Tel: + 387 37 227 762
  Adresa: 501 slavne brigade 11, 77000 Bihać

  SUGLAS
  www.solidarnost.com.ba
  Mersiha Beširović
  Izdavač: Sindikat trgovine
  Tel: + 387 33 210 931
  Adresa: Obala Kulina Banja 1/II, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  SNAGA HUMANOSTI
  Tahira Fočo, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Crveni križ FBiH
  Tel: + 387 33 207 513
  Adresa: Titova 9a, 71000 Sarajevo

  RADIO T9
  www.arabih.net.ba
  Medžid Dautović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Asocijacija radio amatera BiH
  Tel: + 387 33 663 414
  Adresa: Šrosmajerova 1/II, 71000 Sarajevo

  MODUS VIVENDI
  Vesna Jaramaz, urednica
  Izdavač: Srednja škola za medicinske sestre i tehničare
  Tel: + 387 33 443 987
  Adresa: Patriotske lige 67, 71000 Sarajevo

  KOMUNALNA ISKRA
  Derviš Mahmutović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Samostalni sindikat radnika komore privrednika FBiH
  Tel: + 387 33 209 393
  Adresa: 71000 Sarajevo

  SREDNJOŠKOLAC S
  Izdavač: Srednja stručna škola Tešanj
  Tel: + 387 32 650 635
  Adresa: Patriotske lige bb, 74260 Tešanj

  VETERINAR
  Časopis studenata veterinarske medicine
  Muhamed Kadić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Veterinarski fakultet
  Tel: + 387 33 655 922 lok 223
  Adresa: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  LJUDSKA PRAVA
  www.pfs.unsa.ba
  Mustafa Imamović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Pravni faklutet
  Tel: + 387 33 296 350
  Adresa: Obala 7, 71000 Sarajevo

  BOSNIAKU
  www.nub.ba
  Amra Rešidbegović, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Nacionalna univerzitetska biblioteka BiH
  Tel: + 387 33 275 313; 203 561
  Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  LOKALNA SAMOUPRAVA
  www.cpcd.net www.civilnodrustvo.ba
  Fadil Šero, glavni urednik
  Odgovorni urednik: Milan Mrđa
  Direktor: Fadil Šero
  Izdavač: Centar za promociju civilnog društva
  Tel: + 387 33 458 665; 458 667
  E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Adresa: Višegradska 26, 71000 Sarajevo

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.