Vjerski časopisi u BiH

Štampa

SVJETLO RIJEČI
www.svijetlorijeci.ba

Vlasnik: Franjevačka provincija Bosna Srebrena
Ivan Šarčević, glavni i odgovorni urednik
Direktor: Miljenko Petričević
Izdavač: NIGTP "Svjetlo riječi" d.o.o.
Tel: +387 33 726 200 centrala; 726 204 redakcija
Fax: + 387 33 2661 364
Adresa: Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

PREPOROD
Islamske informativne novine
www.preporod.com
Aziz Kadribegović, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Tel: + 387 33 664 493
Fax: + 387 33 663 690
Adresa: Zelenih beretki 13, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

NOVI MUALLIM
Časopis za odgoj i obrazovanje

www.rijaset.ba
Dževad Hodžić, glavni i odgovorni urednik 
Izdavač: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Tel: + 387 33 236 391
Fax: + 387 33 236 002
Adresa: Sarači 77, 71000 Sarajevo

BILTEN JEVREJSKE ZAJEDNICE BIH
Jakob Finci, urednik
Izdavač: Jevrejska zajednica BiH
Tel: + 387 33 663 472
Adresa: H. Kreševljakovića, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

GLASNIK
Službeno glasilo Rijaseta Islamske zajednice u BiH

www.rijaset.ba
Mehmedalija Hadžić, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Tel: + 387 33 535 255
Adresa: Isa -bega - Ishakovića 2, 71000 Sarajevo

BOSNA FRANCISCANA
Marko Karamatić, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Franjevačka teologija
Tel: + 387 33 453 266
Adresa: Aleja Bosne Srebrene 11, 71000 Sarajevo

KRŠNI ZAVIČAJ
Ivan Žarko Ilić, glavni i odgovorni urednik
Izdavač: Kalolički ured Drinovci, Franjevački samostan Humac Ljubuški
Tel: + 387 39 831 300
Adresa: Trg Svetog Ante 1, 88320 Ljubuški

KATOLIČKI TJEDNIK
www.katolicki-tjednik.com
Miroslav Ćavar, direktor i odgovorni urednik
Josip Vajdner, glavni urednik
Izdavač: Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije
Tel: + 387 33 206 454; 203 451
Fax: + 387 33 225 519
Adresa: Kaptol 7, 71000 Sarajevo
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.