Fokus grupa "Finansiranje medija iz javnih budžeta", 15.05.2018.

Štampa

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini
organizuje
diskusiju - Fokus grupa "Finansiranje medija iz javnih budžeta"
u okviru projekta "Mediji i javni ugled"
15. maja/svibanja 2018. godine
Hotel Bosnia, Sarajevo

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje diskusiju u okviru projekta “Mediji i javni ugled” - Fokus grupa pod nazivom “Finansiranje medija iz javnih budžeta”, koja će se održati u utorak, 15. maja/svibnja 2018. g. u Sarajevu, Hotel Bosnia sa poečtkom u 11:30h.

Transp A4 polozeni podloga 1

Cilj Fokus grupe jeste da se predlože moguća rješenja problema koji proizilaze iz nedovoljne transparentnosti finansiranja medija iz javnih budžeta.

Diskusiji će prisustvovati urednici, novinari, predstavnici akademske zajednice i institucija vlasti.

Regulisanje transparentnosti medijskog vlasništva i finansiranja su zahtjevi koji stoje pred medijskom industrijom i vlastima BiH posljednjih nekoliko godina i sastavni su dio zahtjeva prema BiH u više izvještaja o napretku države u procesu EU integracija. Također, uspostava globalnog sistema razmjene informacija o vlasništvu nad kompanijama doprinos je svjetskim nastojanjima sprječavanja korupcije i pranja novca, zbog čega demokratski sistemi vlasti i države razvijaju vlastite mehanizme transparentnosti i monitoring u ovoj oblasti.

Regulativni i zakonski okvir medijskog vlasništva u BiH je nerazvijen, ne postoji mehanizam sprečavanja koncentracije medijskog vlasništva, transparentnost indirektnih vlasnika medija je krajnje upitna, a obrasci finansiranja medija iz javnih budžeta omogućavaju proizvoljne odluke i zloupotrebe.

U novembru 2017. predstavljen je Izvještaj o finansiranju medija i transparentnosti medijskog vlasništva, sa pregledom aktualnih regulativa u svijetu i našoj Regiji, te prijedlogom supstancijalnih preporuka unaprjeđenja pravnog okvira i politika u Bosni i Hercegovini. Navedena analiza i preporuke (koje šaljemo uz ovaj poziv) osnova su za stručnu, otvorenu i fokusiranu raspravu unutar profesionalne medijske zajednice i donositelja odluka, s ciljem izrade nacrta legislative o transparentnosti medijskog vlasništva i finansiranja medija.

 

Fokus grupa se realizuje u okviru projekta „Mediji i javni ugled“, koji sprovodi Konzorcij od četiri organizacije u BiH, uz podršku EU Delegacije u BiH: Vijeće za štampu u BiH, Media centar, JaBiHuEU i Udruženje/udruga BH novinari. Projekat “Mediji i javni ugled” je usmjeren na pripremu zakonskog okvira za regulaciju transparentnosti medijskog vlasništva, finansiranja medija i oglašavanja u BiH. Ove oblasti su od posebnog značaja za slobodu izražavanja, zaštitu novinara i sprečavanje pritisaka na medije i novinare, a motivisani su političkim i finansijskim razlozima. Istovremeno, projekat slijedi EU standarde transparentnosti medijskog vlasništva i medijskog pluralizma, i zaštitu vrijednosti novinarske profesije i ugleda u javnosti.