Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održana Godišnja Skupština Vijeća za štampu u BiH, 19. 6. 2020.

   

  Godišnja Skupština Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održana je 19. juna 2020. na Bjelašnici. Prisustvovali su joj Vildana Selimbegović („Oslobođenje“ i „Dani“), predsjednica Skupštine Vijeća za štampu u BiH, Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, Dario Novalić („Start BiH“, startbih.info i bhputovanja.ba), predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, članovi UO Dejan Jazvić (Novinska agencija FENA) i Saša Rukavina („Oslobođenje“ i „Dani“), te članice i članovi Skupštine Vijeća za štampu u BiH Esad Šabanagić (reprezent.ba), Berislav Jurič (bljesak.info), Amir Saletović (hayat.ba), Marko Divković (Udruženje „BH Novinari“), Suada Peštek (radiosarajevo.ba), Amra Vrabac (nap.ba) i Fedžad Forto („Društvo novinara BiH).

  Na dnevnom redu Skupštine bili su Izvještaj o radu Upravnog odbora Vijeća za štampu za 2019. godinu, Izvještaj o radu Vijeća za štampu u 2019. godini, razrješenje i imenovanje zamjenika predsjednika Skupštine, razrješenje i imenovanje lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje Udruženja u pravnom prometu, imenovanje i produženje mandata članovima Upravnog odbora, produženje mandata članova Žalbene komisije, prijedlozi izmjena Statuta, te problemi i prioriteti članova Vijeća.

  Redovnu Godišnju Skupštinu Vijeća za štampu u BiH otvorila je Dženana Burek, Izvršna direktorica, pozdravivši sve prisutne i poželivši im dobrodošlicu.

  Dario Novalić, predsjednik Upravnog odbora Vijeća, predstavio je Izvještaj o radu UO za 2019. godinu podsjećajući prisutne da Vijeće ove godine obilježava 20 godina postojanja, ukazavši na činjenicu da je Vijeće svojim radom i uspješnim medijacijskim postupkom uštedjelo državi ogromne svote novca.

  Vildana Selimbegović, predsjednica Skupštine Vijeća istakla je da „medijacijski postupak predstavlja učenje sviju nas da prihvatimo činjenicu da se reagiranja i ispravke trebaju objaviti“.

  Maida Bahto Kestendžić, projekt koordinatorica, predstavila je Izvještaj o radu Vijeća u 2019. uključujući podatke o realizovanim projektima, zaprimljenim žalbama i aktivnostima.

  Na Godišnjoj Skupštini imenovani su novi članovi Upravnog odbora Vijeća za štampu, Sandra Gojković-Arbutina i Berislav Jurič, te reimenovani Dario Novalić, Saša Rukavina i Dejan Jazvić na mandat od dvije godine. Za zamjenika predsjednice Skupštine izabran je Berislav Jurič.

  Skupština Vijeća za štampu u BiH je postojećim članovima Žalbene komisije koju čine: Miodrag Živanović, Nada Dalipagić, Nada Arsenić, Fuad Kovačević, Enes Osmančević, Zlatiborka Popov Momčinović, Muhamed Jusić, Milan Šutalo, Dražen Zubak, Rajna Radosavljević i Suzana Mijatović produžila mandat do 31. 12. 2020. godine.

  U vezi sa radom Žalbene komisije, izglasano je da je mandat članova Komisije 4 godine, s tim da ne može biti duži od dva uzastopna mandata. Odlučeno je da se raspiše konkurs za članove Žalbene komisije početkom septembra, kako bi članovi Komisije mogli biti imenovani sa početkom 2021.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.