Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Javni konkurs za izbor članova Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH

  Na osnovu člana 40. Statuta Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini i  člana 2. Poslovnika o radu Žalbene komisije i žalbenom postupku, Upravni odbor Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini raspisuje:

   

  JAVNI KONKURS

  Za izbor članova Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH
  samoregulacijskog tijela za štampu i online medije

   

  I

  Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje devet (9) članova Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Izbor i imenovanje će izvršiti članovi Upravnog odbora Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom 40. Statuta Vijeća za štampu u BiH.

  Imenovanje se vrši na period od četiri (4) godine, sa mogućnošću reizbora, nakon provođenja javnog konkursa.

   

  II

  Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  A OPŠTI USLOVI:

  - Da je stariji od 18 godina (dokaz iz matične knjige rođenih),
  - Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz uvjerenje o državljanstvu),
  - Da je član civilnog društva, medijske ili akademske zajednice na nivou čitave BiH,
  - Da dobro poznaje Kodeks za štampu i online medije BiH, Evropsku Konvenciju o ljudskim pravima, Preporuke i Povelje Vijeća Evrope o slobodi medijskog izvještavanja, zakone BiH i principe medijske samoregulacije

   

  B POSEBNI USLOVI

  - Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme,
  - Da posjeduje znanja i sposobnosti za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije,
  - Da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
  - Da je naklonjen timskom radu,
  - Da nije član Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, istaknuti stranački aktivista, član stranačkih tijela ili aktivista u izbornim štabovima u BiH

   

  III

  C OPIS OBAVEZA I NADLEŽNOST

  - Razmatra žalbe javnosti na pisanje štampe i online medija u BiH,
  - Razmatra rezultate monitoringa štampe i online medija
  - Prati primjenu i pokreće pitanja kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH u svim novinskim izdanjima i internet portalima u BiH,
  - Javno reagira na kršenje etičkih standarda novinarstva datih u Kodeksu za štampu i online medije BiH i bez zaprimljenih žalbi,
  - Daje sugestije za dopune i unapređenje Kodeksa za štampu i online medije

   

  IV

   

  Prijave na konkurs i biografiju/CV slati na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

  Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa kandidati će dostaviti naknadno, na zahtjev.

  Rok za podnošenje prijava je do 12. novembra/studenog 2020.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Po isteku roka za prijavu, obavit će se intervjui sa kandidatima koji uđu u uži izbor.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.