Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Webinar za pravosuđe i medijske aktere, 5. i 6. novembar/studeni 2020.

   

   

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
  organizira

  Webinar za pravosuđe i medijske aktere

  MEDIJACIJA SAMOREGULACIJSKOG I REGULACIJSKOG TIJELA PRIJE SUDSKOG POSTUPKA
  SLOBODA IZRAŽAVANJA I OGRANIČENJA: GOVOR MRŽNJE NIJE SLOBODA GOVORA

  5. i 6. novembar/studeni 2020.

   

  Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, organizira inter-profesionalni webinar „Medijacija samoregulacijskog i regulacijskog tijela prije sudskog postupka“ i „Govor mržnje i ograničenja: Govor mržnje nije sloboda govora“ koji će biti održan 5. i 6. novembra/studenog 2020. putem platforme ZOOM.

  Ovaj događaj organizira se pod okriljem zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)“.

  U okviru Projekta biće organizirana serija inter-profesionalnih webinara/seminara za pravosuđe i medijske aktere sa ciljem unaprjeđenja slobode izražavanja u BiH, kroz jačanje dijaloga medija,
  pravosuđa i institucija za provođenje zakona.

  Cilj seminara/webinara je jačanje pravosudne ekspertize i razumijevanja slobode medijskog izvještavanja, razvijanje najboljih mehanizama za zaštitu prava ljudi da se žale na netačno i neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i osnaživanje slobodnih i odgovornih novinara da izvještavaju u interesu javnosti.

  Panelisti su: Isabella Kurkowski, MA, internacionalna medijska ekspertica; Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH; Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari; dr. sci. iur. Davor Trlin, stručni savjetnik u Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH; Vildana Selimbegović, direktorica i glavna i odgovorna urednica “Oslobođenje” d.o.o.; prof. dr. Enes Osmančević, profesor na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli; Saša Petrović, Istražitelj za borbu protiv organiziranog kriminala u Federalnoj upravi policije; Sandra Benčić, internacionalna pravna ekspertica; prof. dr. Lejla Turčilo, profesorica na Odsjeku komunikologija/žurnalistika Fakulteta političkih nauka u Sarajevu; Dario Novalić, direktor i gl. i odg. urednik magazina “Start BiH” i portala startbih.ba; Berislav Jurič, gl. i odg. urednik, portal bljesak.info; Amela Odobašić, pomoćnica direktora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

  Učesnici seminara/webinara biće predstavnici pravosuđa, političkih stranaka, regulacijskog i samoregulacijskog tijela, urednici i novinari.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.