Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan webinar Medijacija samoregulacijskog i regulacijskog tijela prije sudskog postupka - Sloboda izražavanja i ograničenja: Govor mržnje nije sloboda govora

   

  Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini, 5. i 6. novembra održalo je dvodnevni webinar o predsudskom medijacijskom postupku medijskih samoregulacijskih i regulacijskih tijela i govoru mržnje kao obliku zloupotrebe slobode izražavanja, u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2020“, u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)“.

  Cilj webinara bio je jačanje pravosudne ekspertize i razumijevanja slobode medijskog izvještavanja, razvijanje najboljih mehanizama za zaštitu prava građana da se žale na netačno i neprofesionalno medijsko izvještavanje, razvijanje mehanizama za procesuiranje govora mržnje i zapaljivog govora u medijima, te obrazovanje javnosti i predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini.

  Webinar su otvorile Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH I Vanja Ibrahimbegović-Tihak iz Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu predstavivši projekt „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)“.

  Učesnici su istakli da u Bosni i Hercegovini postoji zadovoljavajuća zakonska regulativa kada su u pitanju mehanizmi i zaštita novinara, međutim da je u praksi slaba primjena tih mehanizama. Istaknuto je i da su politički subjekti i generalno nosioci javnih funkcija i dalje ti koji najviše podnose tužbe protiv medija i novinara.

  Učesnici u diskusiji su imali priliku čuti iskustva iz evropske prakse, s akcentom na Poljsku i Hrvatsku, da uporede nivo medijskih sloboda, aktivnosti na suzbijanju govora mržnje, načine na koji se mediji u tim zemljama suočavaju sa pritiscima na njihov rad, o saradnji samoregulacijskih i regulacijskih tijela tih država sa pravosuđem te da li uopće ima saradnje.
  Predstavnici medija istakli su da je potrebno sačuvati dignitet profesije kroz objektivno, odgovorno i nepristrasno izvještavanje. Mediji treba da teže ka tome da kroz svoje sadržaje ne podstiču čitaoce na govor mržnje.
  Također, uočen je trend da je govor mržnje usmjeren na zatvaranje javne debate, odnosno da se pritiscima na novinare i novinarke želi ušutkati medije.

  Panelisti su bili: Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH; M.A. Isabella Kurkowski, internacionalna medijska ekspertica (Poljska/Njemačka); Vildana Selimbegović, direktorica i glavna i odgovorna urednica “Oslobođenje” d.o.o., predsjednica Skupštine Vijeća za štampu i online medije u BiH; Dario Novalić, direktor i glavni i odgovorni urednik magazina “Start BiH”, portal startbih.ba, predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u BiH; Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/Udruge BH novinari; Dr. sci. iur. Davor Trlin, stručni savjetnik Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH; prof. dr. Enes Osmančević, profesor na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i član Žalbene komisije Vijeća; Saša Petrović, istražitelj za borbu protiv organiziranog kriminala Federalne uprave policije; Sandra Benčić, internacionalna pravna ekspertica iz Hrvatske; prof. dr. Lejla Turčilo, profesorica Odsjeka za komunikologiju/žurnalistiku Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu; Berislav Jurič, glavni i odgovorni urednik portala bljesak.info i Amela Odobašić, pomoćnica direktora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

  Webinaru je prisustvovalo 30 eminentnih predstavnika iz oblasti pravosuđa, policijskih agencija, akademske zajednice, medija, civilnog društva, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, političkih partija, međunarodnih organizacija Vijeće Evrope i OSCE-a, te Vijeća za štampu i online medije u BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.