Vijeće za štampu i online medije u BiH najstrožije osuđuje prijetnje redakciji Nezavisnih novina

ŠtampaUpravni odbor Vijeća za štampu u BiH, samoregulacijskog tijela za štampane i online medije, najoštrije osuđuje prijetnje smrću upućene redakciji Nezavisnih novina i ugrožavanje sigurnosti urednika i novinara.

Apeliramo na nadležne institucije da što prije reagiraju i otkriju osobe koje su uputile prijetnje novinarima i redakciji Nezavisnih novina. Ovakvi postupci najstrožije moraju biti osuđeni i adekvatno kažnjeni. Posljedice nekažnjavanja opasne su, ne samo po kolege kojima su prijetnje upućene, već i po slobodu informiranja i demokratsko društvo u cjelini.

Upućivanje prijetnji, zastrašivanje i sprečavanje medijskih zaposlenika da obavljaju novinarski posao u interesu javnosti, krivična su djela i moraju biti tretirana u skladu sa bh. krivičnim zakonima. Sloboda izražavanja je demokratska vrijednost, kao i sloboda profesionalnog i odgovornog novinarstva.

Štiteći demokratska prava novinara da slobodno i sigurno izvještavaju u interesu javnosti, Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije, poziva nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštva u BiH da učine sve kako bi ovaj čin zastrašivanja medijskih profesionalaca u obavljanju posla bio najstrožije kažnjen, a slobodni rad novinara zaštićen.

Vijeće za štampu i online medije u BiH, daje punu podršku uredništvu Nezavisnih novina, koje su punopravni član Vijeća, i ohrabruje kolege redakcije da i dalje nastave sa svojim dosadašnjim profesionalnim radom.


Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u BiH