Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Prvi sastanak Ekspertske grupe Vijeća za štampu i online medije u BiH

   

  Vijeće za štampu i online medije u BiH održat će sutra, 21. 4. 2021., putem ZOOM platforme, prvi sastanak Ekspertske grupe za rad na izmjenama i dopunama Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Naime, Vijeće za štampu i online medije u BiH, formiralo je grupu stručnjaka koja se sastoji od novinara, pravnika i predstavnika akademske zajednice čiji će fokus biti rad na izmjenama Kodeksa za štampu i online medije BiH kako bi on bio prilagođen modernim tokovima, sa naglaskom na online medije.

  Na prvom sastanku Ekspertska grupa analizirati će postojeći Kodeks za štampu i online medije BiH, uporediti ga sa kodeksima koji se primjenjuju u zemljama regiona i Evropske unije, pri tome cijeneći preporuke i sugestije Žalbene komisije Vijeća.

  Članovi Ekspertske grupe su: prof. dr Enes Osmančević (predsjednik), prof. dr Lejla Turčilo, urednik Berislav Jurič, novinarka Suzana Mijatović i advokat Dražen Zubak.

  Kodeks za štampu i online medije BiH veoma je važan jer je jedini set smjernica za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini, s obzirom na nepotpuno medijsko zakonodavstvo BiH.

  Kodeks, koji je sada u upotrebi, nastao je 1999. godine, a zadnji put je dopunjavan 2011. Stoga je od izuzetne važnosti imati precizan i digitalnom dobu prilagođen Kodeks koji će istovremeno utjecati na podizanje profesionalnih standarda medija, kao jednog od osnovnih temelja demokratskog društva, ali i na slobodu novinarskog izražavanja. Također, inovirani Kodeks bit će od iznimne važnosti za unapređenje etičkih standarda novinarstva, ali i dalji razvoj mehanizma samoregulacije u printanim i online medijima.

  Sastanak Ekspertske grupe Vijeća realizuje se u sklopu UNESCO-Eu finansiranog projekta "Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj - Faza 2". Pored ovog sastanka, planirana su još dva koji će biti održana u septembru i decembru 2021. godine.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.