Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar/webinar - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i zaštita slobode medija i slobode izvještavanja

  Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini organizira inter-profesionalni seminar/webinar "Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i zaštita slobode medija i slobode izvještavanja" koji će biti održan 17. juna 2021. godine u Sarajevu, hotel Evropa, sa početkom u 12:00h.

  Ovaj događaj organizira se pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope "Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022", u sklopu projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)".

  U okviru Projekta organizira se serija inter-profesionalnih webinara/seminara za pravosuđe i medijske aktere sa ciljem unapređenja slobode izražavanja u BiH, kroz jačanje dijaloga medija, pravosuđa i institucija za provođenje zakona.

  Cilj seminara/webinara je jačanje pravosudne ekspertize i razumijevanja slobode medijskog izvještavanja, razvijanje najboljih mehanizama za zaštitu prava ljudi da se žale na netačno i neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i osnaživanje slobodnih i odgovornih novinara da izvještavaju u interesu javnosti.

  Panelisti su: Peter Noorlander, internacionalni medijski ekspert iz Holandije; Irena Puzić-Obradović, advokatica; Renata Radić-Dragić, novinarka CIN-a; Maida Ćulahović, Regulatorna agencija za komunikacije BiH i doc. dr. Vuk Vučetić, Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH.

  Učesnici seminara/webinara bit će novinari, urednici, predstavnici pravosuđa, CEST FBiH, CEST RS, policija, Vijeće za štampu i online medije u BiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, internacionalni i bh. medijski eksperti.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.