Seminar/webinar - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i zaštita slobode medija i slobode izvještavanja

Štampa

Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini organizira inter-profesionalni seminar/webinar "Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i zaštita slobode medija i slobode izvještavanja" koji će biti održan 17. juna 2021. godine u Sarajevu, hotel Evropa, sa početkom u 12:00h.

Ovaj događaj organizira se pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope "Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022", u sklopu projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)".

U okviru Projekta organizira se serija inter-profesionalnih webinara/seminara za pravosuđe i medijske aktere sa ciljem unapređenja slobode izražavanja u BiH, kroz jačanje dijaloga medija, pravosuđa i institucija za provođenje zakona.

Cilj seminara/webinara je jačanje pravosudne ekspertize i razumijevanja slobode medijskog izvještavanja, razvijanje najboljih mehanizama za zaštitu prava ljudi da se žale na netačno i neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i osnaživanje slobodnih i odgovornih novinara da izvještavaju u interesu javnosti.

Panelisti su: Peter Noorlander, internacionalni medijski ekspert iz Holandije; Irena Puzić-Obradović, advokatica; Renata Radić-Dragić, novinarka CIN-a; Maida Ćulahović, Regulatorna agencija za komunikacije BiH i doc. dr. Vuk Vučetić, Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH.

Učesnici seminara/webinara bit će novinari, urednici, predstavnici pravosuđa, CEST FBiH, CEST RS, policija, Vijeće za štampu i online medije u BiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, internacionalni i bh. medijski eksperti.