Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Predstavljanje brošure "Društvene mreže i novinarstvo u BiH" Vijeća za štampu i online medije u BiH

  SARAJEVO 19. 6. 2021. - Brošura pod nazivom "Društvene mreže i novinarstvo u BiH" biće predstavljena na konferenciji za medije, 19. juna 2021. godine u Sarajevu, hotel Europe, sa početkom u 11:00h.

  Vijeće za štampu i online medije u BiH je u okviru projekta "Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj - Faza 2", koju je finansirao UNESCO - EU istraživalo kompleksan odnos novinarstva i društvenih medija. Rezultati istraživanja su sadržani u brošuri “Društvene mreže i novinarstvo u BiH”. Brošura će biti podijeljena članovima medijske zajednice i korištena za buduće aktivnosti ovog projekta.

  Na osnovu intervjua vođenih tokom četiri mjeseca sa 60 medijskih profesionalaca različite dobi i iskustva, uz osiguranje rodne zastupljenosti, publikacija istražuje koliko novinari i kako upotrebljavaju društvene mreže, kako je pojava društvenih mreža utjecala na distribuciju novinarskog sadržaja i njegovu vidljivost, kao i nepovoljan utjecaj društvenih mreža na sigurnost novinara.

  Prema rezultatima provedenog istraživanja, medijski profesionalci najčešće koriste Facebook, i privatno i profesionalno.

  Istraživanje je otvorilo brojna pitanja i zahtijeva da samoregulacijska tijela usvoje nove smjernice za novinare. Vijeće za štampu i online medije u BiH upravo priprema izmjene i dopune Kodeksa za štampu i online medije sa ciljem prilagođavanja digitalnom dobu.

  Pored blokade i cenzuriranja, ključno „online“ pitanje za novinare odnosi se na govor mržnje. Mediji koji otvaraju svoje članke za komentiranje suočavaju se sa prilivom govora mržnje. Nedostatak reakcije društvenih mreža često je naglašavano kao važno pitanje u intervjuima koji su vođeni sa novinarima. Ovo ne vrijedi samo za slučajeve govora mržnje, već i za slučajeve prijetnji i uznemiravanja novinara.

  U konačnici, istraživanje upozorava na opasnost od neposvećivanja posebne pažnje nezakonitom sadržaju, naročito govoru mržnje, usmjerenom protiv novinara.

  Razumijevajući opasnosti od ogromne količine potencijalno štetnih sadržaja na društvenim mrežama, UNESCO je uspostavio novo partnerstvo sa EU u projektu "Social Media 4 Peace" koji se bavi ovim pitanjima u tri države, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.