Seminar/webinar - GOVOR MRŽNJE NIJE PUT U SLOBODNO I DEMOKRATSKO DRUŠTVO

Štampa

 

Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini organizuje inter-profesionalni seminar/webinar "Govor mržnje nije put u slobodno i demokratsko društvo" koji će biti održan 5. novembra 2021. godine u Sarajevu, hotel Grand, sa početkom u 11:00h.

Seminar se organizira pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope "Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022", u sklopu projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)".

U Bosni i Hercegovini, postojeći pravni okvir za suzbijanje govora mržnje i praktična primjena još uvijek su usmjereni ka efikasnom adresiranju problema. Neophodna su poboljšanja u identificiranju i sankcioniranju govora mržnje kao i bolje razumijevanje odgovornosti svih aktera, uključujući javne osobe i novinare.

Cilj ovog događaja jeste podizanje svijesti o odgovornoj ulozi medijskih profesionalaca, javnih službenika, policije i pravosuđa u prevenciji govora mržnje u društvu, kroz okupljanje predstavnika pravosuđa, novinara, drugih medijskih aktera, eksperata, službenika za sprovođenje zakona, predstavnika akademske zajednice, studenata te organizacija civilnog društva.

Na događaju će se diskutirati o fenomenu govora mržnje u javnoj debati, postojećem zakonodavnom okviru i metodama borbe u Bosni i Hercegovini, u poređenju sa međunarodnim i evropskim standardima zasnovanim na Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, interpretiranim i primjenjenim od strane Evropskog suda za ljudska prava.

Kroz prezentacije uživo i online, panel diskusije, razmjenu iskustava i dobrih praksi, seminar će doprinijeti da se uključenim akterima naglasi njihova uloga i odgovornost za izgradnju boljeg društvenog okruženja u kojem slobodu izražavanja mogu ostvarivati svi, uz izbjegavanje zapaljivog, diskriminirajućeg i polarizirajućeg govora mržnje.

Učesnici: novinari, javne ličnosti, sudije krivičnih odjeljenja, policija, tužioci, advokati, organizacije civilnog društva, međunarodni ekspert & lokalni eksperti: policija, novinari, predstavnici pravosuđa i medijski eksperti.