Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Vijeća za štampu i medije iz jugoistočne Evrope i Turske usvojila Zajedničku deklaraciju za jačanje medijske etike u digitalnom ekosistemu

  Sarajevo, 18. 11. 2021.

   

  Vijeća za štampu i medije iz jugoistočne Evrope i Turske usvojila Zajedničku deklaraciju za jačanje medijske etike u digitalnom ekosistemu

   

  Vijeća za štampu i medije iz Jugoistočne Evrope i Turske, okupljena na regionalnom sastanku održanom u Sarajevu, u periodu od 16. do 18. 11. 2021, usvojila su Zajedničku deklaraciju koja poziva na jačanje medijske etike u digitalno-informacijskom ekosistemu.

  Podsjećajući na važnost medijske samoregulacije u jačanju slobode medija i suzbijanja online dezinformacija, vijeća za štampu i medije regiona pozivaju različite aktere da osiguraju njihovo dobro funkcioniranje i održivost u digitalno-informacijskom ekosistemu.

  Deklaracija je rezultat dvodnevne diskusije organizirane u okviru UNESCO-EU finansiranog projekta „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi – faza 2“, na hibridnom događaju na kojem su učestvovali predstavnici svih samoregulacijskih tijela regiona: Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, Vijeća za štampu Albanije, Saveta za štampu Kosova, Saveta za štampu Srbije, Vijeća za medijsku etiku u Sjevernoj Makedoniji i Vijeća za štampu Turske.

  Tokom ovog događaja, predstavnici vijeća za štampu i medije razgovarali su o izazovima informacijskog ekosistema koji se neprestano razvija, pojavi novih formi novinarstva, ovisnosti medija i novinara o društvenim mrežama za objavu sadržaja te održivosti samoregulacijskog sistema. Rezultati ovih diskusija sumirani su u Zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali predstavnici samoregulacijskih tijela 17. 11. 2021. u Sarajevu.

  Među pitanjima koja su razmatrana tokom diskusija, bila je i potreba za unapređenjem etičkih standarda u okviru cjelokupne medijske profesije, uključujući nove online medijske aktere, kao i povećanje članstva medija u sistemu. Deklaracija, stoga, poziva medijske profesionalce da osiguraju dovoljnu educiranost i svjesnost o važnosti poštivanja novinarskih standarda, ali i da osiguraju vidljivost pripadnosti medija sistemu samoregulacije.

  Predstavnici samoregulacijskih tijela dugo su raspravljali o tome kakvu bi ulogu trebali imati u osiguravanju vidljivosti novinarstva od javnog interesa na platformama društvenih medija. Ovom Deklaracijom pozivaju se samoregulacijska tijela da osiguraju mogućnosti za pojačan dijalog sa medijskom zajednicom na lokalnom nivou te poseban žalbeni mehanizam u slučajevima kada se novinarski sadržaj blokira ili ukloni sa ovih platformi.

  „Usvajanje Zajedničke deklaracije svih vijeća za štampu u Jugoistočnoj Evropi snažan je pokazatelj pojačane saradnje koja postoji između samoregulacijskih mehanizama u regionu. Istovremeno, ovo je poziv na povećano poštivanje etičkih i profesionalnih standarda medijskih aktera, kao i poziv ostalim zainteresiranim sudionicima da ojačaju održivost i djelotvornost medijske samoregulacije”, zaključila je Adeline Hulin, projektna službenica u Uredu za vezu UNESCO-a u Briselu.

  Zajednička deklaracija vijeća za štampu Jugoistočne Evrope prevedena je na lokalne jezike u regionu.
  Verzija na lokalnim jezicima dostupna je na stranicama svakog samoregulacijskog tijela.

  Link:

  Regionalna deklaracija vijeća za štampu u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.