Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Konferencija Rodna ravnopravnost u slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini

  Vijeća za štampu i online medije u Bosni I Hercegovini pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope
  Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022, u sklopu projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX 2)" organizuje konferenciju "Rodna ravnopravnost u slobodi izražavanja u BiH" u Neumu od 7. do 9. septembra 2022. godine.

  Analiza o rodnoj ravnopravnosti završena je na početku JUFREX 2 projekta (Februar 2020), sa ciljem pružanja podataka koji će poslužiti kao osnova za preporuku mogućih pravaca za rodno osviještenu politiku unutar JUFREX 2 projekta u Bosni i Hercegovini. Analiza se fokusirala na: položaj žena i muškaraca u sektoru medija (uloge, kontrola resursa, proces odlučivanja, diskriminacija po osnovu spola); zastupljenost muškaraca i žena u medijima; postojeći zakonski okvir i politike o medijima, naročito regulatorni okvir u vezi sa slobodom izražavanja i slobodom medija, kao i u vezi sa zaštitom novinara, te u kojoj mjeri uzima u obzir rodna ravnopravnost i implementaciju programa i inicijativa o slobodi izražavanja i slobodi medija, te u kojoj mjeri imaju perspektivu rodne ravnopravnosti.

  Nalazi Analize pokazuju da se rodni stereotipi reproduciraju u medijima i reklamnim sadržajima te da imaju negativan utjecaj na žene koje rade u medijima i ravnopravnost spolova u zemlji. Rodni stereotipi i rodni odnosi moći također utječu na pravosuđe i sudski postupak. Također, prema Analizi, u pogledu pravnih aspekata rodne ravnopravnosti u oblasti slobode izražavanja, primjetno je nisko povjerenje novinarki u policiju i pravosuđe, dok pravni stručnjaci imaju ograničeno iskustvo u primjeni zakonskih odredbi u vezi sa rodnom ravnopravnošću, u slučajevima koji se odnose na slobodu izražavanja.
  Konferencija će u fokus staviti položaj novinara i novinarki u Bosni i Hercegovini.

  Cilj je pružiti preporuke o rodnoj ravnopravnosti, kako bi se prije svega novinarke osnažile da traže svoja prava na radnom mjestu. Potom će uslijediti uvodni trening o rodnoj ravnopravnosti kao podrška novinarkama da efikasnije traže zaštitu svojih prava radi osiguranja ravnopravnosti.

  Kroz prezentacije uživo, panel diskusije, tematske, praktične treninge i razmjenu iskustava i dobrih praksi, događaj će tako doprinijeti isticanju uloga i odgovornosti uključenih aktera u izgradnji boljeg društvenog okruženja u kojem se sloboda izražavanja može ostvariti, a novinarke mogu poboljšati uvjete rada i života.

  Na konferenciji će učestvovati novinari, medijski eksperti, predstavnici medijskih organizacija, međunarodni ekspert i lokalni eksperti.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.