Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Preporuke o rodnoj ravnopravnosti u medijskom izvještavanju

  Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH na sjednici održanoj 24. 9. 2022. godine na Vlašiću, usvojila je Preporuke o rodnoj ravnopravnosti u medijskom izvještavanju. Potreba za razmatranjem i usvajanjem Preporuka nastala je tokom konferencije "Rodna ravnopravnost u slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini", održane u Neumu od 6. do 9. septembra. 

  Preporuke o rodnoj ravnopravnosti u medijskom izvještavanju su nastale pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope, Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022, u sklopu projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX 2)".


  U inoviranom i dopunjenom Kodeksu za štampane i online medije BiH, usvojenom decembra 2021. godine, sadržane su odredbe o rodnoj ravnopravnosti u sljedećim članovima:

  Opće odredbe: "Novinari, urednici i izdavači razvijat će svijest o ravnopravnosti spolova i poštovanju osobnosti kao integralnog dijela ljudskih prava. Novinari, urednici i izdavači podržavat će pravo na informaciju koja služi javnom interesu."

  Član 4 – Govor mržnje i huškanje: "Imajući u vidu takvu opasnost, novinari su dužni da učine sve kako ne bi huškali i/ili poticali na mržnju i/ili nejednakost na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase, religije, spola, seksualne orijentacije, fizičke onesposobljenosti ili mentalnog stanja.

  Kada se izvještava o događajima koji u sebi sadrže elemente mržnje po osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase, religije, spola, seksualne orijentacije, fizičke onesposobljenosti ili mentalnog stanja, novinari i urednici posebno moraju voditi računa da i sami ne doprinesu širenju mržnje."

  Član 5 – Diskriminacija: "Aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, spol, seksualnu orijentaciju, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje mogu biti napravljene samo onda kada su u direktnoj vezi sa slučajem o kojem se izvještava i kada je to u javnom interesu."

  Član 6 Ravnopravnost spolova i poštovanje osobnosti: "Novinari i urednici u medijskim će sadržajima uvijek izbjegavati direktno ili indirektno stavljanje u neravnopravan položaj ili diskriminaciju osoba po osnovu njihovog spola, roda, spolnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i/ili seksualne orijentacije."

  Član 17 – Zaštita žrtava i/ili svjedoka: "Novinari i urednici pokazat će poseban oprez prema žrtvama i/ili svjedocima u izvještavanju o istragama i sudskim procesima u slučajevima ratnih zločina, seksualnih delikata, vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici, a naročito ne smiju otkrivati njihov identitet."

  Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH, osim odredaba sadržanih u Kodeksu, radi unapređivanja rodno senzitivnog izvještavanja u medijima daje sljedeće preporuke:

  • Trebalo bi težiti kontinuiranoj promociji i postizanju uravnotežene rodne zastupljenosti u medijskom izvještavanju.

  • Mediji bi trebali koristiti rodno senzitivan jezik, i u tekstualnoj i u audiovizuelnoj komunikaciji.

  • Mediji bi trebali izbjegavati rodno stereotipno medijsko izvještavanje, a posebno otvorene seksističke interpretacije odlika i uloga žena i muškaraca u društvu, kao i prikazivanje žene kao seksualnog objekta.

  • Trebalo bi izbjegavati rodno zasnovane pretpostavke u vidu prikaza tradicionalnih ženskih/muških karakteristika i uloga, zatim stereotipno rodne atribute.

  • U medijskom izvještavanju trebalo bi težiti uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti pri izboru tema i sagovornika/sagovornica, a posebno eksperata/ekspertica.

  • Mediji bi trebali iskazati naročit senzibilitet i oprez pri izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju.

  • Urednici/urednice i novinari/novinarke trebali bi izbjegavati prenošenje uvredljivih, seksističkih, mizoginih i sličnih izjava sagovornika/sagovornica, a posebno ako ih daju javne osobe.

  • U medijskim organizacijama trebalo bi težiti postizanju što višeg stepena rodne ravnopravnosti na uredničkim i drugim odgovornim pozicijama.

  • Uprave medijskih kuća trebale bi internim aktima regulirati način postupanja u slučajevima rodne diskriminacije, seksualnog uznemiravanja i drugog neprimjerenog ponašanja prema medijskim zaposlenicima.

  • Preporučuje se uredništvu online medija da uklanja korisničke komentare koji sadrže govor mržnje na osnovu rodne pripadnosti, kao i uvredljive, seksističke i mizogine poruke i druge slične sadržaje.

  • Vijeće za štampu i online medije u BiH poziva korisnike štampanih i online medija, kao i organizacije civilnog društva, da u skladu s Kodeksom za štampane i online medije BiH podnose žalbe na medijske sadržaje i korisničke komentare zasnovane na rodnoj diskriminaciji.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.