Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Akademija medijske etike i izvještavanja o korupciji za studente/ice novinarstva iz BiH

  Vijeće za štampu i online medije u BiH realizuje Akademiju medijske etike i izvještavanja o korupciji za studente i studentice novinarstva sa Univerziteta/Sveučilišta u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 19. novembra 2022. godine.

  Realizacija Akademije finansirana je grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).

  Cilj Akademije jeste unapređenje profesionalnih standarda izvještavanja u bosanskohercegovačkim medijima, kroz edukaciju mladih generacija novinara/ki i budućih urednika/ica o medijskoj etici i važnosti izvještavanja o korupciji.

  Program sadrži teoretska predavanja i praktične vježbe, a teme su: medijska etika; samoregulacija medija; sloboda medija i sloboda govora; istraživačko novinarstvo i izvještavanje o korupciji; metode istraživačkog novinarstva; etika istraživačkog novinarstva; "insider" metode istraživačkog novinarstva i etika "insider" metoda; odabir teme, prilike, radnog plana, priprema za rad na terenu i osiguranje zaštite; izvori informacija, provjera i zaštita izvora; metode izrade istraživačkog teksta o korupciji; metode zaštite novinara tokom istraživanja i nakon objave istraživačkog teksta.

  Polaznici/e ovogodišnje Akademije imat će priliku da prisustvuju sjednici Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije u BiH, koja je inače zatvorena za javnost, te prate postupak odlučivanja Komisije po žalbama građana na izvještavanje štampe i online medija u BiH.

  Učesnici/e su studenti/ice sa fakulteta novinarstva u Bosni i Hercegovini, članovi/ce Žalbene komisije, predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, novinari/ke, urednici/ce i medijski eksperti/ice iz BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.