Saopćenje povodom napada na redakciju magazina "Slobodna Bosna", 20.09.2013.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST
POVODOM NAPADA NA REDAKCIJU MAGAZINA „SLOBODNA BOSNA“

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije, oštro osuđuje napad na redakciju magazina „Slobodna Bosna“. Podmetanje požara u redakciji magazina „Slobodna Bosna“ predstavlja napad ne samo na člana Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, već i napad na slobodu medija, slobodu govora i informisanja kao jedan od osnovnih temelja demokratskog društva.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, kao samoregulacijsko tijelo koje štiti medije od političkih, ekonomskih i svih drugih oblika pritiska i napada koji ugrožavaju slobodu informisanja, podsjeća da bez slobodnih medija nema slobodnog društva, niti slobodnog života za građane Bosne i Hercegovine.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini zahtjeva od policije, tužilaštva i drugih nadležnih institucija hitno otkrivanje počinitelja podmetanja požara na vratima redakcije magazina „Slobodna Bosna“ i njihovo kažnjavanje.

Press clipping medijskih objava možete pročitati ovdje.

                                                                                                                                                                                   

Dario Novalić

                                                                                                                                                                            Predsjednik Upravnog odbora
                                                                                                                                                                   Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini