Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Apel medijima za tačno, fer i objektivno izvještavanje o protestima građana u BiH

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  APEL MEDIJIMA
  ZA TAČNO, FER I OBJEKTIVNO IZVJEŠTAVANJE
  O PROTESTIMA GRAĐANA U BOSNI i HERCEGOVINI


  Vijeće za štampu u BiH, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije, upućuje APEL MEDIJIMA
  da se u izvještavanju o aktuelnim protestima građana i društveno-političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, drže profesionalnih novinarskih standarda koji nalažu tačno, fer i objektivno izvještavanje. Na taj će način spriječiti širenje dezinformacija, manipulaciju javnim mnijenjem i širenje panike, straha i opće nesigurnosti građana.

  Manipulativno izvještavanje i zavođenje javnosti pogrešnim informacijama najteži su prekršaji novinarskog izvještavanja, sa nesagledivim posljedicama koje takve informacije mogu imati u ovako osjetljivom vremenu,
  kakvo trenutno jeste u Bosni i Hercegovini.
  Samo uz poštovanje profesionalnih, etičkih standarda mediji mogu ostvariti svoju demokratsku ulogu u društvu, a građani ostvariti svoje pravo na istinito informisanje.

   

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini podsjeća medije na Opšte odredbe Kodeksa za štampu i online medije BiH koje propisuju da novinari imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima. Dužnost novinara i izdavača štampe i online medija je poštivati potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama.

  Uz puno poštivanje načela slobode medija i slobode uređivačke politike, te razumijevanje uloge medija kao jednog od stubova demokratije, Vijeće za štampu u BiH apeluje na poštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, Član 1 – Interes javnosti, koji interes javnosti definiše kao „postupak i/ili informaciju kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije“. 

  Vijeće za štampu u BiH takođe podsjeća na odredbe Člana 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH, koji između ostalog nalaže da „novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Kod izvještavanja i komentara kontroverzi, profesionalna obaveza novinara je da predstavi sve strane u sporu.“

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.