Apel medijima za tačno, fer i objektivno izvještavanje o protestima građana u BiH

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

APEL MEDIJIMA
ZA TAČNO, FER I OBJEKTIVNO IZVJEŠTAVANJE
O PROTESTIMA GRAĐANA U BOSNI i HERCEGOVINI


Vijeće za štampu u BiH, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije, upućuje APEL MEDIJIMA
da se u izvještavanju o aktuelnim protestima građana i društveno-političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, drže profesionalnih novinarskih standarda koji nalažu tačno, fer i objektivno izvještavanje. Na taj će način spriječiti širenje dezinformacija, manipulaciju javnim mnijenjem i širenje panike, straha i opće nesigurnosti građana.

Manipulativno izvještavanje i zavođenje javnosti pogrešnim informacijama najteži su prekršaji novinarskog izvještavanja, sa nesagledivim posljedicama koje takve informacije mogu imati u ovako osjetljivom vremenu,
kakvo trenutno jeste u Bosni i Hercegovini.
Samo uz poštovanje profesionalnih, etičkih standarda mediji mogu ostvariti svoju demokratsku ulogu u društvu, a građani ostvariti svoje pravo na istinito informisanje.

 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini podsjeća medije na Opšte odredbe Kodeksa za štampu i online medije BiH koje propisuju da novinari imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima. Dužnost novinara i izdavača štampe i online medija je poštivati potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama.

Uz puno poštivanje načela slobode medija i slobode uređivačke politike, te razumijevanje uloge medija kao jednog od stubova demokratije, Vijeće za štampu u BiH apeluje na poštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, Član 1 – Interes javnosti, koji interes javnosti definiše kao „postupak i/ili informaciju kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije“. 

Vijeće za štampu u BiH takođe podsjeća na odredbe Člana 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH, koji između ostalog nalaže da „novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Kod izvještavanja i komentara kontroverzi, profesionalna obaveza novinara je da predstavi sve strane u sporu.“