Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Reagiranje Vijeća za štampu u BiH, 26.12.2014 na izricanje zabrane emitiranja priloga FTV emisiji "Mreža"

  26.12.2014

   

  REAGIRANJE

  NA SUDSKU ZABRANU EMITIRANJA PRILOGA FEDERALNOJ TELEVIZIJI


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini reagira na suzbijanje slobode informiranja u javnom interesu, izricanjem rješenja o „određivanju privremene mjere osiguranja, kojom se zabranjuje pritivniku osiguranja, (FTV, primj. Vijeća), da ubuduće vrši objavljivanje bilo kakvih priloga u vezi predlagatelja Adilović Felka, kao policijskog službenika, a posebno da ponavlja neistine iznijete u emisijama političkog magazina „Mreža“ sa sadržajem kao u prilozima od 14.11.2014 i 5.12.2014.“

  Ovu je presudu donio Općinski sud u Travniku, s napomenom da izrečena mjera zabrane „ostaje na snazi do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi pred Općinski sudom u Travniku, radi naknade štete zbog klevete ili drugačije odluke suda“.

  Ovako izrečena sudska presuda, kojom se zabranjuje javnom servisu, Federalnoj televiziji, objava priloga o određenoj osobi, atak je na slobodu izvještavanja javnog servisa u javnom interesu građana. Ovaj je pritisak još drastičniji činjenicom navedenom na kraju sudske Odluke da zabrana izvještavanja u političkom magazinu „Mreža“ na FTV, ostaje na snazi do pravomoćne presude, kada će se, kako je rečeno „utvrditi naknada štete zbog klevete ili do drugačije odluke suda!“, unaprijed sugerirajući klevetu.

  Činjenica je da novinari imaju obavezu prema javnosti profesionalno izvještavati; činjenica je da novinari moraju podastrijeti činjenice, istinite podatke kod objavljivanja informacija o događajima ili osobama, jednako kao što je činjenica da osobe koje smatraju da su oklevetane imaju pravo tražiti sudsku zaštitu i eventualnu naknadu štete, ako sud, razumijevajući slobodu izvještavanja, utvrdi da je došlo do povrede istine.

  Na žalost, jako često se događa da na sudovima utvrđivanje činjeničnog stanja ne podrazumijeva i ono što je u demokratskom društvu zagarantirano, a to je sloboda izvještavanja i pravo javnosti da zna – naročito kada su u pitanju osobe koje obavljaju javnu funkciju.

  Zabrane medijima da se bave određenim temema, ili da izvješćuju o određenim osoba – u neskladu su sa principima slobode izvještavanja zagarantiranom i zakonima i Ustavom BiH, kao i Deklaracijom Vijeća Europe o slobodi rada medija.

  Podsjećamo na Član I “Deklaracije o slobodi političke debate“ Vijeća Europe, u kojoj se navodi da „Pluralistička demokratija i sloboda političke debate zahtijevaju da javnost bude informisana o pitanjima od javnog značaja, što podrazumijeva pravo medija na prenošenje negativnih informacija i kritičkih mišljenja o političkim ličnostima i javnim službenicima, kao i pravo javnosti da ih sazna“.

  U istoj Deklaraciji se naglašava, također, u Članu IV - „Javni nadzor nad javnim službenicima“ da „Javni službenici moraju prihvatiti da će biti predmet javnog nadzora i kritike, posebno kroz medije, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje funkcije, jer ovo neophodno za osiguravanje transparentnosti i odgovornog obavljanja funkcija“.

  Vijeće za štampu u BiH podsjeća da su prije nekoliko dana javno iznešeni podaci o većini neregularno utvrđivanih slučajeva tzv. „duševne boli“ u sudskim procesima protiv medija, te da nikada za vještake u tim procesima nisu pozivani experti za medijsko izvješćivanje i slobodu medija, već se uglavnom angažiraju medicinski vještaci, i to u vrlo ograničenom broju.

  Takav način utvrđivanja nanošenja „duševne boli“ oštećenima uveliko ugrožava medijske slobode, sputava slobodu novinarskog istraživačkog rada, a u posljednje vrijeme, količinom izrečenih naknada koje mediji treba da plate, uveliko se ugrožava opstanak medija, posebno političkih magazina.

  Niko ne spori potrebu reagiranja kada medij iznosi neistinu i klevetu. Ali su i te kako sporne metode analize i utvrđivanja kvalitete medijskog izvješćivanja, u svjetlu zagarantirane slobode medija.

  Izricanje zabrane emitiranja o određenim temama ili osobama od strane suda javnom servisu, daleko je od demokratskih vrijednosti i poznavanja tih vrijednosti, koje bi službenici u pravosudnim organima trebalo jako dobro da poznaju.

  Upravni odbor Vijeća za štampu u BiH

   

  Press Clipping medijskih objava povodom Reagiranja Vijeća za štampu u BiH možete pročitati ovdje.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.