Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopštenje: Otvoreni dijalog u izbornoj godini

  Najava događaja:

  OTVORENI DIJALOG U IZBORNOJ GODINI
  sa novinarima, političarima i građanima Brčko Distrikta

  PETAK, 12. FEBRUAR 2010. u 09.30 h
  OHR URED BRČKO DISTRIKTA


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa OHR uredom Brčko Distrikta, organizira Otvoreni dijalog sa novinarima, građanima i političarima Brčko Distrikta o Slobodi medijskog izvještavanja, Pravu građana na istinu i Žalbenoj proceduri Vijeća za štampu na neistinito medijsko izvještavanje u predizbornom i izbornom periodu. Ovaj susret bit će upriličen 12. februara 2010. godine u prostorijama OHR ureda Brčko Distrikta, sa početkom u 9:30h.

  Samoregulacija medija, medijske slobode, primjena profesionalnih standarda obuhvaćenih u Kodeksima za izvještavanje putem RTV i štampe, uloga i odgovornost javnih ličnosti i političara prema javnosti, te važnost informacije, dijaloga i dostupnosti političara medijima, neke su od tema o kojima će biti diskutirano na ovome skupu. Posebno će biti objašnjena procedura ulaganja žalbi na neprofesionalno i neistinito medijsko izvještavanje, kao pravo svakog građanina. 

  Ispred Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini prisutnim učesnicima će se obratiti Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac i CIM Media saradnica, gđa Isabella Kurkowski.

  PROGRAM:

  SAMOREGULACIJA MEDIJA
  NOVINARI I GRAĐANI ZAJEDNO U BORBI ZA ISTINU
  Novinarska nezavisnost i profesionalnost – pravo na slobodno informiranje
  Pravo građana na istinitu i pravovremenu informaciju
  Političari, mediji i građani u izbornoj godini


  09.30 Otvaranje Dijaloga, upoznavanje

  09.50 Samoregulacija i regulacija medija i medijske slobode:
  Profesionalni standardi propisani Kodeksom za štampu BiH
  Profesionalni Kodeksi kao zaštita novinara

  Pravo građana na istinu: pravo na demanti i reakciju na
  neprofesionalno pisanje štampe
  Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH

  Diskusija i komentari

  11.00 PAUZA ZA OSVJEŽENJE

  11.20 Uloga i odgovornost javne ličnosti: odgovornost političara i članova
  Vlade prema javnosti putem medija u izbornoj godini; pravo na
  žalbu
  Informacija, dijalog, dostupnost
  Pravo na žalbu u skladu sa Izbornim Zakonom
  Zakon o zaštiti od klevete FBiH i RS

  13.00 KRAJ SUSRETA, ALI NE I ZAVRŠETAK DIJALOGA.


  Štampani materijal, Kodeks za štampu i Žalbena procedura, bit će distribuirani svim učesnicima, s kontaktima i informacijama o načinu slanja žalbi na neprofesionalno ili pogrešno pisanje štampe.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.