Saopštenje: Otvoreni dijalog u izbornoj godini

Štampa

Najava događaja:

OTVORENI DIJALOG U IZBORNOJ GODINI
sa novinarima, političarima i građanima Brčko Distrikta

PETAK, 12. FEBRUAR 2010. u 09.30 h
OHR URED BRČKO DISTRIKTA


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa OHR uredom Brčko Distrikta, organizira Otvoreni dijalog sa novinarima, građanima i političarima Brčko Distrikta o Slobodi medijskog izvještavanja, Pravu građana na istinu i Žalbenoj proceduri Vijeća za štampu na neistinito medijsko izvještavanje u predizbornom i izbornom periodu. Ovaj susret bit će upriličen 12. februara 2010. godine u prostorijama OHR ureda Brčko Distrikta, sa početkom u 9:30h.

Samoregulacija medija, medijske slobode, primjena profesionalnih standarda obuhvaćenih u Kodeksima za izvještavanje putem RTV i štampe, uloga i odgovornost javnih ličnosti i političara prema javnosti, te važnost informacije, dijaloga i dostupnosti političara medijima, neke su od tema o kojima će biti diskutirano na ovome skupu. Posebno će biti objašnjena procedura ulaganja žalbi na neprofesionalno i neistinito medijsko izvještavanje, kao pravo svakog građanina. 

Ispred Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini prisutnim učesnicima će se obratiti Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac i CIM Media saradnica, gđa Isabella Kurkowski.

PROGRAM:

SAMOREGULACIJA MEDIJA
NOVINARI I GRAĐANI ZAJEDNO U BORBI ZA ISTINU
Novinarska nezavisnost i profesionalnost – pravo na slobodno informiranje
Pravo građana na istinitu i pravovremenu informaciju
Političari, mediji i građani u izbornoj godini


09.30 Otvaranje Dijaloga, upoznavanje

09.50 Samoregulacija i regulacija medija i medijske slobode:
Profesionalni standardi propisani Kodeksom za štampu BiH
Profesionalni Kodeksi kao zaštita novinara

Pravo građana na istinu: pravo na demanti i reakciju na
neprofesionalno pisanje štampe
Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH

Diskusija i komentari

11.00 PAUZA ZA OSVJEŽENJE

11.20 Uloga i odgovornost javne ličnosti: odgovornost političara i članova
Vlade prema javnosti putem medija u izbornoj godini; pravo na
žalbu
Informacija, dijalog, dostupnost
Pravo na žalbu u skladu sa Izbornim Zakonom
Zakon o zaštiti od klevete FBiH i RS

13.00 KRAJ SUSRETA, ALI NE I ZAVRŠETAK DIJALOGA.


Štampani materijal, Kodeks za štampu i Žalbena procedura, bit će distribuirani svim učesnicima, s kontaktima i informacijama o načinu slanja žalbi na neprofesionalno ili pogrešno pisanje štampe.