Saopštenje: Treći seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova iz BiH

Štampa

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini

organizovalo

Treći seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova iz BiH o unapređenju primjene
Zakona o zaštiti od klevete u kontekstu poštivanja slobode medijskog izvještavanja


U Neumu je u petak i subotu, 22. i 23. maja 2009., Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini održalo Seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova iz BiH o praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti od klevete i slobodi medijskog izvještavanja. Ovo je bio treći u nizu od mnogih planiranih seminara za sudije, s ciljem poboljšanja kvalitetne primjene ovih Zakona u kontekstu aktualnih bh. događanja i sve češće pojave gušenja medijskih sloboda od pojedinaca ili javnih institucija.
Na seminaru je učestvovalo 35 sudija i predsjednika sudova iz cijele BiH, te medijski stručnjaci i predstavnici medijskih institucija. Kodeks za štampu, Član 10 Europske povelje o ljudskim pravima, Razlikovanje između vrijednosnog suda (mišljenja) i činjenica, te prednost medijacije prije sudskog postupka po kleveti, samo su neke od  tema o kojima je bilo riječi na ovom Seminaru. Projekat je podržan od Švedskog Helsinškog komiteta za ljudska prava - SHC i OPA USA ambasade u Sarajevu.
Vijeće za štampu u BiH