Saopćenje Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, 28.10.2015.godine

Štampa

28.10.2015.

 

ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH 
izražava ozbiljnu zabrinutost zbog sve češćih napada na novinare od strane političara i javnih dužnosnika i onemogućavanje slobodnog medijskog izvještavanja

Komisija apelira na sve nadležne institucije da novinarima omoguće nesmetan rad, 
slobodu informiranja i argumentirane javne kritike!


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH održala je 65. sjednicu na kojoj je razmatrano 11 žalbi pristiglih u posljednjih mjesec dana: 2 žalbe su prihvaćene, jer je u člancima na koje su uložene žalbe utvđeno kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH, a 9 žalbi nije prihvaćeno, u skladu sa zaštitom prava novinara na slobodno izvještavanje i predočavanje istinitih informacija javnosti.

Članovi Žalbene komisije su na kraju sjednice diskutirali o nedavnim događajima i verbalnim napadima na novinare i novinarke, te o uskraćivanju informacija novinarima. Tim povodom, Žalbena komisija izdaje sljedeće saopćenje za javnost:

Zabrinjavajući su sve učestaliji napadi političara i javnih dužnosnika na novinare i medijske djelatnike. Ti napadi nisu samo verbalni, već se sprovode i kroz zloupotrebu institucija sistema.

Također je krajnje zabrinjavajuće što na takve istupe političara i javnih dužnosnika ne reagiraju predstavnici vlasti i političkih partija, ministarstva pravde i tužilaštva.

Međunarodnim konvencijama je propisano da je obaveza novinara da, u interesu javnosti, u ovom slučaju - građana BiH, propituju i izvještavaju o svim relevantnim događajima, kao i da neometano istražuju sve teme koje su od općeg, javnog značaja.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH apelira na sve nadležne institucije da novinarima omoguće nesmetan rad, slobodu informiranja i argumentirane javne kritike!

Komisija posebno apelira na tužilaštva na svim nivoima, da procesuiraju vinovnike napada i sve one koji onemogućavaju novinare i novinarke da na dostojanstven način obavljaju svoje dužnosti.

Press Clipping medijskih objava povodom saopćenja možete pročitati ovdje.