Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Apel urednicima i vlasnicima online medija, 06.01.2016.

  Broj: 03-02/16
  Datum: Sarajevo, 6.1.2016

  ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH
  samoregulacijskog tijela za štampane i online medije

  upućuje

  APEL
  UREDNICIMA I VLASNICIMA ONLINE MEDIJA

  da krajnje pažljivo ureduju komentare posjetilaca i banuju postavljače uvredljivih sadržaja, prijetnji, govora mržnje i huškanja!

  Vijeće za štampu podsjeća urednike online portala na njihovu odgovornost za sprečavanje širenja govora mržnje, jer govor mržnje nije sloboda govora i podliježe krivičnoj odgovornosti! 
  Urednici portala preuzimaju odgovornost za posljedice koje mogu izazvati takvi komentari!

  Povodom drastičnih huškačkih komentara, prepunih govora mržnje i poziva na zločin iz mržnje na online portalima posljednjih dana, a kod izvještavanja o tragičnoj smrti četrnaestogodišnjeg dječaka u Sarajevu, i predstojećeg 9. januara, koji se u RS obilježava kao Dan RS, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, upućuje APEL urednicima i vlasnicima online portala, pozivajući ih na krajnju odgovornost kod selekcije komentara svojih posjetitelja.

  Takvi komentari su veoma opasni, uznemIrenje su za građane i vode ka zločinu iz mržnje.

  Urednici portala su dužni odmah ukloniti sve šovinističke i prijeteće sadržaje. Ukoliko nisu u stanju kontrolirati svoj web prostor, onda neka zatvore mogućnost komentiranja.

  Urednička je obaveza ukloniti komentare koji sadrže govor mržnje, diskriminaciju, prijetnje i huškanje, a one koji ih postavljaju banovati na neko vrijeme ili im potpuno uskratiti pravo komentiranja tekstova.

  Neuklanjanjem komentara neprimjerenog sadržaja i njihovim zadržavanjem na portalu, urednici preuzimaju punu odgovornost za njihov sadržaj, kao i odgovornost za posljedice koje mogu izazvati takvi komentari.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu podsjeća i urednike, i vlasnike portala, jednako kao i građane koji koriste prostor na web portalima za slobodno izražavanje, da huškanje, prijetnje i govor mržnjepodliježu krivičnoj odgovornosti, prema Krivičnom Zakonu BiH, XV - Glava petnaesta, Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Krivičnom zakonu FBiH i Krivičnom zakonu RS BiH, XVII - Glava sedamnaesta, Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina.

  Sadržaji sa huškačkim, prijetećim komentarima i govorom mržnje s pozivima na ubojstva, bit će prijavljeni policijskim upravama i tužilaštvima.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.