Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Reagovanje: Prijeteća pisma upućena medijima u BiH

  REAGOVANJE

  VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH
  NA PRIJETEĆA PISMA UPUĆENA MEDIJIMA U BiH

  primitivni i jadni pokušaj zastrašivanja novinara


  Vijeće za štampu u BiH najoštrije osuđuje ovakvu drskost i prijetnje smrću novinarima. Izražavajući duboku zabrinutost zbog javnih prijetnji i očitih pritisaka na slobodu novinarskog rada, Vijeće upućuje apel svim relevantnim institucijama da vrlo ozbiljno pristupe otkrivanju autora upućenog prijetećeg pisma.
  U slobodnoj demokratskoj zemlji, kakva bi Bosna i Hercegovina trebalo da jeste, ovakvi postupci su apsolutno nedopustivi.  Na adresu Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini stigle su obavijesti od medija iz BiH o primitku prijetećeg pisma od neidentificirane organizacije s potpisom «gnjev ratnih veterana Sarajeva». Autori ovoga primitivnog pisma prepunog govora mržnje, koji se kriju ispod anonimnog potpisa navodnih «ratnih veterana», na osion i agresivan način se usuđuju izreći prijetnje i uputiti te prijetnje ciljano na adrese novinara i medija koji su izvještavali o pripremama predstojećeg Queer festivala u gradu Sarajevu.

  Vijeće za štampu u BiH najoštrije osuđuje ovakvu drskost i prijetnje smrću novinarima. Izražavajući duboku zabrinutost zbog javnih prijetnji i očitih pritisaka na slobodu novinarskog rada, Vijeće upućuje apel svim relevantnim institucijama da vrlo ozbiljno pristupe otkrivanju autora upućenog prijetećeg pisma. U slobodnoj demokratskoj zemlji, kakva bi BiH trebalo da jeste, ovakvi postupci su apsolutno nedopustivi.

  Vijeće za štampu u BiH podsjeća javnost i javne ličnosti koje istupaju u medijima govorom mržnje i netolerancije, a koja je dijelom uzrok ovakvih prijetećih pisama, te medije u BiH da Kodeks za štampu nalaže u svome Članu 4 obavezu poštivanja različitosti i nediskriminaciju na osnovu nacionalne, religijske, rodne, rasne, spolne i svake druge različitosti. Član 4a Kodeksa za štampu odnosi se isključivo na poštivanje ravnopravnosti spolova i poštivanje osobnosti, zabranjujući diskriminaciju na osnovu spola, roda, spolnog i rodnog identiteta, rodnog i seksualnog izražavanja. 

  Nedopustivo je da novinari, slijedeći zadate profesionalne standarde u svome radu, budu izloženi takvim groznim i uznemiravajućim prijetnjama.

  Sarajevo će u narednim danima biti mjesto različitih kulturnih događaja u okviru festivala, sa kojih će novinari izvještavati za svoje medije. Žalosno je da smo u demokraciji koja garantira slobodu medija i medijskog izvještavanja prisiljeni tražiti zaštitu i intervenciju od policije radi zaštite novinarskog rada i omogućavanja sigurnog izlaska na teren kolega novinara.

  Upravo zbog toga, apeliramo na MUP Kantona Sarajevo i EUPM u BiH, da čim prije otkriju autore prijetećeg pisma poslatog s namjerom da zastraši i spriječi novinare u obavljanju njihovih zadataka i informiranja javnosti.  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini

  Ljiljana Zurovac
  Izvršna direktorica

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.