Podsjetnik za medije - Član 11 Kodeksa za štampu u BiH

Štampa

PODSJETNIK ZA MEDIJE

Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini


Povodom objavljivanja neprimjerene fotografije djeteta u „Dnevnom avazu“ od 19.09.2008. godine, uz tekst o hapšenju osumnjičenih u lancu širenja dječije pornografije, pod naslovom „U kompjuteru čuvao 6.700 fotografija dječije pornografije“, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća uredništvo ovoga lista, kao i sve druge štampane medije u BiH na ranije preporuke upućene urednicima štampanih medija o obavezi poštivanja Člana 11 Kodeksa za štampu – Zaštita djece i maloljetnika. 

Riječ je o preporukama kojima se urednici štampanih medija pozivaju da obrate više pažnje prilikom obrade priloga koji uključuju djecu i maloljetnike, odnosno, da ne objavljuju neprimjerene fotografije maloljetnika ili na bilo koji način ih identificiraju ukoliko su umješani u kriminalne slučajeve, bilo kao žrtve, svedoci ili optuženi, ukoliko je riječ o mlađim maloljetnicima.

Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika: U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta. Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost. Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografisati djecu mlađu od 15 godina, s pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja. Novine i periodična izdanja oprezno i s odgovornošću smiju identifikovati djecu mlađu od 15 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 15 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci ili optuženi.

Novinari i urednici štampanih medija imaju obavezu zaštititi prava djeteta u svakoj prilici, vodeći se profesionalnim i etičkim vodiljama koje stavljaju interes djeteta na prvo mjesto, stav je Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Samo dosljednom primjenom odredbi Kodeksa za štampu BiH koje tretiraju izvještavanje o djeci i maloljetnicima, može se osigurati profesionalan i odgovarajući prikaz djece u medijima.