Saopštenje: Održan seminar za sudije općinskih i osnovnih sudova u BiH

Štampa

 

ODRŽAN SEMINAR ZA SUDIJE OPĆINSKIH I OSNOVNIH SUDOVA U BiH

U Sarajevu završen dvodnevni seminar za 40 sudija općinskih i osnovnih sudova u BiH - “Član 10 Europske povelje o ljudskim pravima u kontekstu primjene Zakon o zaštiti od klevete u BiH” “Član 10 Europske povelje o ljudskim pravima daje apsolutnu slobodu novinarima u njihovom izvještavanju, komentiranju i osvrtima, posebno kada su u pitanju javne ličnosti i političari. Javne ličnosti i političari moraju pokazati više tolerenacije i spremnosti za kritiku od običnih građana, jer su svojim javnim angažmanom i prihvaćenom odgovornošću prema javnosti prihvatili i medijsku izloženost za rezultate njihovog rada i kritiku novinara”, riječi su Dr. Laurent Pech-a, u predavanju o primjeni Člana 10 Europske konvencije o ljudskim pravima, na seminaru za sudije koji je u Sarajevu održan 20. i 21. novembra u organizaciji Vijeća za štampu u BiH. Ovaj stručnjak za slobodu izražavanja sa Jean Monnet katedre za javno pravo EU, većinu svoga predavanja na seminaru posvetio je obavezi poštivanja slobode novinarskog izvještavanja i slobodi uredničkog komentara, potkrijepljujući svoje predavanje praktičnim primjerima sa Europskog suda za ljudska prava u Strasbourg-u. 

Primjeri gušenja slobode novinarskog izvještavanja i pritisaka na uređivačku politiku medija od javnih ličnosti i političara u BiH, na žalost, uzrokom su još uvijek nedovoljno dobre praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH. S toga je spremnost sudija za dodatnom edukacijom o principima slobode medijskog izvještavanja i odredbama Kodeska za štampu, dragocjeno. 

Ovo je drugi seminar koji je, na zahtjev sudija, Vijeće za štampu u BiH organiziralo u toku 2008. godine.