Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopštenje: Održana III Godišnja Skupština Vijeća za štampu u BiH

  ODRŽANA TREĆA SKUPŠTINA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

  Vijeće za štampu u BiH se proširuje ulaskom novih štampanih medija u punopravno članstvo samoregulacijskog tijela za štampu u Bosni i Hercegovini

  Za novog predsjednika UO Vijeća izabran, g. Faruk Borić, zamjenik gl.odg. urednice Oslobođenja, umjesto dosadašanjeg predsjednika g. Sejada Lučkina


  Na Vlašiću je 18/19. decembra 2008, održana Treća Skupština Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Skupštini su prisustvovali osnivači Vijeća, menadžeri, glavni urednici i novinari iz novinskih izdavačkih kuća i Udruženja novinara iz BiH. U pozdravnom govoru, predsjednik Skupštine Vijeća za štampu u BiH, g. Erbein Rešidebegović, posebno se obratio prisutnim predstavnicima štampanih medija iz FBiH i RS, koji će od 2009. godine postati punopravni članovi ovog jedinstvenog samoregulacijskog tijela za štampu u BiH. Želeći im dobrodošlicu, g. Rešidbegović je istakao važnost samoregulacije štampe kao osnova slobodnog i profesionalnog novinskog izvještavanja u demokratskom društvu, te uspjeha koje je Bosna i Hercegovina postigla u razvoju samoregulacije u odnosu na zemlje okruženja.

  Na Skupštini je podnijet izvještaj o realiziranim aktivnostima u toku 2008. godine, a predstavnici Žalbene komisije Vijeća, podnijeli su izvještaj o rezultatima razmatranja pristiglih 72 žalbe građana na pisanje štampe. Članovi UO Vijeća također su podnijeli izvještaj o izvrsnom prijemu i pozitivnim ocjenama koje je bh. Vijeće dobilo na ovogodišnjoj Skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća Europe (AIPCE), održanoj u Berlinu oktobra mjeseca o.g. Posebno uspješne aktivnosti Vijeća u protekloj godini bili su edukacijski seminari za sudije općinskih i osnovnih sudova u BiH o Članu 10 Europske povelje o ljudskim pravima, u kontekstu primjene Zakona o zaštiti od klevete, kao i Ljetnja i Zimska škola medijske etike za studente novinarstva sa četiri Fakulteta novinarstva iz BiH.

  Skupština Vijeća je prihvatila prijedlog Upravnog odbora da se za novog predsjednika UO, umjesto g. Sejada Lučkina, kojem je istekao mandat, imenuje dosadašnji član UO Vijeća za štampu g. Faruk Borić, zamjenik gl. odg. urednice dnevnog lista Oslobođenje.

  Skupština Vijeća za štampu u BiH donijela je odluku da se kandidira za domaćina Godišnje skupštine AIPCE 2011. godine.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.