Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini najavljuje:

Štampa

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini najavljuje: 

4 KONFERENCIJE U MARTU MJESECU 2007: "Sudovi u BiH i odgovornost medija" 

Mostar, 15. marta 2007.
Sarajevo, 22. marta 2007.
Banja Luka, 28. marta 2007.
Bijeljina, 29. marta 2007. 

Učesnici su novinari, izvještači sa sudova u BiH, sudije i tužitelji. Konferencije podržane od fondacije Konrad Adenauer.


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini najavljuje: 

4 KONFERENCIJE U MARTU MJESECU 2007: "Sudovi u BiH i odgovornost medija" 

Mostar, 15. marta 2007.
Sarajevo, 22. marta 2007.
Banja Luka, 28. marta 2007.
Bijeljina, 29. marta 2007. 

Učesnici su novinari, izvještači sa sudova u BiH, sudije i tužitelji. Konferencije podržane od fondacije Konrad Adenauer.